• https://www.facebook.com/HFS-Mikrobiyoloji-278173669270053/
  • https://twitter.com/hfsmikrobioloji

Compact Dry SL (Salmonella Tespiti)

          

    COMPACT DRY SL (Salmonella Tespiti)

   Compact Dry SL, Salmonella`nın biyokimyasal reaktivitesi ve hareketliliği gibi spesifik karakterine dayalı kalitatif olarak tespitini sağlayan basit bir kuru kültür mediumudur.
   Zenginleştirme kültürü kullanarak, Salmonella`ların hızla görüntülenmesi sağlanabilir (1 gün sonra). Compact Dry SL deki bir Salmonella kolonisi ileri doğrulama testleri için izole  edilebilir.

   ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

   • Kullanıma hazır halde ve portatif plakadır: Besiyeri hazırlama ihtiyacını ortadan kaldırır, buda klasik yöntemde ihtiyaç duyacağınız besiyeri hazırlamadaki malzeme ve ekipmanların  sterilizasyonu işleminden sizi kurtarır.
   • Geleneksel kültür metoduna (Klasik Yöntem) nazaran 1 gün önce Salmonella'yi bulur.
   • Besiyerinde kolonilerin tespiti basit ve anlaşılırdır. Salmonella kolonileri daha ileriki tanımlama testleri için besiyerinden izole edilebilir.

   PRENSİP

   Compact Dry SL, kromojenik substrat ve novobiocin içeren, Salmonella`yı tespit eden kuru mediumdur (Besiyeri). Salmonella`nın numunede tespiti birkaç farklı kombine test prensibiyle  gerçekleşmektedir:
   • Salmonella`nın Lysine decarboxylase özelliği ile mediumunun alkalizasyonu (mediumun rengi mavi-mordan sarıya dönüşür).
   • Salmonella`nın spesifik enzimiyle besiyerindeki kromojenik sübstratın ayrıştırılması, yeşilleşmiş kolonileri oluşturur. (Hidrojen sulfid oluşturan Salmonella`lar ise siyah koloni oluşturur.)
   • Salmonella`nın hareketliliği.


ÜRÜNE AİT BELGELER
                        


Ek olarak; Compact Dry SL den izole edilen koloniler, Salmonella`nın doğrulanması için kullanılabilir.
Koliformlar, besiyerindeki laktoz ve sukroz un fermentasyonu ile besiyeri rengini mavi mordan / kırmızı mor renge değiştirir.
Compact Dry SL'nin size kazandıracağı avantajlardan doğru yararlanabilmek için özellikle örneğin ve steril suyun besiyerine nasıl inokule edileceğini lütfen dikkatlice okuyunuz.

ARAÇ – GEREÇİN HAZIRLANMASI

• Tamponlanmış peptonlu su (BPW)
• Filtreli numune poşeti veya steril homojenizasyon kabı
• Steril tek kullanımlık pipet (1ml) veya steril ölçme pipeti
• Steril su
• İnkübatör ( 36 ± 1 °C ve 41 ± 1 °C)

ÖRNEĞİN HAZIRLANIŞI VE UYGULAMA

Numuneden 25 gr alınıp homojenizasyon kutusuna konup üzerine numunenin 10 katı oranında 225 mL steril BPW ekleyin.

UYGULAMA

1) Ön zenginleştirme işlemi için hazırlanmış olan numune poşetindeki kapalı örnek inkübatöre konulmalı ve 20 – 24 saat 35-37°C de bekletilmelidir.
2) Ön zenginleştirilmiş numuneyi 20 – 24 saat sonra inkübatörden çıkartın. Örneğin inokulasyonu için steril pipet kullanın. Zenginleştirilmiş örnekten Compact Dry SL besiyerinin üstüne (kenarın yaklaşık 1 cm uzağına) yavaşça 0,1mL (1 ml pipetle 3 damla) inokule edin. Bu zenginleştirilmiş kültür aktarılan yerde kalacaktır. Bu damlatılmış örneğin difüzyonu besiyerinin her kenarına ulaşmayacaktır.
3) Zenginleştirilmiş kültürün inokulasyonundan sonra, 1 ml steril suyu örneğin tam karşı noktasına damlatın. Steril su otomatik olarak difüze olacak ve tabiatıyla besiyerinin tamamına yayılacak.
4) Besiyerinin kapağını kapatın ve 20 – 24 saat 41 – 43 °C de inkubasyona bırakın.
 

KULLANIM ÖNLEMLERİ

1) Salmonella`nın tespiti için, operasyon prosedürünü dikkatle izleyiniz
2) Hava akımıyla mikroorganizma kontaminasyonu veya inokulasyon sırasında bir yere değmemesi için dikkatli olun.
3) İnkübasyon sırasında dehidrasyonu önlemek için Compact Dry SL kapağını kapalı tutun.
4) Numuneden gelebilecek küçük gıda kalıntılarını besiyerine taşıma riskinden korunmak için filtreli numune poşeti kullanınız.


SONUÇ YORUMU
 
Salmonella pozitifse;

Sarı + yeşil + kahverengi(Siyah) koloniler gözlenir. Eğer geniş nicelikli Salmonella varsa, izole koloniler form olmaz (Birkaç siyah ve yeşil koloni oluşabilir), fakat bütün medium sarıya döner.
 

Salmonella negatifse; Mediumda renk oluşmaz, eğer oluşursa besiyeri rengi kırmızımsı mor veya kırmızı olur. Siyah ya da yeşil koloni gözlenmez.

Dikkat: Pseudomonas veya Proteus un etkisiyle medium rengi sarıya dönüşebilir. Fakat bu, düşük hareketlilik sebebiyle sarı kesim küçük ve sınırlı olur.


SALMONELLA`NIN COMPACT DRY SL'DEN İZOLE EDILMESI

1) Compact Dry Besiyerindeki koloniler, izolasyon ve tanımlama testi için kullanılması kullanılabilir. Salmonellanın izolasyonu için, bir öze ile siyahtan yeşile donen kolonileri alın ve MLCB agar gibi bir besiyerine inokule edip kültürleştirin.
2) Agar yüzeyindeki tek koloninin izolasyonundan sonra geleneksel tanımlama / doğrulama testleri prosedürüne devam edin.


YORUM İÇİN UYARI

Salmonella`nın pozitif veya negatif olduğuna dair son rapor, tanımlama / doğrulama testlerinden sonra elde edilebilir. Salmonella hareketliliğinden dolayı, örneğin inokule edildiği yerden daha uzak mesafeden diğer kolonilerin izole edilebilir. Ayrıca, sarı kısımlardan da izolasyonu mümkündür.


KULLANIM İCİN TALIMAT VE UYARILAR

• Genel önlemler
• Bu paketteki uyarı ve yönlendirmeleri dikkatle okuyun ve takip edin.
• Son kullanım tarihinden sonra ürünü kullanmayın, garanti dışıdır.
• Yabancı madde içeren, hasar görmüş, rengi solmuş, kurumuş ürünleri kullanmayınız.


KULLANICI SORUMLULUĞU

Kullanıcının kriterleri, kendi kontrolü için istediği kadar gıda maddesi ile istediği miktarda, istediği test yöntemini kullanmak kendi sorumluluğudur.

     

Sayfa Başına Dön