BAŞKALARININ
BULAMADIKLARINI
TESPİT EDİN...

Son yıllarda gıda maddelerine bağlı alerjilerde ciddi artış gözlenmektedir. Gıda alerjisi; duyarlı kişinin bağışıklık sisteminin belirli bir gıdadaki proteine karşı, hayatı tehdit eden vücut reaksiyonu göstermesi ile oluşmaktadır.

160’tan fazla gıdanın alerjiye sebep olabileceği bildirilmektedir. FDA (U.S. Food and Drug Administration) süt, yumurta, kabuklu deniz ürünleri, fıstık ezmesi, kabuklu yemişler, buğday ve soyanın gıdaya bağlı alerjilerin %90’ını oluşturduğunu bildirmektedir. Bu ürünleri barındıran paketli gıdaların üzerlerinde içeriklerinin bildirimi zorunlu kılınmıştır.

Aynı zamanda Avrupa Birliği ülkelerinde yumuşakça, kereviz, hardal, susam, acı bakla ve sülfür dioksin de alerjen olarak kabul edilmekte ve paket üzerinde  bildirimi zorunlu ürünler olarak listelemektedir.

Japonya ve Kore gibi bazı ülkelerde ise üstteki parametrelere ek olarak kivi, portakal, muz, elma, domates, tavuk, domuz, kuzu eti, somon ve jelatin gibi ürünler de alerjen olarak kabul edilmekte ve paket üzerinde bildirimi zorunlu olarak listelemektedir.

Sonuç olarak, alerjen kontrolü ve tespiti tüm dünyada gıda güvenliği programları içerisinde artan bir öneme sahiptir.

Lumitester™ Smart, ATP ve Lusiferaz arasındaki biyokimyasal reaksiyona dayanarak yüzeylerdeki lüminesans seviyesini ölçmektedir. Yüzeylerde bulunan bakteri, virüs ve diğer protein kalıntıları yüksek hassasiyet ile tespit edilebilmektedir. Sonuçları sayısal ve grafiksel olarak, kablosuz bluetooth bağlantı özellikleri ile 10 saniyede cep telefonunuza göndermektedir.

Gıda işletmelerinde alerjen olan ve olmayan ürünler aynı tesis içerisinde ve hatta aynı üretim alanı içerisinde üretilebilmektedir. Alerjen olan ve olmayan ürünlerin üretimi arasında yapılan temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları hayati öneme sahiptir. Temizlik sonrasında ekipman yüzeylerinin alerjik gıda kalıntısı açısından çeşitli bilimsel yöntemlerle kontrol edilmesi gerekmektedir.

Spesifik alerjen kalıntıları için ELISA, Lateral Flow Immunassay (LFI),PCR ve spektrofotometrik yöntemler kullanılabilirken genel alerjen tespiti için ATP tespit sistemleri ya da genel protein tespit sistemleri kullanılabilmektedir.

ELISA, PCR, spektrofotometre gibi yöntemler çok spesifik ve duyarlı olmasına rağmen hem pahalı yatırım hem de kalifiye personel gerektirmektedir.

Mevcut ATP’nin gösterilmesi, Lateral Flow Immunassay (LFI) ve protein tespitine dayanan yöntemler kullanımı kolay, ucuz, özel bir laboratuvar alanı ya da yatırım maliyeti gerektirmeyen sistemler olduğu için günümüzde daha yoğun olarak kullanılmaktadır.

ATP (adenozin trifosfat) tüm canlılarda bulunan evrensel bir enerji kaynağıdır.

Gıda maddelerinden kaynaklanan, yüzeylerde bulunan mevcut ATP varlığının tespiti, temiz gözüken yüzeydeki, kalıntı alerjenin varlığını gösterebilmektedir.

Bu sayede 10 saniye kadar kısa bir sürede, temizlik etkinliği kontrol edilebilmekte, yüzeyde kalan alerjen kaynaklı ATP sayısal olarak tespit edilebilmektedir. Yine de klasik ATP testlerinin de bir tespit limiti vardır. ATP ısı, asit-alkali, ya da enzimler nedeniyle ADP (adenozin difosfat) ve AMP (adenozin monofosfat)’ye dönüşebilmektedir.

Bu sebeple sadece ATP’yi tespit eden sistemlerin alerjen tespitindeki duyarlılıkları düşük kalmakta ancak üçlü fosfatı (A3: ATP+ADP+AMP) tespit eden sistemler en ufak alerjen kalıntısını bile görünür kılabildikleri için yüksek duyarlılığa sahip olmaktadır.

Yapılan çalışmalarda A3 testi ile klasik ATP testi, protein swap testi ve LFI testi karşılaştırılmıştır.

Sonuçlar incelendiğinde aynı üreticiye ait sadece ATP analizi yapan swapların alerjen tespitinde düşük duyarlılığa sahip olduğu, ADP ve/veya AMP’nin alerjenik gıda tayininde daha etkin olduğu, A3 (ATP+ADP+AMP) swap testlerinin daha yüksek duyarlılığa sahip olduğu belirtilmiştir. (Şekil 1: Kırmızı A3 swabı, Siyah ATP swabı)

A3 (ATP+ADP+AMP)Testi: KIRMIZI
ATP Testi: SİYAH
Protein Testi: MOR
LFI (Lateral Flow Immunassay): MAVİ

Şekil 1:
Tabloda; farklı test yöntemlerinin
duyarlılıkları karşılaştırılmıştır.

Alerjenlere katlı dilüsyon yapılmış ve
yüzeyler 4 farklı yöntem ile test
edilmiştir.

A3 ile tespit edilen alerjen miktarı
kırmızıyla, sadece ATP probuyla tespit
edilen alerjen miktarı siyah ile
gösterilmiştir. Protein tespitine
dayanan test yöntemi (50pp sınır
değere sahiptir) mor ile, lateral flow
test yöntemi ise mavi ile gösterilmiştir.

10 ppm değerindeki 105 seyreltme bile
A3 probuyla tespit edilebilmiş ve
yüksek duyarlılığa sahip bulunmuştur.

A: Hayvansal Gıdalar
B: Bitkisel gıdalar

Protein swabı analizine bakıldığında; protein swaplarının ek cihaz gerektirmedikleri için kullanımlarının daha kolay ve daha ucuz olduğu, ancak test süresinin 10 dakika kadar uzun olduğu, test sonuçlarının sayısal olmaması sebebiyle yoruma açık olduğu ve şekil 1’de de gösterildiği gibi (Şekil 1: mor çizgi) duyarlılıklarının daha düşük olduğu tespit edilmiştir.

En duyarlı yöntem olarak belirtilen LFI (Lateral Flow Immunassay) yöntemi antijen antikor reaksiyonuna dayandığı için en spesifik yöntem olarak belirtilmektedir.(Şekil 1 - Mavi) Ancak tüm alerjen tipleri için tek tek analiz yapmak gerekmektedir. Bu durum işletmeye hem ekonomik olarak bir yük getirmekte hem de zaman almaktadır. Aynı zamanda Tablo 1’de belirtilen tüm alerjen tiplerine karşı spesifik ticari LFI kiti bulunmamaktadır.

Özet olarak günümüzde gıda üreticilerinin temizlik sonrası yüzeylerden alerjen kalıntısı analizi yapması vazgeçilemez bir öneme sahiptir. Hijyen görüntüleme sistemleri sadece ATP tespit ediyorsa alerjen etkenlerin kalıntılarını kaçırabilir ancak ATP degradasyonu ile oluşan ATP+ADP+AMP analiz eden sistemlerin alerjen kalıntılarını yakalayabildiği gösterilmektedir.

LFI sistemi daha yüksek duyarlılığa ve özgüllüğe sahiptir ancak tüm alerjen tipleri için ticari kit bulunmamakta ve her farklı alerjen tipi için ayrı kit almak firmalara yüklü maliyetlere neden olmaktadır.

A3 sistemleri, ticari olarak LFI yönteminde olmayan alerjenleri de tespit edebilmektedir. Bu sayede titiz temizlik işlemlerinin kalitesini ve oluşabilecek çapraz kontaminasyon kaynaklı alerjen kalıntılarını A3 probları ile tespit etmek mümkün olmaktadır.

Şekil 2 : Homojenize edilip, dilüe edilmiş fıstık ezmesi örneğinde alerjen test kitlerinin karşılaştırması.
Şekilde sadece ATP probu, protein svabı, A3 probu ve lateral flow yöntemi karşılaştırması yapılmıştır.

A3 ve ATP testlerinde kabul edilen değer 100RLU’dur.

X: ELISA yöntemi ile tespit edilen 10ppm düzeyini göstermektedir.
X: Bradford Protein Testi ile tespit edilen 10 ppm değerini göstermektedir.

HFS Mikrobiyoloji olarak sizlere son teknoloji ile üretilen Lumitester SMART hijyen görüntüleme cihazı ile beraber A3 swablarından temin edebilmekteyiz. SMART cihazı ile hem sonuçlarınızı hiç zorlanmadan telefonunuza bluetooth ile gönderebilecek hem de A3 swablarıyla en düşük alerjenleri bile tespit edebileceksiniz.

TOP