• https://www.facebook.com/HFS-Mikrobiyoloji-278173669270053/
  • https://twitter.com/hfsmikrobioloji

Swab For Compact Dry

DAHA KOLAY BİR ÇÖZÜM YOLU MUTLAKA VARDIR !
UYGULAMALAR


 


ÇEVRESEL SWABLAMA
  

1. COMPACT DRY SWAB İLE YÜZEYDEN ÖRNEK ALMA
COMPACT DRY SWAP İLE YÜZEY ANALİZİ


 1ml BPW içeren Compact Dry Swabı alın

 

Swab ile 10cm x 10cm `lik bir alandan çaprazlama tekniği ile yüzey örneklemesi alın.

 

Örnek aldıktan sonra swab çubuğunu tekrar yuvasına, tüpün içerisine yerleştirin.

  

Compact Dry Swabı tüpün içerisine yerleştirdikten sonra hafifçe 5-10 sn. sallayın.

 

Compact Dry Swab tüpün içerisindeki 1 ml. BPW`nu açma haznesinden hedef besiyerine ekimini yapın.

 

ÇAPRAZLAMA SWAB TEKNİĞİ İLE ÖRNEK ALMA YÖNTEMİ

    

ÇEVRESEL SWABLAMA

2.PERSONEL ELİNDEN COMPACT DRY SWAB İLE ÖRNEK ALMA 

Personel Elinden Mikrobiyal Kirliliğin Dağılım Alanları
ÇEVRESEL SWABLAMA

3.COMPACT DRY BESİYERİ İLE ORTAM VE HAVA ANALİZİ
MEMBRAN FİLTRASYON YÖNTEMİNİ COMPACT DRY BESİYERİNDE UYGULAMA