Sensobiz

Peroksidaz, Alp ve Mastitis Test Kitleri

KATEGORİ Mikrobiyolojik Ürünler
MARKA Nanobiz
MENŞEİ Türkiye

ÜRÜN DETAYI

• Kullanımı kolaydır.
• Deneyimli deneyimsiz tüm personel analiz yapabilir.
• Ek teçhizat gerektirmez.
• Düşük maliyetli çözüm sunar.

SENSObiz (POD) Peroksidaz Test Kiti ne işe yarar?
Peroksidaz test kiti süt içerisinde Peroksidaz enziminin tespiti için kolay ve hızlı bir çözüm sunmaktadır.
Kolorimetrik metoda dayalı çalışan ve test bölgesinin renginin değişimine bağlı olarak nitel sonuç veren bir biyosensördür.

Test Kiti sütün istenilenden daha yüksek sıcaklıkta pastörize olup olmadığının tespitini ve çiğ süt alımında sütün daha önceden kaynatılıp kaynatılmadığının kontrolünü sağlar. Test ayrıca pastörize sütün UHT sütten ayırt edilmesini sağlar.

Sütte peroksidaz enziminin varlığı neden test edilmelidir?
Peroksidaz sütte doğal olarak bulunan bir enzimdir. Bu enzim pastörizasyon işlemi ile denatüre olmaz iken, UHT sütte olduğu gibi yüksek sıcaklık uygulaması yapıldığında veya kaynatıldığında denatüre olmaktadır. SENSObiz Peroksidaz Test Kiti ile işletmeye gelen sütlerin kaynatılmış olup olmadığı test edilmektedir.
Pastörizasyonun amacı sütün tadını ve besin değerini en az etkileyerek sütü sağlıklı yapacak minimum işlemin uygulanmasıdır.

Bu sebeple pastörizasyon sürecinde sütlere uygulanan sıcaklığın normalin üzerinde olup olmadığını anlamak için sütte bu enzimin varlığı test edilmektedir.

İlgili standartlar ve yönetmelikler nelerdir?
Avrupa Birliği Yönetmeliği (91/180/EC ve 92/46/EEC), pastörize sütte, ürünün hassas bir sıcaklık işlemine tabi tutulduğunun kanıtı olarak, peroksidaz tayininin yapılmasını istemektedir.

TS 1019 Pastörize Süt Standardına göre pastörize sütün peroksidaz deneyi sonucu pozitif olmalıdır.

Türk Gıda Kodeksinin (Tebliğ no:2000/16, 14.02.2000/23964) Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliğine göre pastörize sütte peroksidaz enzimi bulunmuyorsa, sütün etiketine “Yüksek ısıda pastörize edilmiştir.” ibaresinin eklenmesi gereklidir.

Ürünün avantajları nelerdir?
• Test süresi: 15 - 20 dakika (24-48 saat sonra sonuç alınan metotlar ile karşılaştırıldığında).
• Test formatı: tek kullanımlık test çubukları.
• Isıl işlem görmüş süte çiğ süt bulaşma şüphesi olan durumlarda da kullanılabilir.

SENSObiz (ALP) Alkalen Fosfataz test kiti ne işe yarar?
Alkalen Fosfataz test kiti süt içerisinde alkalen fosfataz (ALP) enziminin tespiti için kolay ve hızlı bir çözüm sunmaktadır. SENSObiz ALP kağıt şerit üzerinde test bölgesinin renginin değişimine bağlı olarak nitel sonuç veren bir biyosensördür.

Test kiti, pastörizasyonun tamamlanıp tamamlanmadığını ve pastörize süte çiğ süt karışıp karışmadığını hızlı bir şekilde kontrol etmemizi sağlamaktadır.

Sütte neden alkalen fosfataz enziminin varlığı test edilmelidir?
Alkalen fosfataz çiğ sütte doğal olarak bulunan ve ısı direncisütte bulunan spor oluşturmayan patojenik bakterilerden daha yüksek olan bir enzimdir. Alkalen Fosfatazı inaktive etmek için uygulanacak minimum ısıl işlem, sütte bulunan tüm spor oluşturmayan patojenik bakterileri yok etmektedir. Bu sebeple, Alkalen Fosfataz, pastörizasyon işleminin başarılı olup olmadığının kontrolü için indikatör olarak kullanılmaktadır.

Pastörizasyonun etkinliğinin kontrolü neden önemlidir?
Süt ve süt ürünleri (peynir, yoğurt, dondurma dahil olmak üzere) çiğ tüketildiğinde ciddi sağlık sorunlarına neden olmaktadır.
Çiğ sütte bulunan ciddi hastalıklara sebep olan bakterilerin (Örneğin; Salmonella, Esherichia coli, Campylobacter, ...) yok edilmesi için, süt ve süt ürünlerinin en azından pastörizasyon işleminden (Örneğin 72 °C’de 15 saniye veya eşdeğer şartlar) geçmesi gerekmektedir. Alkalen Fosfataz testinden negatif sonuç veren süt ve süt ürünleri, pastörize edilmiş ve güvenli olarak tanımlanmaktadır.

Pastörizasyon kontrolü başka nasıl yapılabilir?
Besiyerine ekim yöntemi kesin ve etkin bir yöntem olmasına rağmen, sonuç alımı (24-48 saat) beklenildiği için mikoorganizma tespiti gerçekleştiğinde ürün çoktan paketlenmiş olmaktadır.

SENSObiz-Alkalen Fosfataz Test Kiti kolay, hızlı ve düşük maliyetli bir ön çözüm sunmaktadır. Test sonucu 5 dakikadan az bir sürede alınmaktadır.

İlgili standartlar, yönetmelikler nelerdir?
İlgili standartlar, Türk Gıda Kodeksinin (tebliğ no: 2000/16, 1402.2000/23964) Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliği ve TS 1019 (Ocak 2002) Pastörize Süt Türk Standartlarıdır. Yurt dışında ise ilgili mevzuat Avrupa Birliği (91/180/EC)’dir. Bunlara göre pastörize süt Alkalen Fosfataz testinde negatif sonuç vermelidir.

Ürünün avantajları nelerdir?
• Test süresi: 5 dakika (24-48 saat sonra sonuç alınan metotlar ile karşılaştırıldığında).
• Test formatı: tek kullanımlık test çubukları.
• Isıl işlem görmüş süte çiğ süt bulaşma şüphesi olan durumlarda da kullanılabilir.

SENSObiz Mastitis Test Kiti ne işe yarar?
Mastitis Test Kiti bakterilerin meme dokusunda iltihaplanmaya neden olmasıyla oluşan mastitis hastalığının sütün kimyasında oluşturduğu değişikliğe dayalı olan tayininin nitel olarak belirlenmesini sağlar.

Laboratuvar ortamlarında gerçekleştirilen pahalı ve zaman alıcı yöntemlerin aksine uygun fiyatlı ve hızlı bir test kitidir.

Sütte mastitis varlığı neden tespit edilmelidir?
Mastitis meme dokusunda bir enfeksiyonun sebep olduğu meme iltihabıdır. Genelde yüksek verimli süt sığırlarında görülen bu hastalık, süt veriminin, süt kalitesinin ve yağ oranın düşmesine neden olur. İlerleyen dönemlerde ise meme körleşmesiyle sonuçlanır. Bunun sonucu olarak sağmal hayvanların değerini düşürerek kasaplık duruma gelmesine neden olur. Mastitis, süt sığırcılığında en fazla para harcanan hastalıktır. Klinik mastitisli inek sütü satılamadığından, mastitisin kontrolü hayati önem taşır. Sub-klinik mastitise yakalanan inekler de daha az süt ürettiğinden, işletme karlılığını düşürür. Bu nedenle mastitisin erken teşhisi ve tedavisi çok önemlidir. Erken dönemde yapılan müdahaleler meme körlüğünü ve süt kayıplarını önlemektedir.

Ürünün avantajları nelerdir?
• Test süresi: 5-10 dakika
• Test formatı: Tek kullanımlık test şeritleri
• Mastitis hastalığının erken teşhis edilmesini sağlar.

 

TEKLİF FORMU

Teklif formu aracılığıyla istediğiniz ürünle ilgili teklif isteyebilirsiniz.

TOP