• https://www.facebook.com/HFS-Mikrobiyoloji-278173669270053/
  • https://twitter.com/hfsmikrobioloji

Compact Dry ETC (Enterokok Sayımı)

DAHA KOLAY BİR ÇÖZÜM YOLU MUTLAKA VARDIR !COMPACT DRY ETC

ENTEROKOK ANALİZİ

                                   MicroVal # 2014LR48 - NordVal # 047                                                                       Enterokoklar, insan ve hayvanların gastrointestinal kanalında bol miktarda bulunur. Böylece, hijyen ve sanitasyon indeksi olarak sayılabilir.

- Çevrede ve gıda örneklerinde yüksek Enterococci sayısı, işletmenin uygun çevresel izlemelere uymadığı anlamına gelir. Enterococcus altındaki türlerin çoğu "düşük dereceli" patojenler olarak kabul edilir, ancak bazıları farklı antibiyotiklere karşı geniş dirençli çeşitli virülans faktörleri üretebilen fırsatçı mikroorganizmalardır. UYGULAMA

Aseptik olarak 1 g / 10 g veya pipet ile 1 ml / 10 ml numuneyi uygun steril bir kaba tartın


1:10 seyreltme elde etmek ve örneği homojenize etmek için 9 ml / 90 ml diluent (dilüsyon sıvısı) ekleyin

 

Gerekirse numuneyi seyreltin

Kapağı açın ve Compact Dry besiyerinin ortasına 1 ml seyreltilmiş numuneyi ilave edin

 

Besiyerini ters çevirin ve belirtilen inkübasyon koşullarında inkübe edin

AOAC: 35°C 24 saat / MicroVal ve NordVal: 37°C 24 saat


 Sonuç Yorumlama

Enterokok: Mavi ve Mavi - Yeşil koloniler