• https://www.facebook.com/HFS-Mikrobiyoloji-278173669270053/
  • https://twitter.com/hfsmikrobioloji

Compact Dry EC (E.coli ve Koliform Sayımı)

    
   COMPACT DRY EC (E.coli ve Koliform Sayımı)

   Compact Dry EC, E.coli ve toplam koliformlarin tanımlanabilmesi için kullanıma hazır halde bulunan kromojenik hazır besiyeridir.

   ÖRNEK HAZIRLAMA SÜRECİ

   • Sıvı Gıdalarda Uygulama; Compact Dry EC Besiyerinin ortasına 1 ml. örnek aktarılır. (Gerekirse seyreltme yapılarak bu işlem gerçekleştirilir.)

   • Katı gıdalarda uygulama; Numune yeterli miktarda steril olarak alındıktan sonra seyreltme / ön hazırlık solüsyonuna konulur (buffered peptone, laktad v.b.) stomacher de iyice parçalanır  ve homojenize edilir. Compact Dry Dilution Rack (Dilüsyon sıvısı) kullanılacak ise stomacher gerekmez. Örnek numunenin Compact Dry Dilution Rack kabında 15 saniye karıştırılması ekim  yapmak için yeterlidir. Compact Dry EC besiyerinin ortasına bu solüsyondan 1 ml. örnek aktarılır. (Gerekirse seyreltme yapılarak bu işlem gerçekleştirilir.)

   • Swab Testi için; Swab yüzeye uygulanır, bu swab tekrar haznenin içine konulur. Compact Dry EC besiyerinin ortasına 1 ml. solüsyon aktarılır. Compact Dry Swab kullanmanız tavsiye  edilir.

   

ÜRÜNE AİT BELGELER

                        TEST BİLGİLERİ

• Compact Dry EC besiyerinin kapağı açılır ve içine 1 ml. örnek aktarılır.

• Örnek kağıda otomatik olarak hızla difüze olur ve birkaç saniye içinde jele dönüşür.

• Kapak tekrar kapatılır ve bilgileri not edilir. İnkübasyon için inkübatöre yerleştirilir.

• İnkübasyondan sonra besiyerindeki renkli koloniler sayılır. Beyaz bir kağıt üzerinde sayım yapmak bu işlemi kolaylaştırır.

  • İnkübasyon süresi : 24 saat
  • İnkübasyon sıcaklığı : 35 ± 2 °C

!!! İnkübasyon zaman / sıcaklığını toplam bakterinin sayılabileceği değerde tavsiye edilen şekilde kullanınız.

SONUÇ ANALİZİ

E.coli ‘ler mavi koloniler oluşturur. Kırmızı / Pembe ve mavi kolonilerin toplamı total koliformlardır.

SAKLAMA KOŞULLARI ve RAF ÖMRÜ

Oda sıcaklığında (1°C – 30°C) saklayınız.

İmal tarihinden itibaren 12 - 18 ay raf ömrü vardır.

NOTLAR

• E.coli O157:H7 formları mavi koloniler arasındadır. Üreyen mavi renkteki kolonilerin %10’u O157:H7 formu olarak kabul edilir. Sonuç olarak mavi okunan E.coli`ler sıfıra indirildiğinde O157:H7 formlarının üründe olmadığı kabul edilir.

• Yoğun üremelerde büyüme alanı beyaz / pembe olur. Bu durumda örnek seyreltilmelidir.

• Mikroorganizmaların büyüme alanı 20 cm²`dir, Bu alan besiyerinin altında 1 cm²`lik kareler ayrılmıstır. Yogun bakteri kolonisi var ise (sayım güçlüğü) bu 1 cm²`lik karelerden en az 1 tanesinin içindeki üremis koloniler sayılarak 20 ile çarpılır ve toplam koloni adedine ulasılır. Bu uygulama ancak kolonilerin besiyerinde homojen dagılımı ile uygulanabilir.

• Compact Dry EC besiyerleri ISO 9001’ e uygun üretilmiştir.

• AOAC Approval No. 110402

Sayfa Başına Dön