• https://www.facebook.com/HFS-Mikrobiyoloji-278173669270053/
  • https://twitter.com/hfsmikrobioloji

90 ml Dillution Rack (Dilüsyon Sıvısı)

90 ml DİLUSYON SIVISI TANITIM VE UYGULAMA

  Gıdanın çeşidine göre değişmek üzere gıdada homojenizasyon ve/veya seyreltme yapılması gerekebilir. Sıvı ya da yoğurt, şeker, dondurma, tuz, süt tozu gibi suda kolaylıkla eriyen gıdalar için herhangi bir ön hazırlığa gerek yoktur.

   Homojenizasyon (ilk seyreltme) ve sonraki seyreltmeler, standart olarak 1:9 oranında yapılır. Bunun için başlangıçta 10 g/10ml gıda örneği 90 ml seyreltme çözeltisi ile homojenize edilir. Salmonella, E. coli O157:H7 serotipi ve Listeria analizinde ise 25 g gıda 225 ml besiyerine ilave edilir.

   Bu uygulamada seyreltme amacı yoktur, sadece gıda için yeterli miktarda besiyeri kullanılmaktadır.

   İlk seyrelti (10¯¹) yapıldıktan sonra 10¯² ve 10¯³ seyreltilere yine aynı seyreltme çözeltisi ile devam edilir. Standart gıda analizlerinde daha fazla seyreltmeye gerek yoktur. Bu seyreltmeler steril 1 ml'lik pipet kullanılarak standart şekilde yapılır. Bu amaçla 90ml içerisinde homojen karışım sağlanan örnekten 1 ml alınıp, 9 ml seyreltme sıvısına aktarılır.