• https://www.facebook.com/HFS-Mikrobiyoloji-278173669270053/
 • https://twitter.com/hfsmikrobioloji

EC-Blue (100 ml'de su analizi)


  

   EC BLUE ( 100 ML DE SU ANALİZİ )

                                Mavi referans renginiz !

   EC BLUE – Avantajları ve Nitelikleri

 • Koliformların ve E.coli'nin bir arada ve aynı anda tespiti
 • Enzim sübstrat metodu (X-GAL – MUG metodu) hem koliformların hem de E.coli'nin bir arada tek bir besiyerinde tespit edilmesini sağlar.
 • Yüksek hassasiyette ve kısa sürede netice
 • 24 saatte, 1 cfu/100 mL yoğunluktaki koliform grubu bakteriler ve E.coli'nin tespiti mümkündür. EC Blue aynı zamanda klorlu dezenfeksiyon ile hasar görmüş baskı altındaki hücrelerde de işe yarar.
 • Besiyeri hazırlanmasına ya da sterilizasyona gerek yoktur
 • Besiyerinin ölçülerek hazırlanması ve sterilizasyonuna ihtiyaçyoktur. Besiyeri kaba döküldükten sonra, şişeler ve besiyeri keseciği bir elektron demeti ile sterilize olur.
 • Kolay ve basit bir işlem

 • Besiyeri, keseciğinden analiz edilecek su örneğine boşaltılır ya da analiz edilecek su örneği içinde besiyeri bulunan şişeye boşaltılır ve inkübe edilir.
 • Açık ve hemen göze çarpan nitelikte yorumlama sağlar
 • Analiz edilen su örneğinde koliformlar mevcut ise mavi/mavi-yeşil renk görülür. E.coli mevcut ise UV ışık altında açık mavi/mavi-mor floresans renk görülür.

SAKLAMA KOŞULU ve RAF ÖMRÜ

Direkt ışıktan uzakta, oda sıcaklığında imal tarihinden itibaren bir (1) yıl .

TESPİTİN MEKANİZMASI

Koliform Grubu

Koliform Grubu bakteriler tarafında üretilen β-galaktosidaz enzimi, bir sentetik kolorimetrik enzim sübstratı olan X-GAL`i bromo-kloro-indigo`ya dekompoze eder ve bu bileşik mavi / mavi-yeşil rengi ortaya çıkarır.

E. coli

E.coli bakterilerinin % 95'i β-glukuronidaz enzimi üretir. E. coli tarafından üretilen β-glukuronidaz enzimi, bir sentetik floresans enzim sübstratı olan MUG'yi, floresans bileşik 4-metil-umbelliferone'u izole etmek aacıyla dekompoze eder. UV ışık altında açık mavi / mavi-mor floresans gözlenir.

FORMÜL ( 1 Litre için 17.4 g'da)

EC Blue 100

(Şişede, steril granül besiyeri)                                 

100 ml Kalitatif Analiz İçin:

Steril şişesindeki hazır besiyerine, analiz edilecek sudan 100 ml dökülür. Şişeler, floresans ya da nem geçirgenliği olmayan özel materyallerden yapılmıştır.

SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Koliform grubu
Doğal ışık altında mavi / mavi-yeşil renk görülüyorsa, koliform grubu mevcuttur. Bu besiyerinde üreyen başlıca bakteriler koliform grubu bakterilerdir.

E.coli
364 nm UV ışık altında açık mavi / mavi-mor floresans, numunede E.coli bulunduğunun kanıtıdır.

Sayfa Başına Dön