LISTERIA SWAB

L.monocytogenes Testi

 • KULLANIMI KOLAY
 • HIZLI SONUÇLAR
 • KENDİ KENDİNE YETEN TEST
 • LABORATUARLARDA İLERİ TESTLER İÇİN ORGANİZMALARIN YAŞAYABİLİRLİĞİ
 • ORTA SAMAN/AÇIK KAHVERENGİDEN SİYAHA BELİRGİN RENK DEĞİŞİMİ

ÜRÜN DETAYI

Swab ve tüp içindeki yarı katı besiyeri; L.monocytogenes, tanımlanabilmesi için kullanıma hazır halde bulunan besiyeridir.

ÖRNEK HAZIRLAMA SÜRECİ

Türk Gıda Kodeksi ; 25 gr numunede sıfır (0) L.monocytogenes emreder.

 • Sıvı Gıdalarda Uygulanması ; Ana ürünü temsil edecek şekilde 25 ml numune steril olarak ölçülür ve 225 ml ön hazırlık solüsyonuna (Buffered peptone,laktad v.b) aktarılır. 15 sn. sonra ekim yapılabilir. Steril pipet yardımıyla bu 25/225 karışımdan 1 ml çekilir ve içerisinde yarı katı besiyerinin bulunduğu tüpün kapağı açılarak tüpün içine (yarı katı besiyerinin üzerine) boşaltılır. Tüpün yanındaki size sunulan swab da ekim tüpünün yani numunenin üzerine batırılır. Daha sonra son olarak besiyeri alta gelecek şekilde tüp dik olarak inkubatöre yerleştirilir.
 • Katı gıdalarda uygulanması ; Numune yeterli miktarda (25 gr) steril olarak alındıktan sonra 225 ml seyreltme / ön hazırlık solüsyonuna konulur (buffered peptone, laktad v.b.) stomacher de iyice parçalanır ve homojenize edilir. Steril pipet yardımıyla bu 25/225 karışımdan 1 ml. çekilir ve içerişinde yarı katı besiyerinin bulunduğu tüpün kapağı açılarak tüpün içine (yarı katı besiyerinin üzerine) boşaltılır. Tüpün yanındaki size sunulan swab da ekim tüpünün yani numunenin üzerine batırılır. Daha sonra son olarak besiyeri alta gelecek şekilde tüp dik olarak inkubatöre yerleştirilir.
 • Swab testi için; L.monocytogenes Swab direct testi yapılacak olan ürüne veya yüzeye bastırılarak sürülür (swablama), bu swab zaman geçirilmeden içerisinde yarı katı besiyeri bulunan tüpün içine bastırılır. Daha sonra son olarak besiyeri alta gelecek şekilde tüp dik olarak inkubatöre yerleştirilir.

TEST BİLGİLERİ

 • Listeria monocytogenes swab, yarı katı besiyerinin bulunduğu tüpün kapağı açılır ve içine 1 ml örnek aktarılır. Yada swablama yöntemi ile direct üründen veya yüzeyden örnek alınır ve swab tüpün içine iyice bastırılır.
 • Örnek otomatik olarak hızla yarı katı besiyerine birkaç saniye içinde diffuz olur.
 • Daha sonra besiyeri alta gelecek şekilde tüp dik olarak inkubatöre yerleştirilir.
 • İnkübasyondan sonra besiyerindeki renk değişikliği önemlidir.
  • İnkübasyon süresi : 24 saat (+ 24 saat Doğrulama)
  • İnkübasyon sıcaklığı: 35 ± 2 °C

!!! İnkübasyon zaman / sıcaklığını bakterinin aktif değerde tavsiye edilen şekilde kullanınız.

SONUÇ ANALİZİ

Tüp içindeki Listeria monocytogenes yarı katı besiyeri normalde Kahverengidir.

*** Pozitive (+) : Eğer ekim işlemi ve 24 saat inkubasyon işlemi uygulandıktan sonra yukarıda bahsedilen Kahverengi yarı katı besiyerinin rengi Siyah (Kömür Rengi) renge dönüşürse alınan örnekte L.monocytogenes bulunmakta ve ürün L. Monocytogenes yönünden pozitif (+) olarak değerlendirilir.

*** Negative (-) : Eğer ekim işlemi ve 24 saat inkubasyon işlemi uyguladıktan sonra bahsedilen kahverengi yarı katı besiyeri rengi değişmediyse bir 24 saat daha aynı sıcaklıkta bekletilir doğrulama yapılır.Yani 2. 24 saat sonrasında yorumlanır.

SAKLAMA KOŞULU ve RAF ÖMRÜ

 • Depolama ( 5 °C – 25 °C) saklayınız.İmal tarihinden itibaren 12 - 18 ay raf ömrü vardır.
 • Yukarıdaki sıcaklıklarda saklanan ürünün son kullanım tarihine 6 ay eklenir.

NOTLAR

!!! Kesinlikle numunede bulunan bir (1) koloni bile yukarıdaki prosedür uygulanırsa tüp içindeki yarı katı besiyerini rengi Siyaha dönüştürür. Her sevk edilen ürünün, ilgili lot numarasına göre hazırlanmış analiz sertifikası bulunur. ISO 9001’ e uygun üretilmiştir.

TEKLİF FORMU

Teklif formu aracılığıyla istediğiniz ürünle ilgili teklif isteyebilirsiniz.

TOP