• https://www.facebook.com/HFS-Mikrobiyoloji-278173669270053/
  • https://twitter.com/hfsmikrobioloji

Compact Dry EC (E.coli ve Koliform Sayımı)

DAHA KOLAY BİR ÇÖZÜM YOLU MUTLAKA VARDIR ! 

COMPACT DRY EC

E.COLİ & KOLİFORM ANALİZİ

      AOAC # 110402 – NordVal # 036 – MicroVal # MV0806 – 005 LR (E.coli)                                                                                    #MV0806 – 004 LR (Coliform)  • Escherichia coli, sıcakkanlı hayvanların bağırsaklarında bulunan bir koliform olup, fekal kontaminasyonu gösteren indikatör bir mikroorganizmadır.
  • Tüm E.coli'ler patojen değildir ancak immün sistemi baskılanmış bir konağı enfekte eden fırsatçı bakteriler olarak düşünülebilecek türleri vardır. Koliform ve E.coli varlığının test edilmesi gıda endüstrisinde özellikle su kalitesinin izlenmesinde önemlidir.


 

 UYGULAMA

Aseptik olarak 1 g / 10 g veya pipet ile 1 ml / 10 ml numuneyi uygun steril bir kaba tartın


1:10 seyreltme elde etmek ve örneği homojenize etmek için 9 ml / 90 ml diluent (dilüsyon sıvısı) ekleyin

 

Gerekirse numuneyi seyreltin

Kapağı açın ve Compact Dry besiyerinin ortasına 1 ml seyreltilmiş numuneyi ilave edin

 

Besiyerini ters çevirin ve belirtilen inkübasyon koşullarında inkübe edin

AOAC: 35°C 24 saat / MicroVal ve NordVal: 37°C 24 saat


 Sonuç Yorumlama

 E.coli : Mavi koloniler

 Toplam Koliform : Mavi ve Bordo kolonilerin toplamı