• https://www.facebook.com/HFS-Mikrobiyoloji-278173669270053/
 • https://twitter.com/hfsmikrobioloji

S.S.S.

2000 yılında kurulan HFS Mikrobiyolojik Hijyen Ürünleri ve Hijyen Ölçüm Cihazları Ltd. Şti. bugüne kadar yüzlerce soru yanıtladı.

Amaç; sizlere daha hızlı ve güvenilir hizmet vermektir.

Sorularınız Nasıl Yanıtlanıyor?

Konusunda  deneyimli, uzman personelimiz teorik bilgileri temel alarak sektördeki deneyimleri ve bilgilerini harmanlayarak sizlere sunmaktadır.

Sorularınız ve Cevapları

 • Compact Dry besiyerlerinin piyasada satılan hazır dökme besiyerlerinden farkları nelerdir ?
Besiyerleri (besi ortamı, ortam, kültür ortamı, kültür besiyeri) mikroorganizmaların geliştirilmesi için formülize edilmiş ortamlardır. Bunlar, mikroorganizmaların geliştirilmesi, izolasyon, identifikasyon, sayım, duyarlılık testleri, sterilite testleri, klinik örneklerin incelenmesi, gıda, su ve çevre kontrolleri, biyolojik ürünlerin elde edilmesi, antibiyotik ve vitamin analizleri, endüstriyel analizler vb. gibi çok farklı amaçlara yönelik olabilir. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte bir çok farklı yöntem ortaya çıkmaktadır. Son zamanlarda üstünlük gösteren ve son teknoloji ürünü olan besiyeri ise Compact Dry ‘dır. Compact Dry'ın piyasadaki muadil ürünler ve klasik yönteme göre daha hızlı, daha kolay ve kesin sonuçlar verdiği aşağıdaki tabloda görülmektedir.  Belirlenen tüm parametrelerde üstünlük sağlayan Compact Dry sizler için tüm şartları sağlamaktadır.
 • Firmanız tarafından getirilen ORION marka Hygicult besiyerlerinin piyasadaki diğer ürünlere göre avantajları nelerdir?
Tek bir HYGİCULT slide besiyeri ile aynı anda 2 farklı yüzeyden örnek alınabilmesi en büyük avantajıdır. Bu sayede analiz maliyetleri düşmektedir. Çok fazla analiz yapan işletmeler de, inkübatörde birim alanda yapılan analiz sayısı arttığı için hem kapladığı yer hem de zaman açısında artıları bulunmaktadır. HYGİCULT, uluslararası belgelere sahip olduğu için, doğruluğu yapılan çalışmalarla kanıtlanmıştır. Bu sayede size en doğru sonucu vermektedir. Ayrıca personel kaynaklı hataları da ortadan kaldırmaktadır. Tüm ürünler standart olmakla birlikte hata payını sıfıra indirger. Steril ortamda hazırlandı mı, uygun miktarda besiyeri hazırlandı mı gibi birçok soruları da kafanızdan siler. Aksi takdir de doğru sonuç almak zorlaşacaktır.
 • Mini mikrobiyoloji laboratuarı hangi üretim tesisleri için uygundur?

Mini mikrobiyoloji laboratuarı tüm gıda işletmeleri için uygunluk göstermektedir. İçerisinde ki analiz parametreleri ile gıda güvenliği için gerekli olan şartları da sağlamaktadır. Büyük alt yapı yatırımlarına gerek duyulmadan personel, hammadde, alet- ekipman ve son ürün kontrollerini yapabileceğiniz kompakt bir sistemdir. Mini mikrobiyoloji laboratuarımızın içeriği;

 • Bir adet inkübatör,
 • 4(dört) paket Compact Dry TC (Toplam Canlı Analizi)
 • 4(dört) paket Compact Dry EC (E.coli & Coliform Analizi)
 • 4(dört) paket Compact Dry YM (Küf & Maya Analizi)
 • 16(onaltı) adet 9 ml. Dilisyon Sıvısı (Peptone Water)
 • 5(beş) adet kullanıma hazır swab
 • 1(bir) kutu HYGICULT Kontak Swab Besiyeri (Yüzey, ekipman ve personel hijyen kontrolü)
 • Steril 1 ml. pipet
 • Besiyerlerinde kullanılan supplementlerin önemi nedir?
Besiyerlerinde kullanılan supplementler, mikroorganizmaların gelişiminde ihtiyaç duyduğu spesifik ortamın oluşturulması için gerekli maddelerdir. Piyasada farklı supplement miktarına sahip besiyerleri bulunmaktadır. Supplement miktarında ki küçük değişiklikler  analiz sonucunun  doğruluğunu büyük oranda etkilemektedir. Ayrıca supplementler ortam şartlarının optimizasyonunu da sağlamaktadır. Tüm ürünlerin yeteri düzeyde supplement içermesi yapılan analiz sonucunun doğruluğunu artırmaktadır. Piyasada ki bir çok besiyeri supplement içeriği bakımından yetersiz olmasından dolayı uygunsuzluk göstermektedir. Bu yüzden akademik çalışmalarla doğruluğu, referans yöntemle karşılaştırılmış ve güvenilirliğini kanıtlamış ürünler tercih edilmelidir.  Compcat Dry besiyerleri birçok uluslararası belgelere sahip olmakla birlikte güvenilirliğini ispatlamıştır.
 • Uluslararası onay belgelerinin avantajları nelerdir? 

Standardizasyon (standartlaştırma) : Belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik fayda sağlamak üzere bütün ilgili tarafların yardım ve işbirliği ile belirli kurallar koyma ve bu kuralları uygulama işlemdir. Belirli bir ürünün kalitesi konusunda yapılan bir standartlaştırma işlemi ile kalitenin alt sınırı tespit edilmekte ve kalite düzeyi bu sınırın altında kalan mal veya hizmet üretimine izin verilmemektedir. Bu bilgiler göz önünde tutulursa Compact Dry besiyerleri bir çok standarda uygunluk göstermekte ve kalitesini ön planda tutmaktadır. Piyasada aynı analiz için birbirinden farklı birçok metod bulunmaktadır. Fakat önemli olan bu metodlarla elde edilen sonuçların güvenilirliğidir. Bu sonuçların doğruluğundan emin olabilmek için dünya çapında yapılan validasyon ve verifikasyon çalışmalarıyla (AOAC, MicroVal, Norval ve ISO ) kendini kanıtlamış referans yöntemlerle karşılaştırılması gerekmektedir. Uygulanan  metodun doğru ve güvenilir sonuç  verdiği ancak bu şekilde kanıtlanabilir. Compcat Dry besiyerleri ise tüm bu belgelere sahiptir ve sizlere her zaman kolaylık sağlamaktadır. 

 • Su üretim firmasıyız ve hangi parametreleri kullanmalıyız ve ürün kullanım şekli hakkında bilgi verir misiniz ?
Su üretim firması öncelikli olarak bakanlığın belirlediği İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK 'te belirlenen analizleri yapmakla yükümlüdür. Bu analizler ise, yönetmelikte EK-1 de detaylı şekilde belirtilmiştir. Compact Dry besiyerleri sizin ihtiyacınız olan tüm parametreleri karşılamaktadır. Kullanımı ise hem çok kolay hem de zamandan tasarruf sağlamaktadır. Yapmanız gereken sadece numuneden 1 ml alıp petri kabına inoküle etmektir. İnkübasyon süreci sonunda kromojenik sayım sayesinde sonuçları kolayca okuyabilirsiniz.
 • Gıda İşletmemizde ham suyu (artezyen suyu) analizleri nasıl yapılmalıdır?
Ham suda yapılması gereken en önemli analiz E.Coli ve koliform analizleridir. Bu analizleri EC-BLUE ile kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Enzim sübstrat metodu (X-GAL – MUG metodu) hem koliformların hem de E.coli'nin bir arada tek bir besiyerinde tespit edilmesini sağlar. 24 saatte, 1 cfu/100 mL yoğunluktaki koliform grubu bakteriler ve E.coli'nin tespiti mümkündür. EC Blue aynı zamanda klorlu dezenfeksiyon ile hasar görmüş baskı altındaki hücrelerde de işe yarar. Analiz edilen su örneğinde koliformlar mevcut ise mavi/mavi-yeşil renk görülür. E.coli mevcut ise UV ışık altında açık mavi/mavi-mor floresans renk görülür.
 • Catering firmasıyız Clean Card ürününüzü nerelerde ve nasıl kullanabiliriz?

Gıda ile temas eden her yüzeyde clean card pro kullanılabilir. Yüzeylerdeki organik kalıntılar mikroorganizmaların gelişimi için ortam hazırlamaktadır. Clean card pro ile etkin temizlik ve dezenfeksiyon işleminin yapılıp yapılmadığını kontrol edebilirsiniz. Kirli yüzeylerde bulunabilecek olan bakteriler insan sağlığına zarar veren hastalıklara uygun ortamlar hazırlar, yetersiz yapılan temizlik hem sağlık açısından önemli tehlikelere hem de ekonomik kayıplara yol açabilir. Test, 50 µg (mikrogram) ve üzerindeki protein miktarlarından itibaren reaksiyon gösterir.

 • Firmanızda satılan Lumitester PD-30 hijyen monitörünün diğer hijyen mömitörlerinden farklılığı, avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Lumitester PD-30 hijyen mönitörünün en önemli özelliği 10 saniyede sonuç vermesidir. Bunun dışında kullanım kolaylığı, 8 saniyede hazır oluşu, otomatik kalibrasyon, 2000 veri kaydı ve dünyanın en hafif ve küçük mönitörü olması gibi bir çok avantaja sahiptir. Cihazımızın sarf malzemeleri (Probları) olan Lucipac Pen  Japon patentli bir teknolojiyle üretilmiştir ve her yerden aynı probla Lucipac Pen ile örnek alabilirsiniz. Lumitester PD-30 (Hijyen Görüntüleme Monitörü) ATP ile birlikte *AMP`yi ölçtüğü için piyasadaki hassasiyeti en yüksek cihazdır. Lucipac Pen (Hijyen Görüntüleme Monitör Probu) PPDK içeriğinden dolayı stabilitesi çok yüksektir. Diğer cihazların problarıyla örnek aldıktan hemen sonra monitöre okutma yapılmalıdır. Aksi taktirde ATP ışıması 1 dk. içerisinde düşerek sonucu etkiler ve düşük çıkar. PPDK sayesinde Lucipac Pen 8 saate kadar stabilitesini korumaktadır. Bu süre içinde sonuç stabil beklemektedir. Bu durumda da Lumitester PD-30 (Hijyen Monitörü) sürekli yanınızda bulundurmanıza gerek kalmayacaktır. Ayrıca LuciPac Pen üretim tarihi itibari ile 12 ay raf ömürlü
(4 – 8° C da) olup oda sıcaklığında 1 ay süre ile dayanabilmektedir.

 • Unlu mamülleri firmasında maya ve küf azaltılması için yöntemler nedir?

Maya ve küfler geniş sıcaklık, ph ve su aktivitesi aralıklarında üreyebilmektedir.  Unlu mamuller üreten işletmelerde ise mikroorganizmanın gelişimi için bu şartlar mevcuttur. Ortam sıcaklığının ve nemin yüksek oluşu, unun toz oluşundan dolayı her yere yayılması bu şartları sağlamaktadır. Özellikle maya-küf oluşumunu engellemek için olası kontaminasyon noktalarının belirlenmesi gerekmektedir. Ve bu noktalar düzenli olarak kontrol edilmelidir. Kirliliğin belirlenmesinde ise Biofinder kullanımı size kolaylık sağlayacaktır. BioFinder, biyofilmlerin bulunduğu ortamlarda tepkimeye girer. Kontamine alanları BioFinder'ı tesis yüzeylerine püskürttükten hemen sonra basit bir görsel incelemeyle hemen tespit edebilirsiniz. 

 • Unlu mamüller firmasıyız ve ürünlerinizden hangi parametreleri kullanmalıyız ?
Türk Gıda Kodeksi ’ nin Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği ’ nde belirtilen esasa göre unlu mamullerde küf-maya analizi, yaş pasta ürünlerinde Esceherichia Coli analizi yapılmalıdır. Bunların yanında hammadde kabulünde genel bir analiz için toplam mezofilik bakteri sayısı öğrenilmek istenebilir. Bu analizler için gerekli olan besiyerleri Compact Dry TC, Compact Dry EC ve Compact Dry YM dir. Ayrıca ekmek üretimi yapan bir firmaysanız hammadde de eklenen suda koliform analizi yapmalısınız. Tebliğde istenen 100 ml suda koliformun olmamasıdır. Bunun içinde EC Blue ürünümüzü kullanabilirsiniz.  EC Blue şişesine 100 ml su doldurularak içerisindeki koliform ve E.coli varlığı veya yokluğu belirlenebilir.
 • Süt ve süt ürünlerinde yapmamız gereken patojen mikroorganizmalar nelerdir ?
Türk Gıda Kodeksi ‘ nin Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği ‘ nde belirtilen esasa göre, süt ve süt ürünlerinde patojen mikroorganizma olarak Ecoli, koliform, salmonella ve listeria analizleri yapılmalıdır. Patojen mikroorganizmalar dışında maya-küf kontrolü de yapılabilir ve ayrıca özellikle pastörize sütte istenmeyen bakteri olan Enterobacteriaceae analizi yapılmalıdır. 
 • Sattığınız besiyerlerinin ISO standartları hakkında bilgi veriniz ?
Alternatif mikrobiyolojik sayım yöntemlerinin validasyonu için bir protokol olan MicroVal belgeleri, bu alternatif yöntemlerin gözden geçirilmesi için yapılan Nordval analiz sertifikaları ve ürünlerin performansıyla ilgili yapılan testlerin sonucunu gösteren AOAC belgeleri ürünlerimizde mevcuttur. Tüm bu belgelerin ve sertifikaların referans methodlarını ve eşdeğerliklerini içeren ISO standart numaraları da mevcuttur.
 • Gıda üretimi yapan bir firmayız. Compact Dry swab ürününüzü nerelerde kullanabiliriz ?
Ürünümüz gıdanın her girdiği akla gelebilecek her yerde kullanılır. Ekipman ve personel ilk akla gelebilecek analiz yerleridir. Bunların haricinde esnek yapısı sayesinde ulaşılması zor dar alanlardan (havalandırma kanalları-borular-köşeler-zemin-tezgah araları vs.) numune almada kullanılabilir. Compact Dry Swabın en önemli özelliği swab ile numune aldıktan sonra ekim yapacağınız zamana kadar geçen süre içerisinde (8 saat süreyle) swab içerisindeki pepton water sayesinde almış olduğunuz numunedeki mikroorganizmaların etkinliğini korumasıdır. Bu da size swaptan besiyerine ekimde 8 saat gibi yüksek bir süre tanır.
 • Compact Dry besiyeri çalıştığımızda çıkan sonuçları ne kadar süre arşivleyebiliriz ?
Analiz yapıldıktan sonra üremeler gözlemlenen besiyeri ışık ve havadan etkilenmemesi için alüminyum folyoya sarılır. Sarılmış halde 2 ila 8 °C arasında saklanabilir. Bu arşivleme süresi 12 aydır.
 • Gıda üretim firmasıyız, kullandığımız dezenfektanın etkinliğini nasıl kontrol edebiliriz ?
Clean Card PRO, Clean Do ve Biofinder ürünlerimizle kontrolünü sağlayabilirsiniz. Kısaca tanımlamak gerekirse dezenfeksiyon işlemi sonrası Clean Card ürünümüzü yüzeye veya ekipmana sürttüğünüzde karttaki bölgeler kararmakta ise, Clean Do ürünümüzde swablama sonrası renk değişimi oluşmuşsa ve Biofinder ürünümüzü sıktığınız yerde köpürme meydana geliyorsa bu alanlarda protein kalıntısı var demektir. Buda dezenfeksiyon işleminin yetersiz, dezenfektan etkinliğinin az olduğunu gösterir. Bu ürünlerde yine mikrobiyolojik besiyerleri esas alınarak hazırlanmıştır. Bu hızlı ve kolay kullanımı olan testler sayesinde saniyelerle yüzeylerin ve ekipmanların kontrolünü yapabilirsiniz.
 • Üretimde listeria mon. Analizi yapmak istiyoruz. Bizi bu konuda bilgilendirir misiniz ?
Listeria patojen bakteriler içerisinde en tehlikeli bakteridir. Geçmişte ülkemizde ve dünyada yaşanan Listeria kaynaklı zehirlenme vakaları da mevcuttur. Listeria yı diğer bakterilerden ayıran özelliği soğukta, buzdolabı gibi ortam şartlarında bile gelişebilmesidir. Türk Gıda Kodeksi 25 gr numunede sıfır L.mono. emreder. Bu yüzden listeriada analiz yapılırken sayımdan ziyade var yok testleri de yapılmaktadır. Biz de L.mono. hazır besiyeri ve Listeria Swab olarak iki analiz yöntemi sunmaktayız. Compact dry hazır besiyerine ekim yapılarak inkübasyon sonucu L.mono. sayımı yapılabilir. Listeria swabta ise sayım yapılmaz sadece var-yok testi yapılır. Ürüne veya yüzeye swablama yapıldıktan sonra swab çubuğu yarı katı besiyeri bulunan tüpe bastırılır ve besiyeri alta gelecek şekilde inkübasyona bırakılır. Renk koyulaşmasına göre var-yok analizi yapılmış olur.
 • Firmanızda sattığınız Clean Do ürünü HACCP kontrolünde nerelerde kullanılabilir ?
Temizken turuncu renkte olan solüsyon protein varlığında renk değiştirerek ( turuncu renkten mavi renge)  kirliliğin miktarı ile ilgili bilgi verir.  Bu sayede anında gerekli önlemleri alabilmenizi sağlar. HACCP in gerekliliği olan personel ve ekipman hijyeni için her noktada kullanılabilir. 
 • Ortam havası analizi için hangi besiyerleri kullanmam gereklidir?
Ortamın nemi, hava akımı, işletmenin konumu ve bölümleri, yapısal özellikler gibi faktörler havanın mikrobiyal yükü üzerine etki  eden faktörlerdir. Bu faktörler göz önüne alındığında ortam havası analizleri yapılması gerekmektedir. Compact Dry YM (Maya- Küf) besiyerini kullanarak analizinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yapılması gereken işlem ; 1 ml distile su ile aktif hale getirilmiş besiyeri, her 12 m2 de 1 tane olmak üzere kapağı açık şekilde bırakılır. Akım olan yerde 15-20 dakika, akım olmayan yerde 30-35 dakika bekletildikten sonra inkübasyona bırakılır.
 • Swab kullanımında, mikroorganizmalar 8 saat nasıl sabit kalıyor. 9 saatte ekim yapsam olmuyor mu?

Swab ile numune alındıktan sonra ekim yapılıncaya kadar geçen süre de ve ortamın ısısından kaynaklanan ısı ve zaman değişiklikleri swab içerisinde ki örnek numunede ki
mikroorganizmaları etkilemez. Compact Dry’ın özel içeriği sayesinde engellenir. Eğer bu süre uzayacaksa swab ve içindeki numune 2 OC – 8 OC de 48 saat bekletilebilir. Bu şartlar
oluşturulur ise mikroorganizmaların sayısı stabil kalır, her hangi bir artış veya ölüm gerçekleşmez.

 • Compact dry ile klasik metod karşılaştırması yaptınız mı, bununla ilgili validasyon çalışmaları var mıdır?

Evet, klasik metodla karşılaştırılma çalışmaları yapılmıştır. Ve validasyon sonucuna göre klasik yöntemle %99 uygunluk göstermektedir. Konu ile ilgili yapılan çalışmaları isteğiniz doğrultusunda sizinle paylaşabiliriz.

 • Compact Dry besiyerlerini nasıl imha etmeliyiz?

Compact Dry 121 OC de 30 dakika otoklavlanabilir. Otoklavdan çıkarılınca atılabilir.

Uygun bir alanda doğrudan yakılabilir.

Tıbbı atık poşetlerinde toplanarak, belediyelerin ihrak fırınında yakılabilir.

 • Ürünleri ortamda neden saklıyoruz, normal besiyeri +4 de saklanıyor, Compact dry neden oda sıcaklığında saklanıyor? Bunu sağlayan nedir?

Compact Dry besiyeri kuru besiyeri olduğu için oda sıcaklığında saklanabilmektedir. Ayrıca içerisindeki besiyeri inaktif durumdadır. Ekim yaptıktan sonra aktif hale geçer. Bu da diğer besiyerlerine göre Compact Dry ‘ın avantajıdır. 

 • Neden klasik yötemi bırakmalıyım, bana en doğru sonucu veren o değil mi?
Evet klasik yöntem en doğru sonucu verir. Fakat Compact Dry %99 klasik yöntemle uyumludur. Compact Dry size hem güvenilir sonuç verir hem de zamandan ve iş yükünüzden tasarruf sağlar. Ayrıca personel kaynaklı doğabilecek hataları önlemiş olursunuz.
 • Compact dry raf ömrü ne kadardır?

1-30 OC de minimum 12, maksimum 18 ay muhafaza edilebilir. Muhafaza için buzdolabına ihtiyaç yoktur.

 • Compact dry ürünleri hangi sektörlerde kullanılır?

Gıda sektörünün her alanında kullanılabilir. Et, süt, meyve-sebze, çikolata ve şekerleme gibi çok farklı sektörlerde kullanıma uygundur.

 • Listeria swabında hangi suşları tespit edebiliyorum. Bana direk Listeria monocytogenes sonucunu verir mi?

Ürün  portföyümüzde bulunan Listeria swabımız Listeria spp. olarak sonuç vermektedir. Yani L.monocytogenes ile birlikte L.seeligeri, L.welshimeri, L.murrayi ve L.grayii  gibi diğer türleri de kapsar. Pozitif çıkan sonuçların tür bazında doğrulanması için biyokimyasal testlere ihtiyaç duyulmaktadır.

 • Salmonella hazır besiyeri ekim yöntemi diğerlerinden farklı mıdır? Farklı ise yöntem nasıldır ?
Evet farklıdır. Salmonella besiyerinde ekim yapmadan önce ön zenginleştirme yapılması gerekmektedir. Katı gıdalar için 25 g numune, sıvı gıdalar için 25 ml numune aseptik koşullarda 225 ml’lik ön hazırlık solüsyonuna (Buffered Peptone Water (Tamponlanmış Peptonlu Su)) aktarılır ve mikroorganizmaların sıvıya geçmesi için iyice karıştırılır. Zenginleştirme için 20-24 saat 35-37 OC inkübasyona bırakılmalıdır. Zenginleştirilmiş örnekten besiyerinin bir köşesine 0,1 ml aktarılır ve tam karşısına 1 ml steril su inoküle edilir.
 • Lumitester PD-30 hijyen monitörü hakkında bilgi verir misiniz ?

Hijyen monitörü cihazımız (Lumitester PD-30) ile ortamdaki (personel, tüm yüzeyler, ambalaj, su, v.s.) toplam kirliliği (mikroorganizmalar, organik kalıntı ve gıda kalıntıları) 10 sn. gibi çok kısa bir sürede ölçebilir, temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinizi ne kadar etkin yapabildiğinizi, yeterli olup olmadığını o anda görebilirsiniz.

En önemli özelliği ve diğer hijyen monitörlerinden farkı hem ATP, hem AMP sonucu verebiliyor olmasıdır.

Hijyen monitörünün normal yüzeylerde kullanılan Lucipac Pen ve suda yada sıvılarda kullanılabilen Lucipac Pen AQUA adlarında 2 çeşit probu vardır.

Monitörün açılıp kendini kalibre etmesi 8 saniye sürer. Öncelikle probtaki pamuk uç ile analiz edilecek bölgeden numune alımı yapılır. Ardından pamuk uç probun içerisine sokulur. İlk olarak pepton water solüsyonu ile etkileşime girerek pamuk uçtaki mikroorganizmaların bu solüsyon ile sıvıya çekilmesi sağlanır. Daha sonra biraz daha bastırılarak aradaki alüminyum folyo delinir ve ikinci reaksiyon bölmesine pamuk uç gelmiş olur. Burada yer alan lusiferaz enzimiyle mikrobiyal hücrelerde bulunan ATP reaksiyona girer. Prob cihaza koyulur ve ENTER tuşuna basılır 10 sn içinde lusiferaz enzimi sayesinde biyolüminesans ışık açığa çıkar ve luminometre bu ışığı yakalayarak mikrobiyal yükü sayısal veri RLU cinsinden ekranda gösterir. Biyolüminesans değer ne kadar çok ölçülürse kirlenmenin derecesi o kadar büyük demektir. Böylece öğrenmek istediğiniz ürünün, ortamın veya yüzeyin mikrobiyal yükünü ön hazırlıklar, zenginleştirmeler veya inkübasyon işlemleri yapmadan 10 saniyede öğrenmiş olursunuz.

Patentli, gen teknolojisiyle üretilmiş lusiferaz enzimi (ateşböceği enzimi) ayrıca deterjanları tolere etmekte özelliğine sahiptir. Bu şekilde olası temizlik maddesi artıkları, tepkimeyi, ölçümü ve sonucu olumsuz etkilemez.
 • Hijyen monitörünüz Lumitester PD-30, alerjen testleri yapmaya uygun mudur ?

Evet Lumitester PD-30 ile alerjen testlerinizi güvenle yapabilirsiniz. Cihazımız ile yapılabilen alerjen testleri şunlardır;

-Kara buğday unu, buğday unu, soya, fıstık, karides, yengeç, süt ve yumurta.

 • Ortam havasının mikrobiyal yükünü Lumitester PD-30 ile ölçebilir miyim ?

Evet, Lumitester PD-30 ile ortam havasının mikrobiyal yükünü ölçebilirsiniz.

Bu uygulama için Lumitester PD-30 un probu olan Lucipac Pen’in pamuk ucu tüpünden çıkarılır ve mikrobiyel içeriği 0 (sıfır) olduğunu bildiğimiz bir sıvıya batırılıp 2-3 sn bekletilir pamuğun yeterince suyu emmesi sağlanır. Daha sonra bu swabın pamuğu hiçbir yere temas etmeyecek şekilde havasını kontrol edeceğimiz ortama bırakılır ve havada bulunan mikroorganizmalar bu pamuğa yapışması beklenir. Bu bekleme süresi ortamda hava akımı var ise 10 dk eğer hava akımı yok ise durağan bir ortamsa 20 dk dır. Bu sürelerin aşılmaması gerekir zira pamuğun emdiği su beklerken kuruma yaparsa bizim sonucumuzu aşağı yönde etkiler. Daha sonra prob dikkatlice tüpüne yerleştirilir. Diğer uygulamalardaki gibi tüpün içindeki kapsülü delmek için aşağı yönde bastırılır. Sonra Lucipac Pen tüpü kapsül içindeki kalan tüm sıvı reaksiyon tüpüne akacak ve tüpün içindeki reaktifi çözümleyecek şekilde çalkalanır. Lucipac Pen, Lumitester PD-30 cihazına yerleştirilir ve kapağı kapatılır. Son olarak ENTER e basılır ve 10 sn sonra ortam havanızın mikrobiyal aktivasyonu RLU (Relative Light Unit) cinsinden karşınızda olacaktır.

 • Lucipac Pen probunun ne gibi özellikleri vardır ?

 Lucipac Pen, PPDK (pirüvat fosfat dikinase) içeriğinden dolayı stabilitesi çok yüksek olan bir probtur. Diğer cihazların problarıyla örnek aldıktan hemen sonra monitöre okutma yapılmalıdır. Aksi taktirde ATP ışıması 1 dk. içerisinde düşerek sonucu etkiler ve düşük çıkar, siz ortamı temiz zannedersiniz ama değildir. PPDK sayesinde Lucipac Pen 25 dk`ya kadar stabilitesini korur ve örnek alınmış Lucipac Pen`i monitöre okutma yaptırabilmeniz için 25 dk nız vardır. Bu süre içinde sonuç stabil bekler. Bu durumda da Lumitester PD-30 u sürekli yanınızda bulundurmanıza gerek yoktur. 25 dk. içinde teker teker ilgili bölgelerden örnekler problarla toplanır ve arka arkaya monitöre okutulur. Ayrıca LuciPac Pen üretim tarihi itibari ile 12 ay raf ömürlü (4-8° C da) olup oda sıcaklığında 1 ay süre ile dayanabilir.

 Diğer cihazların problarından farkı, diğer cihazlarda problar 4-8°C soğuk havadan çıkarıldıktan sonra oda sıcaklığına gelmesi beklenir ve o şekilde okutma yapılırken Lucipac Pen probunda oda sıcaklığına gelmesi beklenmeden okutma yapılabilir.

 • Lumitester PD-30 cihazının sistemsel özellikleri ve avantajları nelerdir ?

Sıcaklık telafisi ayarı, 8 dil içeriği, veri analiz yazılımı, sıvıların, kuru ve ıslak yüzeylerin güvenilir şekilde denetimi, patentli AMP ve ATP ölçümü ile yüksek hassasiyet, 2000 kayıt imkanı, RLU – Relative Light Units cinsinden ölçüm, dünyanın en küçük ve en hafif luminometre cihazı oluşu, 8 saniye içinde otomatik kalibrasyon ile kullanıma hazır oluşu, denetimler için cihaz belgelendirilmesi, USB üzerinden PC'ye veri aktarımı, sonuçların dokümantasyonu, verilerin grafiksel  değerlendirilmesi, yazılımın Excel tabanlı ve kolay oluşu, İngilizce yazılımın uluslararası alanda kullanımı, kontrol noktalarını bireysel olarak denetlemek için kendi sınır değerlerinizin tanımlanması gibi özellikleri PD-30 cihazının avantajları arasında yer alır.

 • Ekim, inkübasyon gibi işlemlere girmeden yüzeylerin ve ekipmanların temizliği hakkında bana anında sonuç verebilecek bir ürününüz var mıdır ? 

Evet, Clean Card Pro ürünümüzle bu işlemi yapabilirsiniz. Clean card pro ile etkin temizlik ve dezenfeksiyon işleminin yapılıp yapılmadığını kontrol edebilirsiniz. Kirli yüzeylerde bulunabilecek olan bakteriler insan sağlığına zarar veren hastalıklara uygun ortamlar hazırlar, yetersiz yapılan temizlik hem sağlık açısından önemli tehlikelere hem de ekonomik kayıplara yol açabilir.

Sprey ile test edilecek yüzeye nemlendirmek için saf su sıkılır, ve test kartı bu yüzeye sürtülür. Esnek yapısı ile girilmesi zor alanlara kıvrılarak girilebilir. Her bir Clean Card Pro test kartı, reaksiyon maddesi emdirilmiş bir taşıyıcı içerir. Test edilen yüzeylerde var olan protein kalıntıları test reaksiyon maddesi ile temasa geçtiğinde hemen gözle tespit edilebilen renk değişimi gözlenir. Protein varlığında renk, sarıdan (mavimsi) yeşile değişir. Eğer yüzeyde protein kalıntısı yoksa renk değişimi oluşmaz ve renk sarı olarak kalır. Test, 50 µg protein varlığını esas alarak 50 µg ve üzerindeki protein miktarlarından itibaren reaksiyon gösterir.

Clean Card Pro uzun raf ömrüne sahip olup, oda sıcaklığında muhafaza edilebilir. Ayrıca tıbbi atık değildir.

 • Üretim alanımın birçok kısmında ve personelde swablama yöntemi ile hızlı sonuç verecek protein kalıntı testi arıyorum, önerebileceğiniz bir ürün var mıdır ?

Evet, size yalnızca 2 dk da sonuç verebilecek pratik kullanımı olan Clean Do Hijyen Kontrol Swabını önerebilirim. Clean Do (Hijyen Swabı) esnek yapısı sayesinde her alandan (havalandırma kanalları, borular, köşeler, zemin, tezgâh araları vs.) numune alabilirsiniz, ayrıca ambalaj ve personel elinden numune almada da hem çok pratiktir hem de yüzeydeki bütün mikroorganizmaları toplayan kimyasal özellikler içermektedir. Numunenin swab da bekleme süresi 2 dakikadır. Bu süre sonunda ortamdaki (numune aldığımız yer) protein kalıntısını ve dolayısıyla dezenfektanın etkinliğini sıvıdaki renk değişimi ile görebilir ve yorumlama yapabilirsiniz.

 • Biofinder ürününün etki mekanizmasını öğrenebilir miyim ? Uluslararası geçerliliği var mıdır ?

Mikroorganizmalardaki katalaz enzimi ile reaksiyona girer. Katalaz, oksijene maruz kalan hemen hemen bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz enzimi ile karşı karşıya kaldığında köpük oluşumu gerçekleşir. Bir manada ATP ışımasını ölçen luminometrelerin çalışma prensibine benzer bir yapı vardır. Luminometreler kantitatif yani sayısal değer olarak sonuç verirken, Biofinder niteliksel anlamda sonuç sağlar.

Biofinder gıda endüstrisinde en uygun mikroorganizmalar ile test edilmiştir ve ENAC (Ulusal Akreditasyon ve Sertifikasyon) tarafından akredite edilen laboratuvarlarda denetlenmiştir. Ayrıca ABD ye de ihracı gerçekleştirilen ürün FDA onayından geçmiştir.

 • HFS Mikrobiyolojik Hijyen Ürünleri ve Hijyen Ölçüm Cihazları Ltd. Şti  de kültür koleksiyonu var mıdır?

Hayır, firma olarak bir kültür koleksiyonumuz yoktur, pratik olarak bu zaten mümkün değildir. Bununla beraber, çeşitli araştırmalarda elde edilen bazı bakteriler sadece kayıt olarak elimizde bulunmaktadır. Meslektaşlarımızdan kültüre gerek olanlar bize yazarlarsa yardımcı olmaya çalışırız.

 • İşletmemizde HACCP uygulamak istiyoruz. Nasıl yardımcı olabilirsiniz?

Doğrudan yardımcı olamayacağımız açık, sadece dikkatli olmanızı, piyasada doğru şirketlerin yanında çok yüksek fiyatlar alan ancak iş yapmayan pek çok şirket olduğuna dikkat edilmesi gerektiğini bilmeniz gerekir.

 • Gıda ürünümüzde koliform bakterilerin tümünü cins ve tür bazında tanımlamak için ne yapmalıyız?

Öncelikle buna gerek olup olmadığını tartışmak gerekir. Mevcut tüm standart gıda analizleri toplam koliformlar ve E. coli üzerine kurulmuştur. Buna göre önce toplam koliform bakteri sayısı, bunların içinde E.coli olup olmadığı ya da sayısı belirlenir. E.coli olmayan koliformların hangi cins ve türe girdiği standart analizlerde asla önemli değildir. Bununla beraber, kişisel merak ya da akademik bir çalışma çerçevesinde belirlenmesi gerekli ise IMVEC ve HOMoC testleri ile izolatın cins ve türü saptanabilir.

 • Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar hakkında bilgi verebilir misiniz?

Hayır, bu konu mikrobiyoloji ile doğrudan ilgili değildir. Bu konuda kişisel olarak endişelerimiz vardır ama bu kişisel endişelerimizi hiçbir şekilde HFS görüşü olarak sizlere yansıtamayız.

 • Çalışanlar, tezgah ve havada mikroorganizma standardı nedir?

Bu konuda bir standart yoktur. İşletme bir anlamda kendi standardını kendisi belirler. Gıdaya elle temas varsa (örneğin peynir işletmesi) E. coli, koliform olmayacaktır. Gıdaya elle temas yoksa E. coli olabileceği anlamına gelmez, genel kalite yaklaşım eksikliğini gösterir.

 • Hangi gıdada hangi mikroorganizma aranır?

Bu konuda kesin bir kural yoktur. Her ne kadar gıda kodeksinde gıdalara yönelik önemli mikroorganizmalar işaret edilmiş ise de daha önceki yıllarda helvada Salmonella 'nın zehirlenmeye neden olması ile gıda/mikroorganizma bağlantısına bakış oldukça değişmiştir.

 • Mikrobiyoloji laboratuvarında neler gereklidir?

Bir mikrobiyoloji laboratuarı kurulması için öncelikle bağımsız olmak üzere ıslak (yıkama, otoklav) alan ile kuru (hazırlık, ekim, inkübasyon) alana gerek vardır. Yapılacak analizin miktar ve cinsine göre bu alanların büyüklüğü ve inkübatör sayısı ve kapasitesi başta olmak üzere gereken ekipman belirlenir. Ayrıca her mikroorganizma analizi için uygulanacak analiz yöntemine göre (ISO, AOAC,FDA gibi uluslararası kuruluşların analiz yöntemleri, hızlı kitler, E.coli 'de MUG yöntemi gibi yeni yaklaşımlar gibi) gereken malzeme de sağlanmalıdır.

 • Gıda da fekal koliform mu E.coli mi analiz edilmelidir?

E.coli analizi fekal koliform analizine göre çok kolay ve çabuk olarak yapılır. Ancak, gıdada E.coli olmaması fekal kontaminasyon olmadığını göstermez. Özellikle bitkisel gıdalarda, E.coli olmadığı halde fekal koliform pozitif sonuçlar daha fazla alınır. Müşteri talepleri, ürün özelliğine göre seçimi siz yapmalısınız.

 • İşletmeye cam Petri kutusu sokabiliyor muyuz?

Gıda işletmesine cam malzeme sokmak çok tehlikelidir. Plastik Petri kullanılmalıdır.

 • Sorularımızı cevaplamanız için müşteriniz olmalı mıyız?

Hayır, sadece sizin ile sağlıklı iletişim kurabilmemiz gerekiyor.

 • Gıda mikrobiyolojisi validasyon çalışmalarında, gıdanın suşla kirletilmesi nasıl olur? Bunun üzerinden çalışma nasıl yapılır? Yüksek düzey, orta düzey ve düşük düzeyde tekrarlanabilirlik çalışması suşlarla nasıl çalışılır? Suşlar validasyona nasıl dahil edilir?

Validasyon çalışanlarında gıdaların suşla kirletilebilmesi için, öncelikle içerisinde belli sayıda mikroorganizma bulunan bir süspansiyon hazırlamanız gerek. Bu da, saf suşun çoğaltılması yoluyla olur. Sıvı besiyeri ortamında çoğaltılan saf suş, Mac Farland yoğunluk dereceleri kullanılarak belli bir yoğunluğa ayarlanır ve çalışılacak gıda numunesinin içerisine enjekte edilir. Böylece gıda numunesi kirletilmiş olur. Bu numuneden validasyon, geri alma vs gibi testler yapılabilir. Mac Farland yoğunluk dereceleri kullanarak, sıvı ortamda hazırladığınız suşunuzu düşük, orta ve yüksek miktarda mikroorganizma içerecek şekilde hazırlayabilirsiniz. Ürettiğiniz saf suşlardan sıvı besiyeri ortamına geçiş yaparsınız. Mac Farland derceleri çeşitli yoğunlukta tüplerden oluşur. Her bir tüpün yoğunluğu, belli miktarda miroorganizmayı temsil eder. Tüpler içerisinden size gerekli yoğunluğu belirler, kendi üretmekte olduğunuz saf suşlarınız seçtiğiniz yoğunluk derecesine gelince inkübasyonu durdurur ve geri alma ile sayıyı kontrol edersiniz. Analizlerin nasıl yapılacağı konusunda danışman bir firmadan destek almanızı tavsiye ederim. Akreditasyon ve validasyon çalışmaları son derece hassasiyetle yapılması gereken çalışmalar olup, uygulamaları kadar hesaplamaları da önemlidir ve oldukça karışık analizler gerektirir. Eğer daha önce bu tarz bir çalışma yapmadıysanız, internette konu ile ilgili verilen kursların ilanlarını araştırabilirsiniz.

 • Meyve ve sebzelerin tazeliğini anlamak için yapılabilecek kimyasal bir test var mıdır? Eğer böyle bir test varsa nasıl yapılacağını ve hangi malzemeleri kullanacağımı detaylı olarak anlatır mısınız?

Meyve ve sebzelerde olmaması gereken veya belli bir limite kadar izin verilen ilaç kalıntıları için kimyasal analiz yöntemleri ve testler bulunmaktadır; fakat meyve ve sebzelerin tazeliği konusunda herhangi bir kimyasal analiz söz konusu değildir.

 • Yayma Plaka ekim yönetimde zenginleştirilmiş üründen besiyeri üzerine ekim yapılırken kaç ml. transfer ediyoruz? Edindiğim bilgilere göre 3 aynı petri kutusuna 0,3ml  0,3 ml 0,4 ml olarak mı? yoksa sadece tek petri kutusuna 0.1ml yeterli midir?

Sonuçlar toplam 1 ml 'de verildiği için, 3 petriye aynı anda ekim yapmak mümkündür. Tek petriye 0,1 ml ekim yaptıktan sonra çıkan sayıyı 10 ile çarpabilirsiniz; fakat ekim yaptığınız miktar çok az olduğundan gerçek sayıdan sapma olabilir.
Tek petri çalışacaksanız, 0,5 ml ekim yapıp, petriye yaydığınız örnek miktarını arttırabilirsiniz. Sonucu da 2 ile çarparsınız 1 ml 'yi hesaplamak için. Çoklu petri çalışacaksanız, yine 3 petriye ekim yapabilirsiniz (0,3ml, 0,3ml, 0,4ml) veya iki petriye 0,5ml ekip sonuçları toplayabilirsiniz.

 • Dökme plak yöntemiyle, yaymayla ve emişle hangi bakteriler bulunur ve bu bakteriler en çok neyin içinde var? Et analizlerinde hangi yöntem süt analizlerinde hangi yöntem kullanılır? Peynirde hangi mikrobiyolojik analiz yapılır?

Türk Gıda Kodeksi 'nde belirtilmiş, gıdalarda bulunması istenmeyen veya belirli limitler dahilinde izin verilen tüm bakterilerin analizlerinde dökme plak ve yayma plak yöntemleri kullanılabilir. Hangi yöntemin kullanılacağı, kullanılacak metod ve besiyeri seçimi ile alakalıdır. Toplam canlı bakteri, toplam koliform gibi bazı kriterlerde tercihe bağlı olarak dökme plak ekim yapılabileceği gibi, yayma plak da çalışılabilir. Bazı besiyerlerinde ise, ilk önce yayma plak yapılır, daha sonra üzerine ikinci bir kat besiyeri dökülür. Yukarıda belirttiğim gibi, analizde kullanılacak metod da analisti yönlendirir. Bu sebeple, hangi yöntemin hangi bakteride kullanılacağını sınırlamak mümkün değildir. Et, süt ve süt ürünleri (peynir, yoğurt vb) istenen analizler ve kullanılabilecek referans yöntemler Türk Gıda Kodeksi 'nde belirtilmiştir. Bilgi içinwww.gkgm.gov.tr internet sitesinden Türk Gıda Kodeksi'ni indirebilirsiniz.

 • Coliform un  inkübasyon süresi ve sıcaklığı nedir?

Coliform besiyerinin inkubasyon süresi 24-48 saat, sıcaklığı ise 36 derecedir. 24 saat sonunda hiç üreme görülmezse 48. Saat beklenir.

 • Gıda işletmesinde hijyen ve sanitasyonun kontaminasyon noktaları nereleridir?

Gıda işletmelerinde hijyen kuralları ile ilgili genel kurallar mevcut olmakla birlikte, her işletmenin çalıştığı ürün veya ürünlere göre kritik kontrol noktaları olarak tabir edilebilecek risk noktaları ve bu risk noktalarına uygulanacak önlemler farklılık gösterir. Genel kurallar ile ilgili bilgi almak için, lütfen sektör bildirerek bizimle kontak kurunuz.

 • Bir Çikolata üreten bir firmada kakolu fındık kreması, sütlü fındık kremasında uygulanması gereken mikrobiyolojik, kimyasal, fiziksel analizler nelerdir?

   Çikolatada yapılması gereken tüm fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizler için www.kkgm.gov.tr adresinden ulaşabileceğiniz Türk Gıda Kodeksi Çikolata ve Çikolatalı Ürünler Tebliği 'nden yararlanabilirsiniz. Yine Türk Gıda Kodeksi 'nde yer alan mikrobiyolojik Kriterler Tebliği 'nde 11. madde Kakao ve Kakao Ürünleri, Çikolata ve Çikolata Ürünleri içerisinde, bakmanız gereken mikroorganizmalar ve maksimum değerleri verilmiştir.
Çikolata ve çikolatalı ürünlerde genellikle bakılan mikroorganizmalar Toplam canlı bakteri, toplam Coliform, Salmonella spp. ve küf-mayadır.
Toplam canlı bakteri sayımı için PCA Compact Dry TC, küf-maya sayımı için DRBC Compact Dry YM, coliform bakteriler Compact Dry CF ve E.coli için ECC Compact Dry EC, Salmonella için Chromogenic Salmonella agar Compact Dry SL kullanımını tavsiye ediyorum. Besiyerleri ile ilgili ayrıntılı bilgi ve talepleriniz için firmamız ile irtibata geçebilirsiniz.
   Numuneden 1 gr tartılır, 9 ml BPW  Compact Dry Dilition Rack içine eklenir. Stomacher ’de veya elle dışarıdan baskı uygulayarak homojen hale getirmeye gerek yoktur. Çünkü  Compact Dry Dilition Rack içindeki kimyasallardan dolayı 10-15 sn içinde numunenin içindeki tüm mikroorganizmalar sıvıya geçecektir. Bu, 1/10 ’luk ilk dilusyondur.
   Patojen bakteri sayım analizi: İlk dilusyondan direk olarak ekim yapılabileceği gibi, sayının çok yüksek olmasının beklendiği durumlarda bu dilusyondan 1 ml ’yi alıp başka bir  9 ml BPW Compact Dry Dilition Rack ekleyerek ileri dilüsyonlar yapılabilir (1/100, 1/1000, …).
   Hesaplama: Petride sayılan kolonilerden gerçek rakama ulaşmak için yapılır.
Koloni sayısı X Dilüsyon miktarı X Ekim ml’si = SONUÇ cfu/gr(ml)
   Koloni sayısı: petride okunan koloni sayısı
   Dilüsyon miktarı: yukarıdaki açıklamada yer alan ilk dilüsyon (1 gr numune/9 ml BPW Compact Dry Dilition Rack  ) 1/10’luk dilusyondur. Bu dilusyondan ekim yapıldıysa, dilüzyon miktarı=10 ’dur.
   İleri dilüsyonlar yapıldığında, her dilüsyon 10 kat seyrelttiğinden, hesaplamada x10 olarak eklenir.
ÖR: 2. Dilüsyondan ekim=100 ile çarpılır
3. Dilüsyondan ekim=1000 ile çarpılır
Ekim ml’si: Ekim sonucu cfu/ml veya gr olarak verilir. Petriye yapılan ekim ml’sinin hesaplanırken, 1ml’ye tamamlanması gerekir.

 • Patojen bakteri var/yok analizi nasıl yapılır ?

90 ml zenginleştirme besiyeri (BPW) içine 10 gr gıda örneği tartılıp 37 oC etüvde 24 saat bekletildikten sonra zenginleştirilmiş sıvıdan çekilen 1 ml  seçici agar besiyerine veya zenginleştirilmiş sıvıdan bir öze dolusu alınarak yine seçici agar besiyerine uygulanmasıyla yapılır. Aynı analiz 25 gr numunenin 225 ml zenginleştirme besiyerine eklenmesi ile de yapılabilir. Sonuç, zenginleştirme besiyerinin miktarına göre 90 ml’de var-yok veya 225 ml’de var-yok olarak verilebilir. Salmonella analizi için uygun ekim yöntemidir

 • Yoğurtta maya oluşumunu önleyemiyorum küf problemim yok onu aştım fakat mayanın kaynağını bulamadım analizlerimde ortam ekimi dahi yaptım ama kaynağı bulamadım bana yardımcı olur musunuz?

Yoğurtta istenmeyen maya-küf gelişimi çoğunlukla yaz aylarındaki hava değişimine bağlı meydana gelir. Üremenin sürekli olduğu bu tip bozulmalar ise, üretimin herhangi bir aşamasındaki (inokülasyon, inkübasyon, ambalajlama aşamaları gibi) kontaminasyondan kaynaklanabilmektedir. Hava kontrolü dışında, üretimin her aşamasından örnekler alarak, maya üremesi kontrolü yapabilirsiniz.

 • Sorularım ISO 9001 ile ilgili olacak, sistemdeki ürün karakteristiği, son ürün analiz grafiği, müşteri memnuniyeti, tedarikçiler ve prosesle ilgili veri analizleri istendi. Bunlar için bir form oluşturmam gerekir mi?

   Ürün karakteristiği ürünün teknik ve üretim aşamalarını kapsar.
Ana ürün (nihai ürün veya bitmiş ürün anlamındadır. Bir üretim neticesi elde edilen son üründür. Eğer belirtilmiş ise ara ürünler de olabilir.(Örneğin; Kola fabrikası üretim sırasında çok su kullanır ve bu suyu geri kazanıp arıtarak mineral madde ilave ederek içme suyu efsafında piyasaya sürebilir. gibi)
Örnekle devam edeceğim. En kolay anlatılabilecek yoldur çünkü, Çikolata imalatı sırasında 4-5 adet ham madde katılsın. Su, şeker, irmik, kakao ve yağı, emülgatör, yumurta tozu.
Bunların her birinin spesifikasyonları vardır gıda maddeleri yönetmeliğine göre.
Bunların imalatında bir üretim akış şeması vardır zamana bağlı hangi aşamalardan geçileceği her biri tek tek yazılıdır. Örnek:15 a nolu ölçü kabıyla 1 L. su( 1.1.2) şeker (1.1.3) …..
Yani ölçü kabı önceden kalibredir. Şeker hangi efsafta suyun hangi özellikte olacağı önceden belirtilmiş ve kontrolleri yapılmış olmalıdır. Ham maddelerde herhangi gıda maddelerine uymayan yabancı bir kalıntı olmamalıdır. Bu amaçla ağır metal, pestisit, ilaç kalıntısı gibi mevzuata uygun testlerin önceden yapılmış olması gerekir.
Tüm bunlar tanımlı olarak üretim şemasına uygun olarak yapıldıktan sonra elde edilen ürün için kontrol testleri yapılır. Örnek, içindeki şekerin yapısı, su oranı, tat ,görüntü, paketleme ağırlık v.s. gibi kalite kontrol testleri yapılır. Bu ürünün raf ömrü 1 yıl olsun. Ya bir yıl beklenerek test edilir. Ya da iklimlendirme kabinlerinde %75 nem altında, 0oC, 10oC, oda ısısında, 15oC, 22oC, 40oC gibi farklı sıcaklıklarda 1 ay, 2 ay gibi testlerle 1 yıla karşılık gelen raf ömrünün belirlenmesi testleri, yapılır.
Ve bütün bu testler daha önce anlattığım gibi hem teknik yapısı hemde lab. şartları uygun yerlerde mümkündür.
   Son ürün analizi: Ürünün lab.da yapılan analizidir ki her zaman standart olmayabilir. Değerleri belirli bir sınırların içinde olabilir. Örnek Ağırlık ya takriben ya da 40-45 gr. gibi yazılır. Bunları belki ürün üzerinde yazmayabilirler ancak dosyada olmalıdır. Ürüne göre değişir.
Müşteri memnuniyeti İSO 9001-2005 veya 2000 yada 22000 almış olmaya göre müessesenin yaptığı taahhütleri kapsar onu bilmek her üründe farklıdır hatta işletmeden işletmeye değişir.
Bu amaçla anket formları hazırlanır ve müşterilere sorgulama için ankete katılımı sağlanır. Gelecek cevapları istatistiki olarak ayarlamak gerekir ve şıklı cevap anahtarı veya olası soru - cevaplara göre yönlendirme den mümkündür. Çözüm önerileri de istenebilir.
   Tedarikçiler: mal ve hizmet alımı yapılan yerlerdir, alınan ISO belgesinde tedarikçi kontrolleri de yüklenilmişse hangi kriterler dahilinde yüklenildiğinin bilinmesi ve tedarikçilerin hangi prosesle denetleneceğini kapsar. Üretim için gerekli malzemelerin, ya da hizmetin alınacağı şirketleri kapsar. Ticari kurallara ve vergi usul ve esaslarına uygun olmalıdır. Gerisi ihtiyaç ve talebin efsafının belirlenerek alım koşullarının oluşturulmasıdır.
Prosesle ilgili veri analizi ise iş akış şemasındaki her prosesin oluşturduğu prosedürlerin tamamıdır.
Bunlardan biri örnek olarak ;
Veri analizler; Elde edilen dataların kullanılmasıdır, yani nasıl karara bağlanılacağının esaslarıdır.
Hangi yöntem, kabul değerleri, olumsuz değer sınırları, TGK`ne göre hangi kabul kriterleri oluşturmuşsanız buna göre yorumlama çıkar ancak mutlaka dayanacağı bir referans olmalıdır. Örnek, şeker oranı 150 mg/kg olması gerekir. Siz buldunuz 138 mg. İşte sizi karar götürecek olan önceden hazırlanmış olan SOP yani standart operasyon prosedürlerinizdir. Bu yöntemle test yapıldığında sonuç sınırları +/– 15.00 başka bir ifadeyle +/– %10 ise test başarılıdır. +/– 10.00 mg ( % 7) ise müşteri lehine hareket edilir testi geçemez gibi.

 • Sütte yağ tayini yaparken sülfürikasidi okulda % 82'lik kullanıyordum. Şu an % 95-98'lik asit kullanıyorum. Bu durumun yağ değerleri üzerinde yanıltıcı bir etkisi olabilir mi?

Çözeltinin yoğunluğu önemlidir.
Yağ % olarak 82 ye getirecek ya da aşağıda metotda belirtildiği üzere yoğunluğunu ölçerek yapacak
Çünkü yağ ile diğer maddeleri ayırarak seviyesini belirleyen bir yöntemdir. Gravimetrik metot diye de ifade edilir.
TS 3069 EN ISO 1736
SÜTTE YAĞ TAYİNİ
Gerekli Malzemeler :
• Süt butirometresi
• 10 ml.lik pipet
• 11 ml.lik pipet
• 1 ml.lik pipet
• Butirometre tıpaları
• Santrifuj (1200 devir/dakika)
• Su banyosu (65° C 2° C)
• Sülfirik asit (d=1.82)
• Amil alkol (d=0.81)
   İşlem : Butirometre içine 10 ml. sülfirik asit alınır. Üzerine iyice karıştırılmış süt numunesinden 11 ml. yavaş yavaş konur. En son 1 ml. amil alkol ilave edilir. Butirometrenin boynu kurulanıp lastik tıpası iyice sıkıştırılır. Yaklaşık 10 defa alt üst edilerek karışması sağlanır. Santrifüj içine yerleştirilirken dengeli konulmalıdır. 5 dakika santrifüj edildikten sonra 65°C lik su banyosunda en az 5 dakika tutulup, yağ sütunu butirometre skalasında % de olarak okunur.(10) 
Biraz önce verdiğim cevaba ilaveten metotları incelediğimizde biraz farklı da olsa benzer yöntemler kullanılmaktadır.
Kimisinde HCl kiminde H2SO4 kullanılmış.

 • Süt ve süt ürünlerinde mikrobiyolojik analiz olarak hangilerini yapmalıyım ve kritik limitleri nelerdir? Tüm süt ürünlerinde aynı analizler mi yapılmaktır? yoksa, örnek olarak, çiğ sütte farklı analiz, fermente ürünlerde veya peynirde farklı analizler mi vardır?

Güncel mikrobiyolojik kriterler tebliğinde süt ürünleri için limitleri ve yapılması gereken analizleri görebilirsiniz. Çiğ sütte yapılacak analizler ile sütten elde edilen ürünlerin analiz parametreleri ve doğal olarak limitleri aynı olmayacaktır. Bunu tablodan görebilirsiniz. 

 • Analiz sırasında neden bek alevinin yanında çalışmak gerekiyor?

Tüm mikrobiyolojik analizlerde bek alevinin yanında çalışılması mikrobiyoloji laboratuarının en temel kuralları arasındadır. Bek alevinin yanında çalışılmasının nedeni analiz sırasında havada bulunan mikroorganizmalardan kaynaklanan kontaminasyon riskini yok etmektir. Bek alevi aynı zamanda membran filtrasyon sisteminde kullanılan bazı parçaların (paslanmaz çelik tutucu, cımbız gibi.) sanitizasyonu için de kullanılır. Bu nedenle tüm mikrobiyolojik analizler bek alevinin yanında yapılır.

 • Membran filtrasyon sistemindeki Paslanmaz çelik filtre tutucusunda pas gibi lekeler neden oluşur?

Paslanmaz çelik filtre tutucusu bek alevi ile sanitize edilirken uzun süreli alevde tutmalarda bu gibi lekeler oluşur. Gereksiz yere uzun süreli alevden geçirmelerden kaçınılmalıdır. Ayrıca tutucu uzun süreli aleve maruz kaldığında aşırı ısınacağından mikroorganizmalara da zarar verebilir.

 • Tutucu, bek alevine dayanıklı mıdır?

Evet, ama aşırı şekilde aleve maruz bırakılmamalıdır. 

 • Membran filtrasyon sisteminde toplam bakteri analizi neden önerilmiyor?

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliğinde toplam bakteri için 1 mL numunenin analizi istenmektedir. 1 mL su numunesi doğrudan filtre edilirse, bu miktar su, filtre üzerinde homojen bir şekilde dağılmaz. 1 mL suda toplam bakteri analizinin membran filtrasyon sistemi ile yapılması isteniyorsa, 1 mL numunenin 40-50 mL steril su içinde karıştırıp, bu şekilde filtre edilmesi önerilir. Ayrıca özel amaçlı çalışmalarda daha fazla (en az 40-50 mL) olmak kaydı ile membran filtrasyon yöntemiyle toplam bakteri analizi yapılabilir. 

 • Ön filtre ataçmanı hangi durumlarda önerilmektedir?

Ön filtre ataçmanı, askıda katı madde miktarı fazla, bulanık, çok kirli sular için önerilmektedir. Burada amaç, 8 mikron porlu filtre kullanılarak, 8 mikrondan büyük olan partikülleri yukarıda tutmaktır.

 • 0,2 mikron (Minisart) şırınga ucu filtre ne kadar süre kullanılabilir?

Sterilitesi bozulmadığı sürece tıkanana kadar kullanılabilir. Sterilitesi bozulduğu takdirde tekrar kullanılması önerilmemektedir. 0,2 mikron şırınga ucu filtre kullanma amacı steril su elde etmek olduğu için, kullanılan filtrenin steril olması oldukça önemlidir.

 • Vakum pompası koruyucu filtresine (midisart) su kaçınca ne yapılmalı?

Vakum pompası koruyucu filtresi 0,2 mikron ve  PTFE 'den (teflon) mamuldür. Teflon hidrofobik olduğu için, havayı geçirip suyu geçirmeme özelliğine sahiptir. Su ile ıslandığında tıkanır ve vakum pompasının emiş yapmasını engeller. Bu filtreye (midisart) su kaçması durumunda öncelikle filtre, kuvvetlice sallanarak içindeki suyun dışarıya akması sağlanmalıdır. Daha sonra içinde kalabilecek suyun buharlaşması için birkaç gün inkübatörde bekletilir. İçindeki suyun tamamen buharlaştığından emin olunduğunda tekrar kullanılabilir.

 • Vakum pompası çalışıyor ama emiş yok. Nedenleri?

Öncelikle 0,2 mikron (midisart) PTFE (teflon) hava filtresi kontrol edilmelidir. Bu filtreye su kaçtığı zaman, pompa çalışsa dahi emiş gerçekleşmez. İkinci olarak sadece çalışılan huni musluğunun açık, diğerlerinin kapalı olduğu kontrol edilmelidir.

 • Vakum pompası koruyucu filtresi ne kadar süre ile kullanılabilir?

Islanmadığı sürece, üzerinde yazan son kullanma tarihine kadar kullanılabilir.

 • Membran filtre yıkama çözeltisi nedir?

Özellikle kozmetik ürünler yada bazı gıdalarda yasal olarak izin verilen koruyucular vardır. Bunlar filtrasyon işlemi sırasında filtre üzerinde kalır ve mikroorganizma gelişmesini engeller. Filtreleme işlemi bittikten sonra mikroorganizmaya zarar vermeden bu maddelerin uzaklaştırılması gerekir. Bileşimi Peptone from meat 5,0 g/L; Meat extract 3,0 g/L; Polysorbate (Tween) 80 1,0 g/L şeklindedir. Analiz edilecek örnek; vazelin, parafin vb. yüksek hidrokarbonlar ya da yağlar açısından zengin ise polysorbate 80 miktarı 9,0 g/L'ye kadar çıkartılabilir.

 • Filtre tutucu otoklavlanabilir mi?

Evet, temiz bir kâğıda sarararak 121oC 'da 30 dakika tutularak sterilize edilebilir.

 • Huninin alt kısmından numune sızıyor ne yapılmalı?

Öncelikle filtrenin yerleştirildiği sıkıştırılmış paslanmaz çelikten mamul filtre desteğinin altındaki şeffaf conta kontrol edilmelidir. Bu conta yıpranmış olabilir. Conta değiştirildiğinde sızdırma hâlâ devam ediyorsa, huni kelepçesinin sıkıştırılması gerekir.

 • Dozajlama şırıngasının kullanması zorunlu mu?

Hayır, dozajlama şırıngası ve ucuna takılan 0,2 mikron steril şırınga ucu filtre, steril su hazırlamak için yardımcı bir ekipmandır. Steril su, laboratuarda otoklavlanarak hazırlanabilir ve steril pipetle besiyerine ilave edilebilir.

 • Dozajlama şırıngası nasıl steril edilebilir?

Dozajlama şırıngası sterilize edilmez. Önemli olan ucuna takılan 0,2 mikron şırınga ucu filtrenin steril olmasıdır. Bu filtreler steril ambalajlarda teslim edilmektedir.

 • Membran filtrasyon yöntemi ile mikrobiyolojik analiz yapmanın ne gibi avantajı vardır?

Numunede çok az bakteri bulunsa dahi, tespit edilebilme olanağı sağlar. Ayrıca 100 mL, 500 mL gibi yüksek miktarda numunenin analizi yapılması zorunluluğu olduğu durumlarda, membran filtrasyon yöntemi dışında başka bir yöntem kullanılması söz konusu değildir.

 • Tutucu olarak cam kullanılabilir mi?

Evet, ama önerilmemektedir. Cam tutucuların kırılma riski vardır ve mutlaka otoklavlanarak kullanılması gerekir.

 • Tutucunun paslanmaz çelik olmasının ne avantajı vardır?

Paslanmaz çelik tutucunun yüzeyi prüzsüz olduğu için yüzeyinde bakteri tutmaz. Ayrıca kırılma riski olmadığı için, bakteriyolojik analizlerde paslanmaz çelik kullanılması önerilmektedir.

 • Damıtık su otoklavda steril ederek kullanabilir mi?

Evet, kullanabilir. Ancak besiyeri bu su ile ıslatırken, kullanılan başta pipet olmak üzere tüm ekipmanların da steril olmasına ve herhangi bir kontaminasyona neden olmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

 • Membran filtrasyon sistemi kalibre ettirilmeli midir?

Sistem, ölçüm cihazı olmadığı için kalibrasyonu söz konusu değildir. 

 • NKS ne demektir?

Kurutulmuş hazır besiyeri demektir. NKS, Almanca Nährkartonscheiben kelimesinin kısaltılmış şeklidir ve tüm dünyada bu kısaltma çok yaygın olarak kullanılmaktadır. İngilizce karşılığı "Nutrient Ped Sets" kısaltması olan NPS 'ye gerek bu sitede gerek başka dillerde hazırlanmış sitelerde rastlamak mümkündür.

 • Membran filtrenin poşetindeki sarı kâğıt nedir?

Filtreyi korumak amacıyla filtrenin üzerinde bulunmaktadır. Filtreyi, filtre desteğine yerleştirdikten sonra sarı tabaka kaldırılmalıdır. Sarı tabaka varken numune süzülmeye çalışılırsa, vakum pompası emiş yapmaz.

 • Kurutulmuş ve kullanıma hazır besiyerini ıslatmak için neden "damıtık ya da deiyonize" su öneriliyor? Çeşme suyu ile ıslatmanın ne gibi sakıncaları olabilir?

Besiyeri, çeşme suyu ile ıslatıldığında minisart şırınga ucu sayesinde yine steril bir su elde edilir ancak çeşme suyundan gelebilecek klor gibi bakteri gelişimini engelleyici maddeler filtreden geçeceği için besiyeri, klorlu su ile ıslatılmış olur ve bu da analiz sonucunu olumsuz etkiler. Filtreler suyun kimyasal yapısını değiştirmez, sadece fiziksel olarak arıtım sağlar. Bu nedenle kimyasal yönden temiz bir su (damıtık ya da deiyonize) kullanılması gerekir.

 • Sularda E.coli ve koliform grup bakteri tayini için neden "Endo" besiyeri değil de "Tergitol" besiyeri öneriliyor?

Tergitol besiyerini şu an yürürlükte olan TS 9308-1 numaralı "koliform grup bakteri ve E.coli analiz, membran filtre tekniği" isimli standart öneriyor.

 • Miyadı dolmuş besiyerleri kullanılabilir mi?

Hayır, analizde kullanılmaması gerekir. Aksi halde sonuçlar güvenli olmayabilir. Bu gibi malzeme sadece laboratuar personeline eğitim amacı ile kullanılabilir.

 • Besiyerleri inkübatöre nasıl koyulmalıdır?

Besiyerleri inkübasyona "düz" bir şekilde koyulmalıdır. Yani Petri kutusu kapağı üstte olmalıdır.

 • İnkübasyon süresi sonunda tüm koloniler sayılır mı?

Hayır, sadece referans renkler okunur. (Compact Dry cromogenic besiyerleridir. Bu yüzden her mikroorganizmanın bir referans rengi vardır. O sayılır).

 • Compact Dry besiyerinde koloniler dağılma gösteriyor. Yani yüzeye yayılıyor. Normal midir? Bilgilendirirseniz sevinirim ?

   Ekim yaptığınız besiyerinde eğer çok fazla mikroorganizma yok ise mikroorganizmalar besiyerindeki besini tüketebilmek için yayılma yaparak ürerler  bu durumdaki yayılma göstererek üreyen mikroorganizmaları sayım yapmak için iğne topuzu gibi nokta şeklinde baş vermiş, ve örneğin Compact Dry TC (Total Count) Toplam Canlı besiyerinde  kırmızı noktası olan koloni başları sayılır yayılmalar koloninin uzantılarıdır, bazen küçük bir nokta bazen de büyük bir nokta şeklinde üreme sergileyebilirler. Muhtemelen bu gibi durumlardaki besiyerinde üreyen mikroorganizmalar 5-30 koloni arasındadır. 30 koloniden sonra besiyerinin alanı artık mikroorganizma kolonilerine dar gelmeye başlar ve sadece bulundukları alandaki besini tüketebilirler ve yayılamazlar. Yani besiyerindeki koloni miktarı arttıkça yayılma azalır.
   Şöyle düşünecek olursak 50 kişilik bir pastayı 5 kişi yemeye çalışmamız istendiğini  düşünün o kadar çok pasta var ki fazla fazla yiyebilmek için her yerinden ısırmaya çabalarız oysa 50 kişilik pastayı 50 kişi yiyecek olsak herkes önündeki dilimi yiyecektir. Burada pasta örneğini  besiyerine uyarlamaya çalışarak basitçe özetlemeye çalıştım. Okumalarda güçlük çekerseniz besiyerinin fotosunu beyaz bir kağıt üzerinde önlü arkalı çekerek gönderirseniz nasıl sayım yapacağınız konusunda da yardımcı oluruz.

 • Besiyerleri buzdolabında mı saklanmalıdır?

Hayır, oda sıcaklığında, direk güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde, son kullanma tarihine kadar rahatlıkla muhafaza edilebilir.

 • Besiyerinin 4'luk paketi açıldıktan sonra kalanı nasıl saklanır?

Hava almayacak biçimde kapatıp oda sıcaklığında, direkt güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde, son kullanma tarihine kadar rahatlıkla muhafaza edilebilir.

 • Aynı mikroorganizmayı tespit için birkaç değişik besiyeri var? Örneğin, kolifom grup bakteriler için Endo ve Tergitol? Hangisinin kullanılacağına nasıl karar verilmelidir?

Bunların yanında Chromocult, MFC, Teepol, MacConkey ve ECD besiyerleri de vardır. Tergitol, standartta geçen besiyeridir ama bazı yerlerde Endo kullanılmaktadır. Kullanıcı tarafından farklı besiyerleri tercih edilebilmektedir.

 • Besiyerleri içerisinden çıkan membran filtrenin özelliği nedir?

ISO 7704 numaralı standartta da belirtildiği gibi Selüloz nitrattan mamul, besiyeri özelliğine göre 0,45 veya 0,65 mikrometre gözenek büyüklüğünde, 50 mm çapında, sayım işlemini kolaylaştırmak amacıyla farklı renklerde karelendirilmiş,  tek tek steril olarak ambalajlanmış membran filtrelerdir.

 • İnkübasyon süresi sonunda büyük tek bir koloni oluştu. Nasıl rapor edilmelidir?

Besiyeri çeşidine göre değişmekle birlikte, eğer oluşan koloni beklenen tipik koloni morfolojisinde ise 1 kob / 100 mL olarak rapor edilebilir. Eğer, bütün besiyerini kaplamış tek bir koloni varsa analiz tekrarlanmalıdır.

 • İnkübasyon süresi içinde Petri kutusunun üzerinde su buharı neden oluşur ve nasıl önlenir?

Besiyeri, gereğinden fazla ıslatılmıştır. Kontaminasyon olmamasına çok dikkat ederek kapaklar steril bir bez ile silinebilir ya da kapak çok az açık tutularak kuruma sağlanabilir.

 • Analiz değerlendirme İşlemi bittikten sonra besiyerleri nasıl imha edilmelidir?

Kullanılmış besiyerleri, otoklavlanabilir bir poşet içinde otoklavda 121oC 'da 15 dakika tutularak sterilize edilip sonra normal çöpe atılabilir.

 • İnhibitör madde nedir?

Mikroorganizma gelişmesini engelleyen kimyasal maddelerdir.

 • CFU nedir?

"Colony Forming Unit"; Türkçe karşılığı kob yani "koloni oluşturabilen birim" demektir.

 • Patojen mikroorganizma nedir?

Hastalık yapma özelliği olan mikroorganizma.

 • Sonuçlar, nasıl rapor edilmelidir?

Kuruluşlar arasında farklı raporlama sistemleri olabilir. Ancak teknik olarak kob / [süzülen hacim (standart olarak 100 mL)] olarak verilir.

 • Cımbız (pens) otoklavlanabilir mi?

Cımbız da paslanmaz çelik olduğu için, rahatlıkla otoklavda sterilize edebilir.

 • Doğrulama testi nedir?

Bazı analizlerde elde edilen koloninin hangi türe ait olduğunun çeşitli biyokimyasal testler yapılarak kesinleştirilmesi gerekir. Bunlara doğrulama testleri adı verilir.

 • Nuçe (vakum) erleni otoklavlanabilir mi?

Evet ama, buna gerek yoktur. Nuçe erleninde atık su biriktiği için steril olması gerekli değildir.

 • Compact Dry`ların  malzeme güvenliği belgesini  (MSDS) nerede bulabilirim?

Tüm Compact Dry`ların MSDS güvenlik belgelerini www.hazirbesiyerleri.com de bulabilirsiniz.

 • Compact Dry`ların analiz sertifikalarını nerede bulabilirim?

Tüm Compact Dry`ların Lot numarasına göre www.hazirbesiyerleri.com de bulabilirsiniz.

 • Compact Dry`ları nasıl saklamalıyım?

Oda sıcaklığına 1-30oC derecede.

 • Bir katı gıdadan Compact Dry`a nasıl örnek alınır?

25 gr katı gıda örneği  225 ml tampon (örneğin Petone  veya PBS) ile karıştırılır. Gerekirse homojenize edilir, gerekirse dilisyon 1:10, 1:100 ve 1: 1000 yapılır. Compact Dry plaka üzerinde 1 ml eklenir.

 • Compact Dry`lar kaç bakteri (koloni) ye kadar gösterir?

200 koloniye kadar görmek mümkündür.

 • Compact Dry 200 'den fazla koloni var ise ne olur?

Besiyerinde 200`den fazla koloni varsa artık besiyeri o mikroorganizmanın rengine boyanır. Örneğin Compact Dry EC (E.coli & coliforms) besiyerinin Maviye veya Kırmızıya boyanması gibi. Bu durumda dilisyon oranı artırılır.

 • Bazen Koloniler  neden yaygın şekillerde görülür ve sayımda zorlanılır ?

Yüksek motilite sahip bakterilerin oluşturduğu Koloniler yayılma gösterir. Bu durum genellikle az üreme 20-40 koloni oluştuğu zamanlarda oluşur. Çünkü yayılabilme alanları müsaittir.

 • Bazı koloniler küçük boyutta olduğundan sayımda zorlanıyorum ? 

Koloniler cromogenic olduğundan beyaz zemin üzerine sayılmalıdır.

 • ATP nedir?

Adenozin-5'-trifosfat (ATP) bir koenzim olarak pillerinde kullanılan çok işlevli bir nükleotid olduğu, genellikle hücre içi enerji transferi "para moleküler birimi" denir. ATP metabolizması için hücre içindeki kimyasal enerjiyi taşır. Bu fotofosforilasyonun ve hücresel solunum tarafından üretilen ve biyosentetik reaksiyonlar, hareketliliği ve hücre bölünmesi gibi birçok hücresel süreçleri, enzimler ve yapısal proteinleri tarafından kullanılır. ATP molekülü üç fosfat gruplarını içerir ve inorganik fosfat ve adenosin difosfat (ADP) veya adenozin monofosfat (AMP) ATP sentezi yoluyla üretilir. Bir enerji kaynağı olarak kullanan ATP metabolik süreçleri öncüllerinin içine geri dönüştürün. ATP bu nedenle sürekli insan vücudunun her gün ATP kendi ağırlığının fazla dönüm, organizmaların geri kazanımı yapılmaktadır.

 • Lumitester PD10N veya PD 20 ile bakteri ölçümü yapabilir miyiz?

Hayır sadece AMP ve ATP ölçülebilir. Bunlar cleanlees için bir belirtecidir. Tüm bakteri AMP ve ATP içerir.

 • Kamu Kurumu yemekhanesinde göreve yeni başladım. Burada dikkat edeceğim hususlar nelerdir? Rutin olarak yapılması gereken işlemler nelerdir? Tutulması gereken form vs. gibi konularda yardımcı olabilir misiniz?

Toplu tüketim yapılan yerler ile ilgili kılavuz niteliğindeki dosyayı ekte bulabilirsiniz. Bu dosya yardımcı ve yol gösterici nitelikte olup, her firmanın kendi prosedürlerini ve talimatlarını, kendi kalite sistemine uygun şekilde ve kendi üretim standartlarına uygun şekilde hazırlaması gerekmektedir. Ekteki dosyayı kaynak olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca Yemekhane Esasları ve  Çalışma Yönetmeliği'ne ulaşabileceğiniz linki de aşağıda bulabilirsiniz.
   http://www.todaie.gov.tr/v1/yonetmelik.php?Sayfa=21

 • Kjeldahl yöntemi ile protein analizinde protein cihazı almadan da analizi yapabilir miyiz? Yapabilirsek kullanılacak malzemeler nelerdir?

Protein cihazı ile kastetmek istediğiniz yakma, damıtma, titrasyon vb. düzenekler mi bilemiyorum, ama Kjeldahl yöntemi ile protein analizi için ayrıntılı bilgi içeren föye, aşağıda vermiş olduğum linkten ulaşabilirsiniz.   http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/kursprogramlari/gida/moduller/gidalarda_ham_protein_tayini.pdf

 • El kremi gibi bir kozmetik üründe patojen mikroorganizma sayımı ve tespiti nasıl yapılır? 5 dakika gibi kısa bir sürede bu sayımı yapacak kit veya cihaz var mı ?

Kozmetik ürünlerin analizlerinde TSE veya ISO gibi standartlar ile belirlenmiş kirterler esas alınır ve bu standartların uygun görmüş olduğu besiyerleri kullanılarak mikrobiyolojik analizler yapılır. Ürünlerinize uygun analiz metodları ve besiyerleri için, ilgili standartları satın alabilirsiniz. Standartlar tarafından, ürünlerde aranmak üzere kriter olarak belirlenmiş her mikroorganizma için besiyerleri bulunmaktadır. Son ürünün mikrobiyolojik analizinde, laboratuvar ortamında ve bek alevi yanında çalışmak gereklidir. Üründen 10 gr. tartılarak, 90 ml dilusyon sıvısı ile dilue ve homojenize edilir. Bu homojenattan, eğer gerekiyorsa, 1ml alınıp 9ml dilusyon sıvısı ile dilue edilerek ileri dilusyonlar yapılabilir. Yapılan dilusyon veya dilusyonlardan, besiyeri içeren petri kaplarına ekim yapılır. Ekim yapılmış petri mikrobiyolojik analizlerde 5 dakika içerisinde çalışılan veya sonuç veren bir yöntem bulunmamaktadır. Mikroorganizmalar canlı varlıklar oldukları ve üremeleri için belli besin maddeleri ve zamana ihtiyaç duyduklarından dolayı, besiyerlerinin de belli inkübasyon süreleri vardır. Bu süre sonunda inkübatörden çıkartılan besiyerleri, hedef mikroorganizmalar açısından değerlendirilir. Mikrobiyolojik ekimlerin yapılışı ile ilgili ayrıntılı bilgi için, videolar sayfamızda yer alan mikrobiyolojik ekim videosunu izleyebilirsiniz. Analizler ve besiyerleri ile ilgili laboratuvar eğitimleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

 • Kuruyemişlerde (ay çekirdeği, fındık, fıstık, badem, kaju...) yapılan(yapılması istenen) mikrobiyolojik analizler nelerdir? Detaylı olarak öğrenebilir miyim?

Kuru meyve ve kuruyemişlerin mikrobiyolojik analizlerinde küf-maya sayımı yapılmaktadır. Kuruyemişlerin mikrobiyolojik analizi için Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü internet sitesindeki Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği 'nden faydalanabilirsiniz.    http://www.gkgm.gov.tr/mevzuat/kodeks/kodeks_yonetmelik/kodeks_ekleri/mikrobiyolojik_kriterler_yonetmelik_ekleri.zip

 • Maya ve küf, toplam canlı, koliform bakteri analizlerinde sıklıkla kullanılan besiyeri nelerdir?

Tüm mikrobiyolojik analizler için kullanılabilecek çeşitli besiyerleri mevcuttur. En sık kullanılanlar: Küf-Maya:DRBC Agar, Saboraud Dextrose Agar  - Toplam Canlı Bakteri: Plate Count Agar - E.coli/Coliform:VRB Agar (toplam coliform analizi için kullanılır.E.coli 'yi ayırt etmek için ileri doğrulama testleri gereklidir.) TBX Agar (E.coli tespitinde kullanılır). Ayrıca, E.coli ve diğer coliform kolonilerini birbirinden renk farkı ile ayırt etmeyi sağlayan KROMOJENİK özellikli besiyerleri de bulunmaktadır (Ör: ECC Agar)

 • 10 metre karelik bir alanda et kesimi yapıldı ve temizlendi, son olarak da bütün alan dezenfekte edildi. Dezenfekte işlemi bittikten sonra 10 metre karelik alanın tamamının % 99,99 oranında dezenfekte edildiği nasıl anlaşılır ?

   Sürekli üretim yapan tesisler için et kesimi yapılan tezgah gün içinde defalarca dolup boşalıyor. Yüzey dezenfeksiyonunu kontrol etmek için 24 saat bekleme imkanı yok.Bir de 10 metre karelik alanda dezenfekte edilmeyen alan kalabilir. Unutulan yer olabilir, dezenfektanın yüzeyle temas süresi kısaltılabilir (temas süresi 5 dakika iken 3 dakika teması sağlanır.), dezenfektanın temas etmediği yüzeyler olabilir vs... Bu gibi durumlar için nasıl kontrol edilir? Dezenfeksiyon bittikten sonra çok kısa süre içinde kontrol nasıl yapılır? Sizin ürünlerinizde 10 cm karelik alanlardan yüzeyden Swab For Compact Dry numune alınıyor. Alınan numune 10 cm karelik alan için geçerlidir. 10 metre karelik alan için geçerli değildir.
   Geniş alanlarda dezenfeksiyon kontrolü alanın tümü için uygulanamaz. Bu durumda alanda en çok risk teşkil edecek noktalar tespit edilerek, buradan alınan swab örnekleri yardımı ile bir veya birkaç test uygulanabilir. Kaç santimetre kareli alandan örnek alındıysa, çıkan sonuç toplam alana oranlanarak, geniş alandaki toplam bakteri sayısı hesaplanabilir. Dezenfeksiyonun doğru şekilde ve etkili bir dezenfektan ile yapılması durumunda sonuç zaten temiz çıkacaktır. Yine bir alternatif de, kullanılan dezenfektan için etkinlik testleri yapılmasıdır. Dezenfeksiyon sırasında olabilecek yanlış veya yetersiz uygulamaların önüne geçmek mümkündür. Eğitimli ve işini doğru yapan personel, dezenfeksiyonu da doğru yapacaktır. Pek çok sektörde, yoğun işlemler ve sık temizleme ve dezenfekte etme faaliyetleri olmaktadır. Zaman kısıtlı da olsa, her dezenfeksiyon aynı hassasiyetle yapılmalıdır. Bu da personel eğitimi ve denetim ile sağlanabilir.

 • Merhabalar, tahıl gevreklerine (mısır gevreği, buğday gevreği vs.) yapılan mikrobiyolojik analizler nelerdir? Bilgilendirirseniz sevinirim.

Türk Gıda Kodeksi 'ne göre tahıl gevreklerinde yapılabilecek analizleri ekte göreceğiniz dosyada bulabilirsiniz. Dosya da bakmanız gereken madde:      
 1.6. Hububat ve fırıncılık ürünleri  1.6.4. Tahıl gevrekleri, irmik, tüm tane ürünleri, müsli, mısır gevreği, patlamış mısır, pirinç patlağı, cips vb. tahıl bazlı ürünler (aromalılar dâhil), insan tüketimine sunulan kepek

 • Bebek bezi imalatında genelde petrol ürünleri kullanılmaktadır. Bunları sterilize edip ambalaja koymak istiyorum bana yardımcı olur musunuz?

Bebekler için üretilen ürünlerin, her ne işleme tabi tutulursa tutulsun, kesinlikle kalıntı içermemesi ve sağlık riski oluşturmaması gerekmektedir. Isı veya buhar gibi yollarla sterilize edilemeyen ürünlerde en çok başvurulan yöntem Gamma Sterilizasyon olup, sterilize edilecek ürünlerin Gamma`ya uygunluğu önceden araştırılmalıdır. Tekirdağ Çerkezköy 'de Gamma Pak adında bir firma, Gamma sterilizasyon hizmeti vermektedir. Bu firmayı arayıp, ürününüzü ayrıntılı olarak anlatmanız halinde, size Gamma Sterilizasyon için uygun olup olmadığının bilgisi verebilir. Firma iletişim bilgilerini internetten bulabilirsiniz.

 • Değisen kozmetik mikrobiyoloji ISO`sunun hakkında bilgi verebilirmisinız? Gerekli analizler yapılırken gıdalardaki gibi mi analize alınıyor?

Kozmetik analizlerinde temel hazırlığı gıda analizleri gibidir. ISO konusunda direkt ISO 'nun kendi sitesinden veya TSE 'nin internet istesi www.tse.org.tr üzerinden standartları satın alabilirsiniz. TSE 'den alabileceğiniz yeni standartlarTS EN ISO 22718:2009 :2011; TS EN ISO 22717:2009 :2011; TS EN ISO 21150:2009 :2011; TS EN ISO 21149:2009 :2011; TS EN ISO 18416:2009 :2011;   (Eski standart TS 4756 Kozmetiklerin Mikrobiyolojik Test Metotları: iptal oldu)

 • Çiğ et makine yüzey ve tezgahlarından BPA ve ECC kullanarak swap aldım. Sonuçların nasıl olması gerektiği konusunda bilgi almak istiyorum. Ek olarak yüzey ve havada mikrobiyolojik olarak hangi analizleri yapmam gerekir (hangi bakterilere bakmam gerekir)? ve olması gereken standartlar nelerdir?

Yüzey hijyen kontrolleri genellikle yüzeyler ve personel ellerinde yapılmaktadır. Personel kontrollerinde genellikle Staphylococcus aureus ve E.coli analizleri (BPA ve ECC besiyerleri) tercih edilirken, makine, tezgah vs. yüzeylerde toplam canlı bakteri ve E.coli (PCA ve ECC besiyerleri) analizleri yapılmaktadır. Buna göre, sizin baktığınız yüzeylerde toplam canlı bakteri sayısı S. aureus 'a göre birinci planda olmalıdır. Bunun da nedeni, insan vücudunda, özellikle ağız ve burun çevresinde yaşayan S. aureus 'un personelden gıdalara çapraz bulaşmada daha büyük rol oynamasıdır. Çiğ etin temas ettiği yüzeylerde, toplam canlı bakteri mutlaka olacaktır; fakat E.coli, Salmonella ve Listeria gibi bakterilerin OLMAMASI gerekmektedir. Yüzeylerde mikrobiyolojik limitler yasal olarak belirlenmemiştir. Gıda işletmeleri farklı periyotlarda yapacakları iç kontroller ve limit belirleme çalışmaları ile yüzeylere özgü limit değerler oluşturabilirler. Çeşitli literatürlerde önerilen limit değerleri bulunmaktadır. Genel olarak değerlendirmek gerekirse, gıda patojenlerinin (E.coli, Salmonella ve Listeria, S.aureus vb.) yüzeylerde bulunmaması gerekmektedir. Toplam canlı bakteri için limit, çalışılan tesis ve yüzeyin standardına göre belirlenir. Hava ölçümlerinde de belli bir standart bulunmamaktadır. Hava ölçümü için toplam canlı bakteri ve küf-maya analizleri yapılır. Yine yüzeylerde olduğu gibi, belli limit değerler periyodik ölçümler sonucunda oluşturulabilir. Yüzey ve hava limitleri için, yasal bir yayın bulunmamakla birlikte, çeşitli çalışmaların ve literatürlerin rehberliği, sınırları belirleme konusunda yardımcı olabilir.

 • Su analizi ve ıslak mendil suyu üzerinde analiz ypıyorum bakmam gereken organizmalar, bu organizmaların min. kaç olması gerektiği, kabul edilebilir aralığın ne olduğu ve bunun için yayma preparat mı yoksa membran filtrasyon yöntemi mi daha kullanışlı bilemedim ?

   Su ve ıslak mendil suyu hem membran filtrasyon, hem de dökme veya yayma plak yöntemi ile çalışılabilir. Membran filtrasyon yönteminde, membran filtreden fazla miktarda sıvı geçmesi ve uygulama kolaylığı açısından, mikroorganizmaları tespit etmek daha kolaydır. Su analizini yaparken direk ekim veya membran filtrasyon uygulayabilirsiniz. Islak mendil suyu bakarken ise, 10 ml ıslak mendil suyunu 90 ml distile su ile seyrelttikten sonra membran filtreden geçirebilir veya bu dilusyondan alarak klasik ekim yapabilirsiniz. Membran filtrasyon işleminden sonra oluşan koloniler sayıldıktan sonra farklı bir hesaplama yapmaya gerek yoktur. Koloni sayısını cfu/100ml olarak verebilirsiniz. Sağlık Bakanlığı 'nın veya Hıfzısıhha 'nın internet sitesinden su analizleri ile ilgili mevzuata, hangi bakterilerde limitlerin ne olduğu bilgisine ulaşabilirsiniz. Islak mendilllerde ise, toplam canlı bakteri ve küf-maya sayısı 100 ’ü geçmemeli ve diğer patojen mikroorganizmalar da bulunmamalıdır. 
   23 Mayıs 2005 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kozmetik Yönetmeliği ’nde ürünlerin mikrobiyolojik kriterleri ile ilgili herhangi bir limit değer bulunmamaktadır. Sadece, ürün bilgileri kapsamında, hammadde ve bitmiş ürünlerin mikrobiyolojik spesifikasyonu ve kozmetik ürünlerin mikrobiyolojik spesifikasyona uygunluğuna ilişkin kontrol kriterlerinin bulundurulması gerektiği belirtilmiştir.
   08 Nisan 1994 tarihli Resmi Gazete`de yayımlanan ve yürürlükten kaldırılan yönetmelikte belirtilmiş değerler ise;
“Kozmetik ürünlerin gram veya mililitresinde en fazla aşağıda belirtilen miktarlarda mikroorganizma bulunabilir:
a)    Bebekler için kozmetiklerde 100 mikroorganizma
b)    Göz çevresi veya göz ile temas edecek kozmetiklerde 100 mikroorganizma
c)    Ağız çevresinde kullanılan kozmetiklerde 500 mikroorganizma
d)    Diğer kozmetiklerde 1000 mikroorganizma
İnsan sağlığı için tehlike doğurabileceğinden, kozmetikler aşağıdaki mikroorganizmaları içermemelidir:
a)    Staphylococcus aureus
b)    Escherichia coli
c)    Salmonella species
d)    Candida albicans
e)    Clostridium species
f)     Pseudomonas aureginosa 

 • Kozmetik ürünlerde (krem) ISO ve British & European Pharmacopoeia ye göre clostridium spp. ve candida analizini ve doğrulamasını nasıl yapabilirim?

Mikrobiyolojik analizlerin yapım şekli temelde aynıdır. 1:10 oranında dilüe dilen analiz örneği homojenize edilir ve uygun besiyerine ekim işlemi gerçekleştirilir. Clostridium türleri için SPS agar gibi bir besiyerini tercih edebilirsiniz. Clostridium analizinde dikkat etmeniz gereken nokta, bakterinin anaerobik olmasıdır. Yani inkübasyonu yaparken, petriyi anaerobik ortamda muhafaza etmeniz gereklidir. Bu ortamı sağlayabilmek için kullanılan özel ortam sağlayıcılar bulunmaktadır. Candida analizi için özel besiyerleri bulunduğu gibi, genel küf-maya besiyerleri (DRBC veya SDA gibi) de kullanılabilir. Analizin doğruluğu açısından üreyen koloninin saflaştırılarak, biyokimyasal ve/veya serolojik testler ile doğrulanması gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için iletişim bölümümüzdeki bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz.

 • Kuru incir, kuru kayısı ve cevizli sucuk gibi ürünlerde mikrobiyolojik analiz yöntemleri hakkında bilgiye ihtiyacım var. Fındık, fıstık, ceviz, badem gibi kuruyemiş ürünlerinde 10 gr örnek 90 ml p.w. alarak yayma plak yöntemi ile analizleri yapmaktayım. Bahsettiğim ürünler için de aynı sayımları mı yapmam gerekiyor, aradaki farklar nelerdir?

Kuruyemişler için uyguladığınız ekim yöntemini kuru meyve ve benzeri ürünlerde de uygulayabilirsiniz. Çalışacağınız numuneyi temsil edecek 10 gr örnek alarak 90ml BPW içerisinde homojenize edip, yayma plak tekniği ile ekim yapma işlemi tüm gıdalarda uygulanabilen genel ekim yöntemidir. Sayım şekli de aynıdır; yalnız limit değerlerde farklılıklar olması olasılığına karşı, analizini yaptığınız tüm gıdalar için Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği 'ni kullanmanızı öneririm.

 • Tedarikçisi olduğumuz firma, işletmede yapılan temizliğin etkinliğinin ölçülmesini istedi, bu durum için nasıl bir yol izlemeliyim?

İşletmede yapılan temizliğin etkinliğini ölçebilmek adına ekipmanlarda swap yöntemi ile mikrobiyolojik olarak analizler yapılabilmektedir. Bu analizlerde 10cm-10 cm bir yüzey alanı içerisinde Swab For Compact Dry ile örnek alıp besiyerlerine ekim yapılır. Ve inkübasyon sonucunda besiyerlerinde üreme olup olmadığı araştırılır. Temizlik etkinliği kontrolü için temizlik öncesi ve temizlik sonrası örnekleme yapılması gerekir. Ayrıca yüzeylerde temizlik sonrasında organik kirlilik tespitinin yapılabileceği test kitleri de bulunmaktadır.

 • Ben süt işletmesinde çalışıyorum yönetim temsilcisi olarak kalite yönetim sistemini yürütmekteyiz. Bundan üç yıl önce firmamız ISO 9001 belgesi aldı ve tüm dökümanlar danışman firma tarafından hazırlandı. Kalite el kitabında yenilikler yapmak istiyorum öncelikle proses etkileşimi yaparken sistemin yürüyebilmesi için önemli olan prosesleri yazdım. Burada da açıkça yazabilirim, proses etkileşimini; yönetim sorumluluğu, süt alım, satınalma, muayene deney, üretim, satış, müşteri memnuniyeti, bakım onarım prosesleri şeklinde yazdım. Tüm prosesleri dahil etmedim (hijyen prosesi, veri analizi prosesi, müşteri malı prosesi, paketleme prosesi gibi) ilerleyen sayfalarda da operasyonel uygulamalar diye bir başlık var. Firmamız şu proseslerle yönetilir diye tüm prosesleri yazmış bunu ben de yaparsam ilk baştaki proses etkileşimine ters düşmüş olur muyum? veya operasyonel uygulamalar diye bir bölümü kalite el kitabıma dahil etmesem ne derece bir eksiklik olur?

   ISO veya benzeri kalite sistemlerinde şirketlerin kalite sistemlerinin işleyişi, üretimin ve kalitenin belgelendirilmesi, standart hale gelen kontrol edilebilir işlemler gibi pek çok başlık altında sisteme ait uygulama yöntemleri (prosedurler) kayıt altına alınarak sistem izlenebilir ve uygulanabilir hale getirilmesi amaçlanır.

  Şimdi sorunuza gelince önceden hazırlanmış olan prodesurler daha önceki denetimlerde onaylanmış, ancak siz bunları yenilemek bazılarını değiştirmek istiyorsunuz. Doğru mu?
  Öncelikle nasıl revizyon yapılacağını belirlemek gerekli, prosedürlerde yer almış ise buna göre yol izlemek gerekli. Eğer Değişiklik (revizyon) proseduru yoksa bunu da hazırlama ve onaylatmak gerekli.
   Diyelim toplam 20 temel prosedürünüz ve 100 maddelik de eylemlerle ilgili talimatlarınız var.
   Periyodik olarak ihtiyaç duyulan konularda değişiklik talep edilebilir ancak prosedurleri kaldırmak pek kolay değildir. Gerekçesini iyi ifade ederek yapmalı veya aynı konuyu başka bir prosedurun kapsamı içine alarak değişim talebi gerçekleşmeli. Talimatlar daha kolay değişebilir.
   Değişen prosedurleriniz diğerleriyle herhangi bir tezat oluşturmamalı. Mümkün olduğu kadar sade ve anlaşılır olmalı. Eğer prosedurde çok detay verirseniz ileride sıkıntı olur, sık sık değişmek zorunda kalabşilirsiniz. Bunun yerine talimatlarda detay verin, talimatı değişmek kolaydır. Prosesleri her bir farklı konu ve alan için hazırlamak gerek . Örneğin numune alımı, kayıt, kontrol (bakteri, somatik hücre sayısı, kalite testleri, v.s.) Operasyonel proseslerde yer alanları da uygun bir gerekçe ile revize edebilirsiniz ancak bunlar hiç bir zaman sıradan gerekçelerle değil, daha iyi ve kontrolü olumlu etkileyecek veya sisteme katkı sağlayacak şekilde düzenlenmeli.

   Düzenlemek istenen proses İlk Prosesle ifade olarak ters olmaması gerekir. Kalite el kitabı şirketin kalite sisteminin anayasası gibidir. Operasyonel bölüm de yer almalı bunu kaldırmak için ne gerekçe sunabilirsin. Operasyonel uygulamala yönetimin görevlendirmesi ve onayına sunulur ve her bir sorumluluık yetkilendirmeyle olur. En önemlisi de var olan prosedurü kaldırma yerine uyumsuzluğu giderici yol bulunmalı, aksi halde denetçiler bunu anlamaz ve eleştirir. Sanırım bu bilgiler genel olarak size yeterli mesajı verebilir. Daha spesifik bilgi için proseslerin eskisini ve yenisini okumak gerekli. Dışarıdan alınan danışmanlık işleri bir düzeye kadardır asıl işi yürütenler dahil olursa sağlıklı olur, başarılar.

 • 1-Ayranda tuz tayini nasıl yapılır? Tereyağında RM sayısına bakma zorunluluğumuz var mı? 2-Çok karmaşık bir analiz yöntemi var bildiğim kadarıyla, daha basit bir yöntem mevcut mudur? 3-Yağda asitlik tayini nasıl yapılır? 4-Lor peynirinde bu analizler nasıl yapılır? Standartta yöntemlerden hiç bahsedilmemiş. Yağ titre edilebilir asitlik Rutubet Tuz 5-Eritme peynirlerinde yağ ve tuz analizleri nasıl yapılır?

   Süt ürünü olan tereyağında en çok başvurulan hilelerden biri margarin ve başka bitkisel yağların katılmasıdır. RMS tereyağının diğer çeşit yağlarla katkılı olup olmadığını anlamak için yapılan bir analizdir. Bu analiz laboratuvarda sıklıkla yapılan bir analiz olmamakla birlikte, karmaşık gibi görünse de tereyağında uygulaması diğer süt ürünlerine nazaran daha kolay bir metotdur.

   Süt ve süt ürünlerinde (süt, peynir, ayran) asitlik, tuz ve yağ analizlerini Türk Standartları Enstitüsü web sitesi https://www.tse.org.tr veya TSE standart satış linki http://www.tse.org.tr/TSEIntW

 • Öncelikle yaptığım analiz yönteminden bahsetmek istiyorum ilerleyen günlerde eğer bir sorunla karşılaşırsam size tekrar bilgi vermek isterim. Uyguladığımız mikrobiyolojik analiz yöntemi şöyle: kaşarda pasta dilimi şeklinde, numunenin üstünden, altından, yan tarafından ve içinden olacak şekilde 10 gr tartıyoruz. içerisine 90 'lık peptone water ilave edip stomacher yardımıyla parçalama işlemini yapıyoruz. Karışımdan 1 cc alıp besiyerine ekim yapıyoruz. EC, S.aureus XSA ve toplam canlıda TC 36oC de 24 saat süreyle inkübe ettikten sonra okuma yapıyoruz. Küf ve mayada YM bu durum 25oC 3-5 gün sonunda yapılmaktadır. Yoğurt ve ayranda da aynı yol izlenmektedir. Fakat numuneyi kapta karıştırmıyorum hiç karıştırmadan 10 gr kadar alıp tartıyorum ve analizi yukardaki yöntemi takip ederek yapıyorum. Ürünü karıştırmamamın analiz sonuçları üzerinde olumsuz bir etkisi olur mu?

   Öncelikle toplam bakteri analizi değerlendirilmesi 48 saat sonra yapılmalıdır. 24 saat sonra yapılan incelemede koloniler yeterince gelişemediğinden net bir sayım gerçekleştirilemez. Yöntem gereği toplam bakteri sonuçları 48 saat sonra okunmalıdır.

   Katı ya da sıvı tüm gıda örnekleri 1/9 kuralına göre dilüe edilerek homojenize edilir. 10 gr örnek 90 ml dilüsyon sıvısı ile tam olarak homojenize olmalıdır, katı gıdalar gibi yarı katı veya sıvılarında homojenizasyon sıvısı içine 1/9 oranında tartımı gerçekleştirildikten sonra stomacherde tamamen karışımı sağlanmalıdır. Aksi durumda örneklemeden gelen hata oranı artacaktır.

Sayfa Başına Dön