• https://www.facebook.com/HFS-Mikrobiyoloji-278173669270053/
  • https://twitter.com/hfsmikrobioloji

Compact Dry TC (Toplam Canlı Sayımı)

         

 DAHA KOLAY BİR ÇÖZÜM YOLU MUTLAKA VARDIR ! 

COMPACT DRY TC (TOTAL COUNT)

Toplam Canlı Analizi

   AOAC#010404 - NORDVAL#033 - MICROVAL#20007LR01

  

- Toplam canlı analizi, bir numunede bulunan ve oksijen basıncını tolere edebilen, tipik olarak genel amaçlı ortamın formülasyonuna dahil edilmeyen spesifik büyüme gereksinimlerine sahip olmayan tüm mikroorganizmaları belirtir.

      - FDA düzenlemesine göre toplam canlı analizi, gıda numuneleri (dondurulmuş, soğutulmuş, önceden pişirilmiş ve hazır gıda), farmasötik ve nutrasötik numuneler için sayım parametrelerinden biri olarak kabul edilir.

 UYGULAMA

 

Aseptik olarak 1 g / 10 g veya pipet ile 1 ml / 10 ml numuneyi uygun steril bir kaba tartın

 

1:10 seyreltme elde etmek ve örneği homojenize etmek için 9 ml / 90 ml diluent (dilüsyon sıvısı) ekleyin

  

Gerekirse numuneyi seyreltin

 

Kapağı açın ve Compact Dry besiyerinin ortasına 1 ml seyreltilmiş numuneyi ilave edin

 

Besiyerini ters çevirin ve belirtilen inkübasyon koşullarında inkübe edin

AOAC: 35°C 48 saat / MicroVal ve NordVal: 30°C 48 saat Sonuç Yorumlama


 Toplam Bakteri Kırmızı koloniler