HER ZAMAN DAHA İYİ BİR YOL VARDIR !

ORTAK TEST PARAMETRELERİ
Toplam Sayım(TC), E.coli ve Koliform(EC), Enterobacteriaceae(ETB), Maya ve Küf(YM&YMR), Staphylococcus aureus(X-SA), Salmonella(SL), Listeria(LS) ve Vibrio parahaemolyticus(VP)

ÖRNEK HAZIRLAMA

İndikatör organizmalar için (TC, EC, ETB, YM, and XSA): Test edilmek istenen örnekten steril bir bıçak veya makas kullanarak numune alınır (ör: 10 g/25 g)  ve steril bir kaba konulur. Uygun miktarda steril seyreltici eklenir. (ör: 9 ml veya 90 ml Tamponlu Pepton Su veya BPW, Maksimum Geri Kazanım Seyreltici veya MRD veya% 0.1 Pepton Su), Sonrasında yeterli miktarda seyretilir ve homojenize edilir.

Patojenler için (SL ve LS): 25 gr numune, 225 ml steril BPW ile seyreltilir ve sonrasında homojenize edilir.

Patojenler için (VP): 50 gr numuneye 450 ml Butterfield's Phosphate Buffer (BPB) eklenir ve örnek homojenize edilir. Numune alınırken balıkların yüzey doku, solungaç, ğırsağı; kabukluların ise kabuk altındaki sıvısı ve eti kullanılır.

MEVZUAT KRİTERLERİ
Türk Gıda Kodeksi, Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Gıda Standartları

UYGULAMA NOTLARI

-Pişmemiş deniz ürünlerinde toplam canlı sayısı fazladır. Toplam canlı sayısını görebilmek için,  aşağıdaki şekillerde görüldüğü gibi örnek üç kez seyreltilir.

-En iyi sonucu Şekil 3’te vermektedir. Pişmiş deniz ürünlerinde toplam canlı sayısı az olacağı için Şekil 1’deki gibi bir kez seyreltmek yeterli olacaktır.

Şekil 4: Compact Dry EC, β-Giucuronidase aktivitesine dayanan diğer E.coli testlerine benzer.

CompactDry™ EC; E. coli 0157: H7'yi tespit edemiyor

E.coli: Mavi koloniler

Koliform: Mavi koloniler + Bordo koloniler

Deniz Ürünleri Sektörü ile İlgili Ürünlerimiz

COMPACT DRY TC

COMPACT DRY EC

COMPACT DRY YM

COMPACT DRY YMR

COMPACT DRY X-SA

COMPACT DRY ETB

COMPACT DRY SL

COMPACT DRY LS

COMPACT DRY VP

COMPACT DRY PA

DİLÜSYON SIVISI - 9ml.

DİLÜSYON SIVISI - 90ml.

LISTERIA SWAB

TEKLİF FORMU

Teklif formu aracılığıyla istediğiniz ürünle ilgili teklif isteyebilirsiniz.

TOP