LUMITESTER PD-30

Hijyen ve dezenfeksiyon kontrolünde
Japon teknolojisi

Tüm yüzeyler ve temas noktalarında
hijyen kontrolü

Dünyada ATP+AMP ölçümü yapan
tek hijyen monitörü

TOP