HER ZAMAN DAHA İYİ BİR YOL VARDIR !

UYGULAMA NOTLARI

Şekil-1: Klorlu örneklerin bulunduğu steril şişelerin içinde suyun klorunu nötralize etmesi için gerekli olan steril Sodyum Tiyosülfatın yeterli miktarda bulunduğundan emin olunmalıdır.

100 ml örnek için;

Içme suyu için 100 µL %3 Sodyum Tiyosülfat,

Atık suları için 100 µL %10 Sodyum Tiyosülfat kullanılır.Ticari amaçla hazırlanmış örnek şişelerinde genellikle Sodyum Tiyosülfat tabletleri bulunur.

ORTAK TEST PARAMETRELERİ
Sudaki Heterotrofik Bakteriler (AQ), E. coli ve Koliform (EC), Enterococcus (ETC), Pseudomonas aeruginosa (PA) ve Salmonella (SL)

ÖRNEK HAZIRLAMA

İndikatör organizmalar için (AQ, EC, ETC ve PA):

• Çok düşük mikrobiyal yüke sahip örnekler için (örneğin, içme suyu) - 100 ml örnek için

0.45 1-1m gözenek büyüklüğüne sahip 47 mm membran filtre kullanılır.

• Düşük ve yüksek mikrobiyal yüke sahip örnekler için (örneğin yüzey suları ve atık su)

1 mL numuneyi doğrudan inoküle edilir.Eğer mikrobiyal yükün yüksek olduğundan şüpheleniliyorsa, 10*1 oranında seyreltilir.

Patojen için (SL):

• Doğrudan 100 ml su numunesi alınır  ve 100 ml steril BPW (Çift Kuvvet Tamponlu Pepton Su) ile seyreltilir.

• Filtrasyon - 100 ml su numunesi ve 100 ml steril BPW filtreden geçirilir.

MEVZUAT KRİTERLERİ

WHO (Dünya Sağlık Örgütü), EPA (Çevre Koruma Ajansı) ve diğer düzenleyici kurumlar

Şekil-1

Şekil-2

Şekil-2: Filtrelenen numuneler için, filtre ile kumaş arasındaki gaz ceplerinden kaçınmak için yuvarlama hareketi kullanarak membran filtreyi transfer etmeden önce 1 ml steril seyreltici ile CompactDry™ besiyerini aktifleştirin.

Şekil -3: Compact Dry EC, β-Giucuronidase aktivitesine dayanan diğer E.coli testlerine benzer.

CompactDry™ EC; E. coli 0157: H7'yi tespit edemiyor

E.coli: Mavi koloniler

Koliform: Mavi koloniler + Bordo koloniler

TEKLİF FORMU

Teklif formu aracılığıyla istediğiniz ürünle ilgili teklif isteyebilirsiniz.

TOP