COMPACT DRY TCR

Süt Ürünlerinde Koliform Tespiti

KATEGORİ Compact Dry Hazır Besiyeri
MENŞEİ Japonya

 

ÜRÜN DETAYI

Koliformlar gram negatif, fakültatif anaerobik, spor oluşturmayan bakterilerdir ve genellikle hayvan bağırsaklarında ve toprakta bulunur. "Koliform" terimi et, kabuklu deniz ürünleri, süt ürünleri, diğer gıdalar ve özellikle su gibi gıda maddelerinde bulunan enterik bakterileri ifade eder.

Shigella, Salmonella, Yersinia, Citrobacter, Klebsiella ve Enterobacter gibi bakterilerin tümü koliformdur ancak en tanınmış koliform Escherichia coli'dir . Gıda endüstrisinde, özellikle süt üretiminde, koliform varlığının test edilmesi önemlidir.

Süt ürünlerinde koliformları test etmek için CompactDry CF-L kullanmanın avantajları

CompactDry CF-L peynir, süt, yoğurt gibi süt ürünlerinde ve laktik asit bakterisi içeren her türlü üründe koliform bakterilerini tespit etmek için kullanılan, kullanıma hazır kuru besiyeridir.

Koliformların izlenmesi ve tanımlanması, gıda üretim süreci boyunca kritik bir kalite kontrol parametresidir.
CompactDry CF-L seçici besiyeri, süt ürünlerinde kolay kültür ve koliform sayımı için mavi ile mavi/yeşil kolonilerin oluşmasını sağlayan kromojenik enzim substratı X-Gal'i içerir. CompactDry CF-L, süt ürünlerinde kolay kültür ve koliform sayımı sağlar.

Laktik asit bakterilerinin kromojenik substratlar üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için özel olarak formüle edilmiştir.

Compact Dry CF-L

Uygulama

  1. Kapağı açın.
  2. 1 mL örneği besiyerinin ortasına inokule edin.
  3. Numune, besiyerine kendiliğinden eşit ve hızlı bir şekilde yayılır, kuru besiyerini saniyeler içerisinde jel haline getirir.
  4. Besiyerinin kapağını kapatın, numune bilgilerini yazın
  5. Besiyerini ters çevirin (kapak aşağı
    doğru) ve uygun süre ve sıcaklıkta inkübe edin.
  6. İnkübasyonun ardından mavi ve mavi/yeşil kolonileri sayın.

Yorumlama

Ortam, kromojenik enzim substratı X-Gal'i içerir ve koliform kolonileri mavi/mavi yeşil renktedir.

Diğer bakteri türlerinin gelişimi çoğunlukla engellenir ancak bazı durumlarda renksiz koloniler oluşturabilir.

Mavi / Mavi Yeşil

TEKLİF FORMU

Teklif formu aracılığıyla istediğiniz ürünle ilgili teklif isteyebilirsiniz.

TOP