• https://www.facebook.com/HFS-Mikrobiyoloji-278173669270053/
  • https://twitter.com/hfsmikrobioloji

Compact Dry AQ(sudaki heterotrofik bakteri sayımı)


COMPACT DRY AQ HAZIR BESİYERi

(İçme Sularında Toplam Heterotrofik Bakteri Analizi – ISO 6222)

* Compact Dry AQ, Türk Gıda Kodeksi ve Sağlık Bakanlığı İçme Suları Tebliği’ne göre ISO 6222’ye uygun tek besiyeridir.

* Compact Dry AQ, Heterotrofik bakterilerin tespiti için kullanıma hazır halde bulunan kromojenik hazır besiyeridir

* Compact Dry AQ, son derece besleyici zayıf yaşam koşullarına özel olarak adapte edilmiş bakteriler için bir besin ortamı sağlar.

* Compact Dry AQ, içme suyu örneklerinden heterotrofik bakterilerin büyümesini kolaylaştırır. Heterotropik bakterilerin sudaki toplam mikrobik sayısını belirlemek için kullanılan standart yöntemler; genelde besleyici açısından zengin ortamlara ve 36 ± 1 °C'de inkübasyona ihtiyaç duymaktadır. Bu koşullar altında örnekte fiilen bulunan mikroorganizmaların yalnızca bir kısmı tespit edilebilir. Compact Dry AQ; daha uzun inkübasyon süresi ve daha düşük bir sıcaklık derecesine sahiptir. Bu şekilde, stresli veya klora dayanıklı bakteriler bile yeniden canlandırılabilir ve ekilebilir. Compact Dry AQ ile bakteri, maya ve küf gibi mikroorganizmalar üremeleri gözlemlenebilir.

  • İnkübasyon Sıcaklığı : 22± ° C
  • İnkübasyon Süresi : 72 saat

* TS EN ISO 6222 standardı, suda yaşayan ve kültürü yapılabilen mikroorganizmaların 22 ºC ve 36 ºC'ta aerop şartlarda inkübasyonundan sonra agarlı besiyerinde oluşan kolonilerin sayılmasına ilişkin metodu kapsar ve bütün su çeşitlerine uygulanabilir. Numuneler Petri kutusunda seçici olmayan agarlı besiyeri ile karıştırılarak ekilir ve ekimi yapılan Petri kutuları 22±2 ºC'ta 72 saat ve 36±2 ºC'ta 48 saat inkübe edilir. Her 1 mL numune için besiyeri ortamında oluşan her çeşit koloni sayılır.

İnkübasyon;

  • 22 ± 2 ° C'de 72 saat (ISO 6222) veya,
  •  36 ± 2°C'de 48 saat sürer. Alternatif olarak, plakalar 35 ± 1 ° C'de 48 ± 2 saat inkübe edilebilir. (Filter/SMEWW yöntemi).

Üreme;

* Compact Dry AQ besiyerinde; hemen hemen tüm koloniler kırmızı renk alırlar. Mayalar genellikle beyaz-pembe koloniler halinde büyürken, küfler tipik 3 boyutlu kabarık yapıya sahiptir.

* Compact Dry AQ, sudaki heterotrofik bakterileri tespit etmek için standart ISO metoduyla aynı sonuçları veren, son derece kolay bir yöntemdir. Compact Dry AQ, yüksek tasarrufuyla da etkileyen; aynı zamanda doğrulayıcı test özelliği olan bir besiyeridir.

 
SAKLAMA VE RAF ÖMRÜ

* Oda sıcaklığında ( 1 °C – 30 °C) saklayınız. İmal tarihinden itibaren
12 - 18 ay raf ömrü vardır.

NOTLAR

* Mikroorganizmaların büyüme alanı 20 cm²`dir. Bu alan besiyerinin altında 1 cm²`lik karelere ayrılmıştır. Yoğun bakteri kolonisi var ise (sayım güçlüğü ) bu 1 cm²`lik karelerden en az 1 tanesinin içindeki üremiş koloniler sayılarak 20 ile çarpılır ve toplam koloni sayısına ulaşılır. Bu uygulama ancak kolonilerin besiyerinde homojen dağılımı ile uygulanabilir.