• https://www.facebook.com/HFS-Mikrobiyoloji-278173669270053/
  • https://twitter.com/hfsmikrobioloji

Compact Dry Hazır Besiyeri

         

 DAHA KOLAY BİR ÇÖZÜM YOLU MUTLAKA VARDIR !        Dünya nüfusu sürekli arttıkça kaliteli ve güvenli ürünlere duyulan ihtiyaç da artmaktadır. Genel olarak gıdalar dondurulmuş, soğutulmuş, önceden pişirilmiş ve/veya işlenmiş halde bulunurken; nutrasötikler ve kozmetikler tüketmeye ve kullanıma hazır halde bulunmaktadır. Bu ürünlerin tümü için ortak payda, son ürün olarak uygun şekilde işlenmesi gereğidir. 

Yiyeceklerin, besin takviyelerinin, katkı maddelerinin ve kozmetiklerin uygun şekilde işlenmesi devlet tarafından veya söz konusu ürünlerle ilgili herhangi bir tanınmış kuruluş tarafından belirlenen standartlarla uyumlu olmalıdır. Bunu başarabilmek için üreticiler, ürünlerinin kalitesini ve güvenliğini sağlayacak gıda güvenliği test yöntemlerine yatırım yapmaya başlamalıdır.

     Bunlardan en önemlisi, ürün güvenliği düzenleme kurullarının standartlarına girip girmediğini doğrulamak için ürünlerin mikrobiyal analize tabi tutulmasıdır. Testi yapmanın geleneksel yolu, ilgili mikroorganizmaya bağlı olarak yaklaşık iki (2) - yedi (7) gün sürebilen geleneksel klasik yöntemden geçer. Buna, özellikle biyokimyasal testler ve hatta moleküler tanıma testleri gibi daha fazla onaylanması gereken patojen teşhis yöntemleri de eklenir. Ancak; işlem süresi uzunluğu, personel hatası, depolama maliyetleri gibi bir takım olumsuzluklar klasik yöntemlerle işlenmiş gıdalardaki mikrobiyal yükün tespitini zorlaştırır.
 

      Bu sorunu çözmek için, üreticiler aynı işlevi yapabilecek, ancak duyarlılık ve özgünlükten ödün vermeden daha hızlı sonuç verebilen alternatif araçlara yönelmektedir. Bu araçlardan biri, Nissui Pharmaceuticals Co. Ltd.'nin bir ürünü olan Compact Dry™ 'dir.

Japonya merkezli firma tarafından üretilen CompactDry, geleneksel yönteme doğrudan ikame olarak kullanılabilecek, kullanıma hazır bir kromojenik besiyeridir. Compact Dry besiyeri, zahmetli besiyeri hazırlığı ve sterilizasyon çalışmalarını ortadan kaldırmaktadır. Dahası, sınırlı imkanlara sahip mikro, küçük ve orta ölçekli şirketler için Compact Dry besiyerinin kullanılması bir avantajdır çünkü Compact Dry besiyeri ile minimum laboratuvar araç-gereçlerine gereksinim duyulur.
 

Compact Dry kullanımı çok kolaydır ve minimal eğitim gerektirir. Bu hızlı test kiti, gıdalarda bozulmaya yol açan mikroorganizmaların, patojenlerin ve diğer özel parametrelerin tespit edilmesini sağlayan 15 farklı besiyeri içerir. Diğer benzer teknolojilere kıyasla Compact Dry; Enterococcus, Vibrio parahaemolyticus, Pseudomonas aeruginosa ve çay içerisindeki toplam bakteri için mevcut testleri olan tek sistemdir. Ayrıca, E.coli / koliform için 24 saatte, maya ve küf için ise 2-3 günde sonuç veren besiyerleri mevcuttur.

HFS Mikrobiyoloji (High Food Safety) olarak 2006 yılından itibaren gıda, tarım, kamu ve hizmet sektörü gibi hijyen kontrolü ve mikrobiyolojik testlerin yapıldığı tüm sektörlerde, bu kontrollerin sağlanması amacıyla modern ve yenilikçi çözümler sunmaktayız. Bu amaçla, Compact Dry besiyerleri ve Compact Dry swabların Türkiye distribütörlüğünü yapmaktayız. Ürünler ile ilgili bilgi için kataloğumuzu inceleyebilir, www.hfs.com.tr adresinden ayrıntılı bilgiye sahip olabilirsiniz.