COMPACT DRY AQ

İçme Sularında Heterotrofı̇k Bakterı̇ Sayımı

KATEGORİ Compact Dry Hazır Besiyeri
MARKA Shimadzu
MENŞEİ Japonya

ÜRÜN DETAYI

Compact Dry AQ, Heterotrofik bakterilerin tespiti için kullanıma hazır halde bulunan kuru kromojenik hazır besiyeridir.

Compact Dry AQ, Türk Gıda Kodeksi ve Sağlık Bakanlığı İçme Suları Tebliği’ne göre ISO 6222’ye uygun tek besiyeridir.

Compact Dry AQ, son derece besleyici zayıf yaşam koşullarına özel olarak adapte edilmiş bakteriler için bir besin ortamı sağlar.

Compact Dry AQ, içme suyu örneklerinden heterotrofik bakterilerin büyümesini kolaylaştırır. Heterotropik bakterilerin sudaki toplam mikrobik sayısını belirlemek için kullanılan standart yöntemler; genelde besleyici açısından zengin ortamlara ve 36 ± 1 °C'de inkübasyona ihtiyaç duymaktadır. Bu koşullar altında örnekte fiilen bulunan mikroorganizmaların yalnızca bir kısmı tespit edilebilir. Compact Dry AQ; daha uzun inkübasyon süresi ve daha düşük bir sıcaklık derecesine sahiptir. Bu şekilde, stresli veya klora dayanıklı bakteriler bile yeniden canlandırılabilir ve ekilebilir. Compact Dry AQ ile bakteri, maya ve küf gibi mikroorganizmalar üremeleri gözlemlenebilir.

Üreme referans rengi: Kırmızı
İnkübasyon sıcaklığı ve süresi: 22 ± 2 ° C'de 72 saat (ISO 6222) veya 36 ± 2°C'de 48 saat
Raf ömrü: 12 - 18 ay / 5-30°C’de

Uluslararası Onay Belgeleri
AOAC, Mikroval, Nordval, ISO


Compact Dry Besiyeri aşağıdaki özelliklere sahiptir:
  • Uzun raf ömrüne sahiptir (12-18 ay), oda sıcağlığında saklanır.Buzdolabı gerektirmez.
  • Türk Gıda Kodeksi içerisinde yer alan analiz methodları ile eşdeğerlilik gösterir.
  • Numune  inokülasyon  aşamasında kendiliğinden homojen bir şekilde difüze  olarak yayılır, herhangi  bir aparata  ihtiyaç duyulmaz.
  • Kilitli kapaklıdır, %100 sterildir.
  • Klasik analiz yöntemindeki çalışma güvenilirliğini sağlar. İnkübatör içerisine istiflenebilir.
  • Zemindeki katı kartuş küçük gözeneklerden oluştuğu için her koloni ayrı ayrı gözlemlenebilir, kolonileri saymak için ayrı bir cihaza ihtiyaç yoktur.
  • Petri kabı mantığı olduğundan mikroorganizmalar 3 boyutlu büyüme gösterir.
  • Compact Dry Besiyerleri analiz sonrası 6-12 ay arasında şahit numune olarak arşivlenebilir.
  • Her ürünün üzerinde, son kullanma tarihi mevcuttur ayrıca üzerinde yer alan lot numarasına ait analiz sertifikaları ürün ile birlikte kullanıcıya gönderilir. 

TEKLİF FORMU

Teklif formu aracılığıyla istediğiniz ürünle ilgili teklif isteyebilirsiniz.

TOP