HER ZAMAN DAHA İYİ BİR YOL VARDIR !

ORTAK TEST PARAMETRELERİ
Toplam Canlı (TC), E. coli ve Koliform (EC), Küf ve Maya (YM), Staphylococcus aureus (XSA), Enterobacteriaceae (ETB), Bacillus cereus (XBC), Salmonella (SL) ve Listeria (LS)

ÖRNEK HAZIRLAMA

İndikatör organizmalar için (TC, EC, ETB, YM, XSA, and PA)

Test edilmek istenen örnekten 10 gr numune alınır ve içeriğinde Tween 20 ya da 80 olan tampon çözeltisi ile gerektiği kadar seyreltilir.

 Patojen için (SL ve LS):

• 25 gr numune, 225 ml steril TSB ile seyreltilir ve sonrasında homojenize edilir.

MEVZUAT KRİTERLERİ

USP, FDA, diğer düzenleyici kurumlar

UYGULAMA NOTLARI

Tween veya Polysorbate (% 4 h / h) eklenmesi, sadece suda çözünmeyen numune partiküllerinin dağılımına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda Bitkisel kökenli çoğu diyet takviyesinde doğal olarak bulunan antimikrobiyal maddelere karşı bir nötrleştirici görevi görür.

Örnek Rengin Sonuç Yorumuna Etkisi

Şekil-1 ve 2: Numunenin rengi,  sonuçların yorumlanmasına engel olabilir.
Testin gerekli hassasiyetini etkilemeden mümkün olan en yüksek miktarda örnek seyreltilir. Örneğin, toplam sayım için izin verilen seviye 200 CFU / g ise, örnek 10·2 seyreltilir. 10·3 seyreltmede izin verilen seviyeyi aştığı için okuma yapılamaz.

Şekil-3

Şekil-3: Compact Dry EC, β-Giucuronidase aktivitesine dayanan diğer E. coli testlerine benzer.

CompactDry™ EC; E. coli 0157: H7'yi tespit edemiyor

E.coli: Mavi koloniler

Koliform: Mavi koloniler + Bordo koloniler

TEKLİF FORMU

Teklif formu aracılığıyla istediğiniz ürünle ilgili teklif isteyebilirsiniz.

TOP