• https://www.facebook.com/HFS-Mikrobiyoloji-278173669270053/
  • https://twitter.com/hfsmikrobioloji

KAZEİN ALERJEN KİTİ

KAZEİN ALERJEN TEST KİTİ       
***Gıdalarda ve gıda işleme ekipmanlarında süt protein kontaminasyonlarının hızlı tespiti için***
Kazein Alerjen Kiti, süt proteinlerinin hem işlenmemiş gıda ürünlerinde, hem de işlenmiş gıda ürünlerinde bulunup bulunmadığını hızlı bir şekilde belirlemektedir. Kit, gıda işleme ekipmanlarının yüzeylerindeki kontaminasyona yönelik swab testlerine de uygulanabilir. Kit, kazein antikorlarının kullanılmasıyla süt proteinlerinin bir temsilcisi olarak spesifik olarak kazeini algılar. Kit ile birlikte verilen yeni ekstraksiyon çözeltisi, yaygın olarak işlenmiş gıdalardaki test numunelerindeki süt proteinlerinin ekstraksiyon kurtarma verimini arttırarak, her zamankinden daha güvenilir sonuçlara yol açmaktadır. 

NUMUNE HAZIRLAMA SÜRESİ

30 dakika

KRAMOTOGRAFİK ÇALIŞMA SÜRESİ

15 dakika

ALGILAMA LİMİTİ

5 µg kazein protein / g gıda (5 ppm)

 
DEPOLAMA KOŞULLARI

1. 2-8˚C aralığında saklanabilir, dondurulmamalıdır.
2. Son kullanma tarihi, kutunun üzerinde yer almaktadır.


UYARILAR VE ÖNLEMLER

1. Sığır serum albümine (BSA) karşı alerjisi olan operatörler, kiti kullanırken özel dikkat göstermelidir, çünkü kit temel bir bileşen olarak BSA içerir. Allerjik semptomlar olması durumunda derhal tıbbi yardım alınız. 
2. Kiti tutarken uygun koruyucu giysi, gözlük ve eldiven kullanın. 
3. Güvenilir sonuçlar için tüm işlemler kontaminasyonsuz koşullar altında yapılmalıdır. Ekipmanlar, cihazlar, tüpler, kaplar, pipet uçları vb. Yoluyla çapraz kirlenmelerden kaçının ve tek kullanımlık materyallerin kullanılması önerilir. 
4. Farklı partiküllerin reaktiflerini birleştirmeyin. 
5. Kesin sonuçlar için reaktiflerin ve numunelerin tam hacimlerini pipetleyin. 
6. Sonuçları sağlamak için bir örnek için çoğaltılmış testler önerilir.

NOT

İşlem sırasında kazein proteinlerinin geniş denatürasyonu, kazeinin antikora tepkisiz kalmasına veya az çözünürlüğüne yol açıp negatif sonuçlar verebilir. Bu nedenle, bu işlenmiş gıdalarda, bu kit ile test sonucu "kazein proteini içermez" olmasına rağmen, denatüre kazein proteinlerinin hala bulunduğu ihtimalleri göz ardı edilemez.


KULLANIM PROSEDÜRLERİ

1. Test çubuğunu yatay olarak yerleştirin ve numune uygulama yuvasına 200 μL'lik bir Test Solüsyonu uygulayın.
2. Oda sıcaklığında 15 dakika bekletin.
3. Sonuçları aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz.

KARAR ÖLÇÜTLERİ

A: Test penceresindeki kırmızı-mor bir çizgi, onay penceresindeki kırmızı işaret ile birlikte, POZİTİF sonucu gösterir.
B: Test penceresinde kırmızı-mor çizgi ile birlikte onay penceresindeki kırmızı işaret NEGATİF sonucu gösterir.
C: Onay penceresinde kırmızı işaret yok, testin kromatografik arıza nedeniyle başarısız olduğunu belirtir.

Sayfa Başına Dön