• https://www.facebook.com/HFS-Mikrobiyoloji-278173669270053/
  • https://twitter.com/hfsmikrobioloji

Compact Dry ETC (Enterokok Sayımı)
COMPACT DRY ETC (Enterokok Sayımı)

Compact Dry ETC, Enterococcus familyasının tanımlanabilmesi için kullanıma hazır halde bulunan kromojenik hazır besiyeridir.


ÖRNEK HAZIRLAMA SÜRECİ

• Sıvı Gıdalarda Uygulama; Compact Dry ETC besiyerinin ortasına 1 ml. örnek aktarılır. (Gerekirse seyreltme yapılarak bu işlem gerçekleştirilir.)

• Katı Gıdalarda Uygulama; Numune yeterli miktarda steril olarak alındıktan sonra seyreltme / ön hazırlık solüsyonuna konulur (buffered peptone, laktad v.b.) stomacher de iyice parçalanır ve homojenize edilir. Compact Dry Dillution Rack (Dilisyon Sıvısı) kullanılacak ise stomacher gerekmez. Ornek numunenin Compact Dry Dillution Rack kabında 15 saniye karıştırılması ekim yapmak icin yeterlidir. Compact Dry ETC besiyerinin ortasına bu solüsyondan 1 ml. örnek aktarılır. (Gerekirse seyreltme yapılarak bu işlem gerçekleştirilir.)

• Swab Testi için ; Swab yüzeye uygulanır, bu swab tekrar haznenin içine konulur. Compact Dry ETC besiyerinin ortasına 1 ml. solüsyon aktarılır. Compact Dry Swab kullanmanız tavsiye edilir.ÜRÜNE AİT BELGELER

                        


TEST BİLGİLERİ

• Compact Dry ETC besiyerinin kapağı açılır ve içine 1 ml örnek aktarılır.
• Örnek kağıda otomatik olarak hızla difüze olur ve birkaç saniye içinde jele dönüşür.
• Kapak tekrar kapatılır ve bilgileri not edilir. İnkübasyon için inkübatöre yerleştirilir.
• İnkübasyondan sonra besiyerindeki renkli koloniler sayılır. Beyaz bir kâğıt üzerinde sayım yapmak bu işlemi kolaylaştırır.

  • İnkübasyon süresi : 20 - 24 saat
  • İnkübasyon sıcaklığı : 35 ± 2 °C

!!! İnkübasyon zaman / sıcaklığını Enterococcus familyasının sayılabileceği değerde tavsiye edilen şekilde kullanınız.

SONUÇ ANALİZİ

Kolonilerin hepsi genellikler mavi / mavi-yeşil olarak gelişir. Enterococcus dışındaki diğer bakteriler gelişim göstermez.

SAKLAMA KOŞULU ve RAF ÖMRÜ

Oda sıcaklığında ( 1 °C – 30 °C) saklayınız.
İmal tarihinden itibaren 12 ay raf ömrü vardır.

NOTLAR

• Bazı koloniler tam mavi / mavi-yeşil oluşmayabilir.
• Yoğun üremelerde besiyerinin alanı mavi / pembe olur. Bu durumda sayım yapabilmek için örnek seyreltilmelidir.
• Mikroorganizmaların büyüme alanı 20 cm², besiyerinin altında 1 cm² lik karelere ayrılmıstır. Yogun bakteri kolonisi var ise (sayım güçlügü) bu 1 cm² karelerden en az 1 tanesinin içindeki üremis koloniler sayılarak 20 ile çarpılır ve toplam koloni adedine ulasılır. Bu uygulama ancak kolonilerin besiyerinde homojen dagılımı ile uygulanabilir.
• Compact Dry ETC besiyerleri ISO 9001’ e uygun üretilmiştir.

Sayfa Başına Dön