COMPACT DRY TCR

Hızlı Toplam Canlı Sayımı

KATEGORİ Compact Dry Hazır Besiyeri
MENŞEİ Japonya

 

ÜRÜN DETAYI

Yeni kullanıma hazır Compact Dry TCR besiyeri, kromojenik kullanıma hazır besiyeridir. Besiyeri, koloni renklendirmesi ile kolaylıkla toplam canlı sayımını (TCR) sağlayan bir besin ortamı içerir.

TCR, numunedeki mikroorganizmaların (bakteriler, mayalar ve küfler) birim numune başına koloni oluşturan birimlerinin (cfu) kantitatif sayımını sağlar.

Yerel ve uluslararası mevzuata uygun olarak düzenleyici kurumlar tarafından TCR, gıda, içecek, farmasötik ve nutrasötik ürünler için önemli bir kriter olarak kabul edilir.

Compact Dry TCR, tampon solüsyonla homojenleştirilmiş katı veya sıvı gıda numunelerinde ve sürüntü bazlı çevre testlerinde toplam canlı sayımı için kullanıma hazır bir besiyeridir.

Not: Süt ürünleri için 35°C +/- 1 °C'de 24 +/- 2 saat veya 32°C +/- 1 °C'de inkübe ediniz.

Compact Dry TCR

Uygulama

  1. Kapağı açın.
  2. 1 mL örneği besiyerinin ortasına inokule edin.
  3. Numune, besiyerine kendiliğinden eşit ve hızlı bir şekilde yayılır.
  4. Besiyerinin kapağını kapatın, numune bilgilerini yazın
  5. Besiyerini ters çevirin ve belirtilen sıcaklık ve sürede inkübe edin
  6. Kırmızı kolonileri sayın.

TEKLİF FORMU

Teklif formu aracılığıyla istediğiniz ürünle ilgili teklif isteyebilirsiniz.

TOP