• https://www.facebook.com/HFS-Mikrobiyoloji-278173669270053/
  • https://twitter.com/hfsmikrobioloji

Şeker Endüstrisi


HER ZAMAN DAHA İYİ BİR YOL VARDIR !
ORTAK TEST PARAMETRELERİ

Toplam Canlı (TC), E. coli ve Koliform (EC), Küf ve Maya (YM), Staphylococcus aureus(X-SA) ve Salmonella (SL)

 

ÖRNEK HAZIRLAMA

İndikatör organizmalar için (TC, EC, YM ve XSA):

• Çok düşük mikrobiyal yüke sahip örnekler için;

Test edilmek istenen örnekten numune alınır (ör; 10 g/25 g) ve steril bir kaba konulur.  Daha sonra uygun hacimde steril seyreltici eklenir (ör; 90 ml veya 225 ml Maksimum Geri Kazanım Seyreltici/ MRD/ %0.1 Peptonlu Su). Çözünmesi için karıştırılır. 100 ml örneğin filtrasyonu için 47 mm çapında, 0.45 mikron membran filtre kullanılır.

• Yüksek mikrobiyal yüke sahip ya da koyu renkli örnekler için;

Test edilmek istenen örnekten numune alınır (ör; 10 g/25 g) ve steril bir kaba konulur.  Daha sonra uygun hacimde steril seyreltici eklenir (ör; 90 ml veya 225 ml Maksimum Geri Kazanım Seyreltici/ MRD/ %0.1 Peptonlu Su).Seyreltildikten sonra homojenize edilir.

Patojen için (SL):

• 25 gr numune, 225 ml steril BPW ile seyreltilir ve sonrasında homojenize edilir.

 

MEVZUAT KRİTERLERİ

ICUMSA, FDA, FSA

 

    UYGULAMA NOTLARI

Şekil-1: Filtrelenen numuneler için, CompactDry besiyerleri1 ml steril seyreltici ile yeniden hidratlanır.Filtre ile besiyer arasında gaz birikmesini önlemek için yuvarlanma hareketi kullanılarak membran filtre besiyer materyali üzerine konulur.

Şekil-1
Şekil-2
                      

Şekil-2: Compact Dry EC, β-Giucuronidase aktivitesine dayanan diğer E.coli testlerine benzer.

CompactDry™ EC; E. coli 0157: H7'yi tespit edemiyor

E.coli: Mavi koloniler

Koliform: Mavi koloniler + Bordo koloniler