• https://www.facebook.com/HFS-Mikrobiyoloji-278173669270053/
  • https://twitter.com/hfsmikrobioloji

Dillution Rack (Dilüsyon Sıvısı)


 
 
 DILLUTION RACK (DİLÜSYON SIVISI)

 COMPACT DRY Besiyerleri ile Mikrobiyolojik Analiz Prosedürü

    1 gr./ml. Numune + 9 ml. Pepton Çözeltisi

   Örnek Çözeltisi

   1) Örnek Hazırlama :

   Katı gıdalar için 1gr. numune, sıvı gıdalar için ise 1 ml. numune aseptik koşullarda Dilution Rack for Compact Dry’a aktarılır ve mikroorganizmaların sıvıya geçmesi için iyice karıştırılır.

   2) Ekim İşlemi (veya seyreltme) :

   Örnek çözeltisinden 1 ml. numune steril bir pipet yardımı ile alınarak Compact Dry besiyerine aktarılır. Şayet seyreltme yapılacak ise bir başka Dilution Rack for Compact Dry’a aktarılır  ve ekim o Dilution Rack’dan gerçekleştirilir.

   1 ml örnek çözeltisi Compact Dry Besiyerine inoküle edilir ve 1 ml. numune otomatik olarak diffuze olarak yayılır. Compact Dry besiyeri jele dönüşür ve aktif hale gelir.


3) İnkübasyon
 :

Besiyeri hedef mikroorganizmaya göre uygun koşullarda bir inkübatorda inkübasyona bırakılır. 

4) Kolonilerin Sayımı :

İnkübasyon sonunda hedef mikroorganizmalar sayılarak seyreltme katsayısı ile çarpılır. 

Sonuç; size 1 gr. / ml. numunenizdeki mikroorganizma koloni sayısını verecektir.

Compact Dry Besiyerlerinde koloni sayımı, Klasik Yöntem Petri Kabı Koloni Sayımı ile aynidir.

NOT: 

Dilution Rack for Compact Dry’a aktarılarak yukarıdaki şekilde ekim yapıldığında seyreltme faktörü 10-1-2-3-4`dir. Şayet yoğun üreme olup sayım alınamadığında (yoğun üremeden dolayı besiyeri rengi ilgili renge dönecektir) Compact Dry Besiyerlerine ekimden önce seyreltme işlemi yapılmalıdır. 2. Dilution Rack’a geçilip ondan ekim yapılırsa seyreltme faktörü 10 olur. Bundan sonra her bir seyreltmede faktör 10, 10… olarak devam eder.

Sayfa Başına Dön