Easicult

Hijyen Monitörü

 

Çeşitli endüstriler için
kolay ve kullanışlı
hijyen kontrolü

Easicult dipslide testleri çeşitli endüstriyel
ortamlarda mikrobiyolojik kontaminasyonların
(toplam bakteri sayısı ve mantar) izlenmesi için
tasarlanmıştır. Test bünyesinde gerçekleştirilir veya
numune için uygun taşıma ortamı olarak kullanılabilir.

Easicult herhangi bir özel eğitim, önceden hazırlık ya da ekipman gerektirmez.

KULLANIM ALANLARI

• Kağıt ve Kağıt Hamuru Endüstrisi
• Metal Sanayi, Endüstriyel Kesme Sıvıları
• Yakıtlar, Yağlar, Mazot, Biodizel, Jet Yakıtı
• Boyalar, Pigmentler, Vernikler
• Otomobil ve Diğer Motorlu Araç Üreticileri
• Soğutma Kuleleri

Easicult testler tüm üretim süreci boyunca yüksek mikrobiyolojik hijyeni kontrol ederek üretim kalitesini korumak için yardımcı olur.

Böylece endüstriyel üretim süreçinde sıvıların mikrobiyolojik denetimi yapılarak makinalarda meydana gelebilecek tıkanma ve/veya korozyon önlenmiş olur ve bu sebebiyetten dolayı iş kaybını minimuma indirmeyi amaçlar.

EASICULT COMBI

(KÜF & MAYA ve TOPLAM BAKTERİ)

En yaygın bakteri büyümesini teşvik eden TTC agar ile bir tarafında kaplanmış iki orta dipslide olup diğer yandan küf ve maya gelişimini teşvik Rose Bengal ağar, ile kaplıdır. Slayt toplam bakteri sayısı, maya ve küf eş zamanlı sonuç için tasarlanmıştır.

EASICULT M

(KÜF & MAYA)

Küf ve maya gelişimini teşvik eden bir büyütme ortamı ile her iki tarafı kaplı olup, çeşitli endüstriyel ortamlarda maya ve küf kontaminasyonunun izlenmesi için tasarlanmıştır.

EASICULT TTC

(TOPLAM BAKTERİ)

Easicult TTC; en yaygın bakteri büyümesini teşvik eden TTC ortamı ile her iki tarafta kaplı olup, toplam bakteri miktarını tahmin etmek için tasarlanmıştır.

EASICULT AVANTAJLARI

• Hazır ve kolay kullanımı ile özel bir teknik eğitime gerek yoktur
• İş gücü ve zamandan tasarruf
• Uygun maliyet
• Özel yapısı sayesinde slayt besiyerilerinde düşme ve erimeler meydana gelmez
• Uzun raf ömrü (6 – 9 ay)
• Oda koşullarında saklayabilme (18 - 250C)
• Güvenli ve güvenilir bir yöntem
• İkinci bir ekim için transport besiyeri olarak kullanılabilir
• 3 Adımda kolay kullanım
• Korozyounu ve mikrobiyal kirlenmeyi göstererek ekipmanların arızalanmalarını önlemeye yardımcı olur
• Bitmiş ürün kalitesini garantiler

EASICULT KULLANIMI

1. Easicult kutusundan çıkarılır ve kullanım için tüp açılır
2. Easicult, yüzey yada sıvı ile temas edilerek istenilen örnek alınır
3. Örnek alındıktan sonra sıvı ile agar 5-10 saniye agar ile temas halinde olmalıdır
4. Easicult daha sonra tüpün içerisine yerleştirilir, ilgili notlar alınır
5. İnkübasyona bırakmak için inkübatöre yerleştirilir
6. İnkübasyon sonrası sonuçlar model kart ile yorumlanır

 

TEKLİF FORMU

Teklif formu aracılığıyla istediğiniz ürünle ilgili teklif isteyebilirsiniz.

TOP