HER ZAMAN DAHA İYİ BİR YOL VARDIR !

ORTAK TEST PARAMETRELERİ
Toplam Sayı(TC), E.coli ve Koliform (EC), Enterobacteriaceae (ETB), Maya ve Küf (YM, YMR), Staphylococcus aureus (X-SA), Salmonella (SL) ve Listeria (LS)

ÖRNEK HAZIRLAMA

  • Yıkıcı veya Eksizyon Metodu: Steril bıçak veya makas kullanarak et karkasından standartlaştırılmış numune büyüklüğünü (örneğin 1 g veya 10 g) kesin. Steril bir kaba koyun, ardından uygun hacimde steril seyreltici ekleyin(örneğin 10 ml yada 90 ml Tamponlu Pepton Su veya BPW, Maksimum Geri Kazanım Seyreltici veya MRD veya% 0.1 Pepton Su). Homojenize edin ve buna göre seyreltin.
  • Karkas Swab Analizi: Swab çubuğu, sünger swab kullanarak, karkas yüzeyindeki standart bir örnekleme alanını(örneğin 1Ox10 mm) swablama ile örnek alın. Steril seyrelticiden swab çubuğu veya sünger swabı yeniden süspanse edin ve buna göre seyreltin.
  • Patojenler için (SL ve LS); 25 g et örneğini tartın ve 225 ml steril BPW ile seyreltin. Bazı ülkeler, kıyılmış et (kümes hayvanları kaynaklı olmayan) ve mekanik olarak ayrılmış et (MSM) için 25 g yerine 10 g numunede Salmonella bulunmamasını gerektirir.

MEVZUAT KRİTERLERİ
Türk Gıda Kodeksi, Gıda ve İlaç Admini stration (FDA}, Gıda Standartları Ajansı (FSA} veya diğer yerel düzenleyici kurumlar)

UYGULAMA NOTLARI

Çiğ et genellikle yüksek mikrobiyal yüke sahiptir, bunun yanısıra öğütülmüş veya kıyılmış et daha çok mikrobiyol yük barındırır.

Diğer parametrelerde 10-1 seyreltme kullanılırken, toplam canlı analizlerinde 10-3(Şekil 2) veya 10-4(Şekil 3) dilüsyonunu kullanarak ekim yapılmalıdır.
Pamuklu swab veya sünger swab  numunelerinin TC'si içinde, düşük mikrobiyal yüke sahip olma eğiliminde olduklarından 10-2 veya 10-3  seyreltme yapılabilir.

TEKLİF FORMU

Teklif formu aracılığıyla istediğiniz ürünle ilgili teklif isteyebilirsiniz.

TOP