• https://www.facebook.com/HFS-Mikrobiyoloji-278173669270053/
  • https://twitter.com/hfsmikrobioloji

Compact Dry AQ(sudaki heterotrofik bakteri sayımı)

         

DAHA KOLAY BİR ÇÖZÜM YOLU MUTLAKAVARDIR ! 

COMPACT DRY AQ

İÇME SULARINDA HETEROTROFİK BAKTERİ ANALİZİ

  

- Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) belirlediği kriterlere göre içme suyu ve proses suyu, kirletici mikroorganizmalardan arındırılmalıdır.

- Gıda örneklerine benzer şekilde,
heterotrofik bakteri sayısı olarak adlandırılan toplam mikrobiyal yük belirlenmelidir.

- Heterotrofik Bakteri, maya ve yüksek karbon kaynağı gerektiren küf de dahil olmak üzere tüm mikroorganizmaları içerir. Bu nedenle, heterotrofik bakteri ortamı, aerobik bakteri sayısından farklıdır.

- İnkübasyon koşulu bakımından, geleneksel sayma yöntemi kullanılan yönteme bağlı olarak beş (5) ile yedi (7) gün boyunca 40°C'ye kadar yüksek bir sıcaklık gerektirir. Biyofilm formunda farklı mikroorganizmaların birikmesinden dolayı, özellikle boru hattının durgun kısmında, borulu su numunelerini test etmek için gereklidir. Ayrıca, heterotrofik bakteri testi, toplam termotolerant koliformu ve toplam
E.coli sayısını elde etmenin yanı sıra, içme suyu için ulusal standardın bir parçasıdır. UYGULAMA

 

Aseptik olarak 1 g / 10 g veya pipet ile 1 ml / 10 ml numuneyi uygun steril bir kaba tartın

 

1:10 seyreltme elde etmek ve örneği homojenize etmek için 9 ml / 90 ml diluent (dilüsyon sıvısı) ekleyin

  

Gerekirse numuneyi seyreltin

 

Kapağı açın ve Compact Dry besiyerinin ortasına 1 ml seyreltilmiş numuneyi ilave edin

Besiyerini ters çevirin ve belirtilen inkübasyon koşullarında inkübe edin 

NISSUI Pharm: 35°C 48 saat / ISO 6222: 22°C 72 saat
 Sonuç Yorumlama


 Heterotrofik Bakteri: Kırmızı koloniler