COMPACT DRY SL

Salmonella Var/Yok Testi

KATEGORİ Compact Dry Hazır Besiyeri
MARKA Shimadzu
MENŞEİ Japonya

ÜRÜN DETAYI

Compact Dry SL, Salmonella`nın biyokimyasal reaktivitesi ve hareketliliği gibi spesifik karakterine dayalı kalitatif olarak tespitini sağlayan basit bir kuru kültür besiyeridir. Zenginleştirme kültürü kullanarak, Salmonella`ların hızla görüntülenmesi sağlanabilir (Geleneksel kültür metoduna (klasik yöntem) nazaran 1 gün önce Salmonella'yi bulur). Compact Dry SL’deki bir Salmonella kolonisi ileri doğrulama testleri için izole edilebilir. Ekim standardizasyonu sağlayarak personel hatasını minimuma indirir. Üretimin her aşamasında ve ortam analizlerinde kullanıma uygundur.

Üreme referans rengi: Sarı+Yeşil+Siyah (Lysine decarboxylase özelliği ile mediumun alkalizasyonu sonrası mor tabaka sarıya dönüşür. Kromojenik substratın ayrışması ile yeşil koloniler oluşur. Hidrojen sülfit üretenler siyah koloni oluşturur.)
İnkübasyon sıcaklığı ve süresi:
Ön Zenginleştirme: İnkübasyon sıcaklığı ve süresi: 35–37°C / 24 saat
Esas İnkübasyon: İnkübasyon sıcaklığı ve süresi: 41–42°C / 24 saat

Raf ömrü: 12-18 ay / 5-30°C’de

Uluslararası Onay Belgeleri
AOAC, Mikroval, Nordval, ISO 6579:2002


Compact Dry Besiyeri aşağıdaki özelliklere sahiptir:
  • Uzun raf ömrüne sahiptir (12-18 ay), oda sıcağlığında saklanır.Buzdolabı gerektirmez.
  • Türk Gıda Kodeksi içerisinde yer alan analiz methodları ile eşdeğerlilik gösterir.
  • Numune  inokülasyon  aşamasında kendiliğinden homojen bir şekilde difüze  olarak yayılır, herhangi  bir aparata  ihtiyaç duyulmaz.
  • Kilitli kapaklıdır, %100 sterildir.
  • Klasik analiz yöntemindeki çalışma güvenilirliğini sağlar. İnkübatör içerisine istiflenebilir.
  • Zemindeki katı kartuş küçük gözeneklerden oluştuğu için her koloni ayrı ayrı gözlemlenebilir, kolonileri saymak için ayrı bir cihaza ihtiyaç yoktur.
  • Petri kabı mantığı olduğundan mikroorganizmalar 3 boyutlu büyüme gösterir.
  • Compact Dry Besiyerleri analiz sonrası 6-12 ay arasında şahit numune olarak arşivlenebilir.
  • Her ürünün üzerinde, son kullanma tarihi mevcuttur ayrıca üzerinde yer alan lot numarasına ait analiz sertifikaları ürün ile birlikte kullanıcıya gönderilir. 

TEKLİF FORMU

Teklif formu aracılığıyla istediğiniz ürünle ilgili teklif isteyebilirsiniz.

TOP