• https://www.facebook.com/HFS-Mikrobiyoloji-278173669270053/
  • https://twitter.com/hfsmikrobioloji

Compact Dry ETB (Enterobakter Sayımı)

HER ZAMAN DAHA İYİ BİR YOL VARDIR !COMPACT DRY ETB

ENTEROBACTERİACEAE ANALİZİ

                                   NordVal # 034v – MicroVal # MV0806-002LR                                                                        -Enterobacteriaceae, fakültatif anaerob, spor formu olmayan ve yaygın olarak hareketli, fakat hareketli olmayan cinsler olarak bilinen karakteristik özelliklere sahip, gram negatif bakteri altındaki bir ailedir.

-Enterobacteriaceae, çevrede olduğu kadar hayvanların bağırsaklarında da bulunur. Neredeyse tüm gıda kaynaklı patojen bakteriler, Citrobacter, Enterobacter, Escherichia, Klebsiella, Proteus, Salmonella, Serratia, Shigella ve Yersinia dahil olmak üzere bu ailenin altına girer. Enterobacteriaceae, çeşitli gıdalarda, verajeler, farmasötik, nutrasötik ve kozmetik numuneler olmak üzere bir salım parametresidir.

-Gıda güvenliğindeki son bir gelişme olarak, Enterobactersakazakii, yüksek miktarda süt içeren ürünlerinde, bebekler tarafından alındığında sağlığa etkileri nedeniyle özel süt ürünlerinde izlenmektedir.

 

 UYGULAMA

Aseptik olarak 1 g / 10 g veya pipet ile 1 ml / 10 ml numuneyi uygun steril bir kaba tartın


1:10 seyreltme elde etmek ve örneği homojenize etmek için 9 ml / 90 ml diluent (dilüsyon sıvısı) ekleyin

 

Gerekirse numuneyi seyreltin

Kapağı açın ve Compact Dry besiyerinin ortasına 1 ml seyreltilmiş numuneyi ilave edin

 

Besiyerini ters çevirin ve belirtilen inkübasyon koşullarında inkübe edin

AOAC: 35°C 24 saat / MicroVal ve NordVal: 37°C 24 saat


 Sonuç Yorumlama

Enterobacteriaceae: Kırmızı ve mor koloniler