HER ZAMAN DAHA İYİ BİR YOL VARDIR !

ORTAK TEST PARAMETRELERİ
Toplam Sayım (TC), E.coli ve Koliform (EC), Enterobacteriaceae (ETB), Maya ve Küf (YM, YMR), Staphylococcus aureus (X-SA), Bacillus cereus (X-BC) ve Salmonella (SL)

ÖRNEK HAZIRLAMA

İndikatör organizmalar için (TC, EC, ETB, YM, YMR, XSA ve XBC): Steril bıçak veya makas kullanarak standart numune boyutunu (örneğin 1 g veya 10 g) kesin.
Steril bir kaba koyun; daha sonra uygun hacimde steril seyreltici ekleyin (örneğin 9 ml veya 90 ml Tamponlu Pepton Su veya BPW, Maksimum Geri Kazanım Seyreltici veya MRD veya% 0.1 Pepton Su). Homoge nize ve buna göre seyreltin.

Patojen (SL) için: 25 g ağırlığında ve 225 ml steril BPW ile seyreltin.

MEVZUAT KRİTERLERİ

Türk Gıda Kodeksi, Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Gıda Standartları Ajans (FSA) veya diğer yerel düzenleyici kurumlar.

UYGULAMA NOTLARI

-Büyük miktarda seyreltici emen numuneler için 10 g numune büyüklüğü kullanın.(örn. Gofret ve bisküvi)
-Aşılama sırasında numune parçacıklarının besiyerine geçmesini önlemek için filtreli torbaları kullanın.
-Özellikle asidik numuneler için 10-1 seyreltmeden sonra pH numunesini kontrol edin, pH'ının 6-8 arasında olduğundan emin olun, 6'dan düşükse steril 0.1N Sodyum Hidroksit (NaOH) veya 8'den yüksek ise 0.1N Hidroklorik Asit (HCI) kullanarak nötrleştirin.

Örnek Rengin Sonuç Yorumuna Etkisi

Numunenin rengi, sonuçların yorumlama iyonuna engel olabilir. Testin gerekli hassasiyetini etkilemeden mümkün olan en yüksek dilüsyonunu belirleyin.
Örneğin, aerobik sayım için izin verilen seviye 800 CFU/g ise, 10-2 dilüsyondan yeterli, 10-1 dilisyonda tespit etmek zor olur. (Örnek: çikolata)

Compact Dry EC, β-Giucuronidase aktivitesine dayanan diğer E.coli testlerine benzer.

CompactDry™ EC; E. coli 0157: H7'yi tespit edemiyor

E.coli: Mavi koloniler

Koliform: Mavi koloniler + Bordo koloniler

TEKLİF FORMU

Teklif formu aracılığıyla istediğiniz ürünle ilgili teklif isteyebilirsiniz.

TOP