• https://www.facebook.com/HFS-Mikrobiyoloji-278173669270053/
  • https://twitter.com/hfsmikrobioloji

Compact Dry ETB (Enterobakter Sayımı)

DAHA KOLAY BİR ÇÖZÜM YOLU MUTLAKA VARDIR !COMPACT DRY ETB

ENTEROBACTERİACEAE ANALİZİ

                                   NordVal # 034v – MicroVal # MV0806-002LR                                                                         - Enterobacteriaceae, fakültatif anaerob, spor formu olmayan, gram negatif bakteri grubu altındaki bir ailedir. Enterobacteriaceae, çevrede olduğu kadar hayvanların bağırsaklarında da bulunur.


- Neredeyse tüm gıda kaynaklı patojen bakteriler, Citrobacter, Enterobacter, Escherichia, Klebsiella, Proteus, Salmonella, Serratia, Shigella ve Yersinia dahil olmak üzere Enterobacteriaceae altına girer.

- Enterobacteriaceae, çeşitli gıdalarda, verajeler, farmasötik, nutrasötik ve kozmetik numuneler olmak üzere bir sayım parametresidir.

- Gıda güvenliğindeki son bir gelişme olarak, Enterobacter sakazakii, yüksek miktarda süt içeren ürünlerinde, bebekler tarafından alındığında sağlığa etkileri nedeniyle özel süt ürünlerinde kontrolleri yapılmaktadır.

 

 UYGULAMA

Aseptik olarak 1 g / 10 g veya pipet ile 1 ml / 10 ml numuneyi uygun steril bir kaba tartın


1:10 seyreltme elde etmek ve örneği homojenize etmek için 9 ml / 90 ml diluent (dilüsyon sıvısı) ekleyin

 

Gerekirse numuneyi seyreltin

Kapağı açın ve Compact Dry besiyerinin ortasına 1 ml seyreltilmiş numuneyi ilave edin

 

Besiyerini ters çevirin ve belirtilen inkübasyon koşullarında inkübe edin

AOAC: 35°C 24 saat / MicroVal ve NordVal: 37°C 24 saat


 Sonuç Yorumlama

Enterobacteriaceae: Kırmızı ve mor koloniler