HER ZAMAN DAHA İYİ BİR YOL VARDIR !

ORTAK TEST PARAMETRELERİ
Toplam Canlı (TC), E. coli ve Koliform (EC), Küf ve Maya (YM), Staphylococcus aureus (X-SA), Enterobacteriaceae (ETB), Bacillus cereus (XBC), Salmonella (SL) ve Listeria (LS)

ÖRNEK HAZIRLAMA

İndikatör organizmalar için (TC, EC, ETB, YM, XSA, and XBC):

• Çok düşük mikrobiyal yüke sahip örnekler için;

Test edilmek istenen örnekten numune alınır (ör; 10 g/25 g) ve steril bir kaba konulur.  Daha sonra uygun hacimde steril seyreltici eklenir (ör; 90 ml veya 225 ml Maksimum Geri Kazanım Seyreltici/ MRD/ %0.1 Peptonlu Su). Seyreltildikten sonra homojenize edilir.

Patojen için (SL ve LS):

• 25 gr numune, 225 ml steril BPW ile seyreltilir ve sonrasında homojenize edilir.

MEVZUAT KRİTERLERİ

Türk Gıda Kodeksi

UYGULAMA NOTLARI

  • Yüksek miktarda seyreltici sıvıyı absorbe edebilmesi için 25 g numune kullanılır.
  • İnokülasyon sırasında numune partiküllerinin geçişini engellemek için filter torbası kullanılır.

Hayvan yemlerinde toplam canlı sayısı fazladır. Toplam canlı sayısını görebilmek için,  aşağıdaki şekillerde görüldüğü gibi örnek üç kez seyreltilir. En iyi sonucu Şekil 3’te vermektedir.

Şekil-4

Şekil-2: Compact Dry EC, β-Giucuronidase aktivitesine dayanan diğer E. coli testlerine benzer.

CompactDry™ EC; E. coli 0157: H7'yi tespit edemiyor

E.coli: Mavi koloniler

Koliform: Mavi koloniler + Bordo koloniler

TEKLİF FORMU

Teklif formu aracılığıyla istediğiniz ürünle ilgili teklif isteyebilirsiniz.

TOP