COMPACT DRY ECO

Sadece E.coli Sayımı

KATEGORİ Compact Dry Hazır Besiyeri
MARKA Shimadzu
MENŞEİ Japonya

ÜRÜN DETAYI

Compact Dry ECO, E.coli’nin tanımlanabilmesi için kullanıma hazır halde bulunan kromojenik hazır besiyeridir. İçeriğinde E.coli’ye mavi renk veren kromojenik enzim substratı bulunmaktadır. Kromojenik substratlar / redox indikatörleri sayesinde mikroorganizmalar spesifik renklerde gelişim gösterir ve koloni sayımı çok net bir şekilde yapılır. Ekim standardizasyonu sağlayarak personel hatasını minimuma indirir. Üretimin her aşamasında ve ortam analizlerinde kullanıma uygundur.

Üreme referans rengi: Mavi
İnkübasyon sıcaklığı ve süresi: 35–37°C / 24 saat
Raf ömrü: 12 - 18 ay / 5-30°C’de

Uluslararası Onay Belgeleri
AOAC, Mikroval, Nordval, ISO


Compact Dry Besiyeri aşağıdaki özelliklere sahiptir:
  • Uzun raf ömrüne sahiptir (12-18 ay), oda sıcağlığında saklanır.Buzdolabı gerektirmez.
  • Türk Gıda Kodeksi içerisinde yer alan analiz methodları ile eşdeğerlilik gösterir.
  • Numune  inokülasyon  aşamasında kendiliğinden homojen bir şekilde difüze  olarak yayılır, herhangi  bir aparata  ihtiyaç duyulmaz.
  • Kilitli kapaklıdır, %100 sterildir.
  • Klasik analiz yöntemindeki çalışma güvenilirliğini sağlar. İnkübatör içerisine istiflenebilir.
  • Zemindeki katı kartuş küçük gözeneklerden oluştuğu için her koloni ayrı ayrı gözlemlenebilir, kolonileri saymak için ayrı bir cihaza ihtiyaç yoktur.
  • Petri kabı mantığı olduğundan mikroorganizmalar 3 boyutlu büyüme gösterir.
  • Compact Dry Besiyerleri analiz sonrası 6-12 ay arasında şahit numune olarak arşivlenebilir.
  • Her ürünün üzerinde, son kullanma tarihi mevcuttur ayrıca üzerinde yer alan lot numarasına ait analiz sertifikaları ürün ile birlikte kullanıcıya gönderilir. 

Önemli Notlar:

E.coli O157:H7 formları mavi koloniler arasındadır. Üreyen mavi renkteki kolonilerin %10’u O157:H7 formu olarak kabul edilir. Sonuç olarak mavi okunan E.coli’ler sıfıra indirildiğinde O157:H7 formlarının üründe olmadığı kabul edilir.

TEKLİF FORMU

Teklif formu aracılığıyla istediğiniz ürünle ilgili teklif isteyebilirsiniz.

TOP