MicrobMonitor Aqua

MicrobMonitor AQUA testi pratik, kullanımı kolay, suları kontamine edebilen bakterilerin kantitatif tespitini sağlayan bir testtir. Hetetrofik besiyeri, toplam canlı besiyeri ya da aerobik sayım besiyeri olarak isimlendirilebilir.

MicrobMonitor Aqua klasik yöntemlerle benzer mekanizmaya sahiptir ancak laboratuvar olmayan uzak bölgelerde, havuz suları ve spa suları için otellerde, yer altı sularının analizinde, işletme sularında ve gemilerde kullanılabilen pratik bir üründür.

MicrobMonitor Aqua kitleri, içerisinde analiz için gerekli tüm malzemeyi içeren 1-10 testlik kutulardadır.

ÜRÜN DETAYI

Nedir?

MicrobMonitor AQUA testi pratik, kullanımı kolay, suları kontamine edebilen bakterilerin kantitatif tespitini sağlayan bir testtir. Hetetrofik besiyeri, toplam canlı besiyeri ya da aerobik sayım besiyeri olarak isimlendirilebilir.

MicrobMonitor Aqua klasik yöntemlerle benzer mekanizmaya sahiptir ancak laboratuvar olmayan uzak bölgelerde, havuz suları ve spa suları için otellerde, yer altı sularının analizinde, işletme sularında ve gemilerde kullanılabilen pratik bir üründür.

Her test içerisinde thixotropik besleyici besiyeri içeren vida kapaklı bir şişeden oluşmaktadır. Gerekli hacimdeki numune (genellikle 0,1 ml) steril bir pipet kullanılarak test şişesine eklenir ve ardından çalkalanarak test şişesine dağıtılır.Jel daha sonra yüzeye tekrar yayılır, örneğin türüne göre uygun koşullar
altında inkübasyona bırakılır. Örnekteki bakteriler, jelde mor renkte noktalar şeklinde gözüken koloniler oluşturur.

Sayılan koloni miktarı test edilen hacimdeki CFU sayısını vermektedir. Hetetrofik plate count CFU/ml sayısını hesaplamak için sayılan koloniler, örnek hacmine bölünür.

MicrobMonitor Aqua kitleri, içerisinde analiz için gerekli tüm malzemeyi içeren 1-10 testlik kutulardadır.

Ne için kullanılır?

Çeşitli sektörlerdeki protokoller, su analizlerinde Hetotrofik Besiyeri kullanılmasını önermektedir. Su örneklerindeki bakteri sayısı, içme ve kullanım sularının mikrobiyolojik temizliği ile ilgili bilgi vermektedir.

Hetetrofik besiyeri ile gerçekleştirilen su analizleri, sularda yapılan dezenfeksiyon işlemlerinin etkinliğini kontrol etmek için kullanılabilmektedir. Etkin olmayan temizlik; içme sularında zehirlenmelere, havuzlarda çok çeşitli hastalıklara, işletmelerde soğutma sularında korozyona, termal sularda çok çeşitli sorunlara neden olabilmektedir.

Su dağıtımında ya da dezenfeksiyon işleminden bir süre geçtikten sonra hetotrofik mikroorganizma sayısında artış olması, işlem sonrası kontaminasyonunu ya da yetersiz dezenfeksiyon sonucu su içerisinde kalan mikroorganizmaların tekrar ürediğini göstermektedir.

Hetotrofik bakteri sayısında ani bir artış her zaman araştırılmalıdır. Örneğin, hiperklorlama sonrası 36-37 ˚C’de hetotrofik bakteri sayısındaki artış, potansiyel olarak sağlık tehlikesi oluşturabilecek bir kontaminasyonu erken evrede göstermiş olur.

 

Kimler kullanabilir?

Ürünlerin kullanımı için özel bir eğitim ya da ekipmana gerek yoktur. Ürünleri herkes kullanabilir.

Tehlikeli mikroorganizmalara yönelik testler, ve dışkı ile kontaminasyonu belirten testler (E.coli) yanlızca uygun bir tesiste, eğitilmiş personel tarafından gerçekleştirilmelidir.

Bununla birlikte, MicrobMonitor AQUA tehlikeli mikroorganizmaları etrafa saçılabilecek şekilde üretmez. Bu nedenle gemilerde, açık deniz tesislerinde, laboratuvar bulunmayan yerlerde, güvenli bir şekilde kullanılabilir. Kullanım prosedürü çok pratiktir. Seyreltme pipetleme gibi işlemler içermez.

Avantajları nelerdir?

• Kullanımı kolay, Pratik, Hızlı,
• Laboratuvar dışı yerlerde kullanıma uygun.
• Güvenlidir. Tehlikeli mikrobiyal materyal saçılma ihtimali yoktur.
• Herhangi bir su örneği ile çalışılabilir.
• Kantitatif, sayısal değerde sonuç verir. Sıradan bir var/yok testi değildir.
• Kirlenme eğilimlerini yollarını izlemek için kullanılabilir.
• 1 CFU/ml düzeyinde sonuç verebilir. Geniş tespit sınırlarına sahiptir.
• Kontaminasyon limitleri ve tespit seviyeleri, tesisler ve işletmeler için kullanıcı tarafından tanımlanabilir.
• Standart yöntemlere göre daha ekonomiktir.

 

Hangi sular ile analiz yapılabilir?

• İçme suları
• Sıcak su sistemleri
• Yüzme havuzları ve spalar gibi işletme suları
• Kaynak suyu, çevresel sular ve diğer sular.

TEKLİF FORMU

Teklif formu aracılığıyla istediğiniz ürünle ilgili teklif isteyebilirsiniz.

TOP