HER ZAMAN DAHA İYİ BİR YOL VARDIR !

ORTAK TEST PARAMETRELERİ
Toplam Canlı (TC), Küf ve Maya (YM), Enterobacteriaceae(ETB), Staphylococcus aureus (XSA)

ÖRNEK HAZIRLAMA

İndikatör organizmalar için (TC, ETB, YM, and XSA)

  • Suda çözünebilen örnekten 10 gr numune alınır ve 90 ml MLB ile seyreltilir.
  • Yağ bazlı  ve toz formunda örneklerden 10 gr numune alınır. Numune 10 ML Tween 80 ya da 20 eklenmiş, 80 ml MLB ile seyreltilir, Sonrasında homojenize edilir.

MEVZUAT KRİTERLERİ

USP, diğer düzenleyici kurumlar

UYGULAMA NOTLARI

Tween (Polisorbat) ilavesi sadece suda çözünmeyen numunelerin dağılımına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda kozmetikte bulunan antimikrobiyal maddelere karşı bir nötrleştirici görevi görür.

Nötrleşticinin Sonuca Etkisi

Antimikrobiyal bileşenlerin nötralize olması için ortamda MLB bulunması gerekir.

Şekil 2 ‘deki gibi nötralize edici madde bulundurmayan seyreltici kullanıldığında (ör;BPB) organizmaların gelişmediği görülmektedir.

Örneğin Renginin Sonuca Etkisi

Numunenin rengi, sonuçların yorumlanmasına engel olabilir (Şekil 3). Testin hassasiyetini etkilemeden en yüksek oranda numune seyreltilir. Örneğin, toplam sayım için izin verilen seviye 500 CFU / g ise, örnek 102 seyreltilir. 103 seyreltmede izin verilen seviyeyi aştığı için okuma yapılamaz.

TEKLİF FORMU

Teklif formu aracılığıyla istediğiniz ürünle ilgili teklif isteyebilirsiniz.

TOP