• https://www.facebook.com/HFS-Mikrobiyoloji-278173669270053/
  • https://twitter.com/hfsmikrobioloji

Compact Dry ETB (Enterobakter Sayımı)

 

   
   COMPACT DRY ETB (Enterobakter Sayımı)

   Compact Dry ETB, Enterobacteriaceae familyasının tanımlanabilmesi için kullanıma hazır halde bulunan ve glikoz içeren kromojenik hazır besiyeridir.


   ÖRNEK HAZIRLAMA SÜRECİ

   • Sıvı Gıdalarda Uygulama ; Compact Dry ETB besiyerinin ortasına 1 ml. örnek aktarılır. (Gerekirse seyreltme yapılarak bu işlem gerçekleştirilir.)

   • Katı Gıdalarda Uygulama; Numune yeterli miktarda steril olarak alındıktan sonra seyreltme / ön hazırlık solüsyonuna konulur (buffered peptone, laktad v.b.) stomacher de iyice parçalanır ve homojenize edilir. Compact Dry Dilution Rack (Dilüsyon sıvısı) kullanılacak ise stomacher gerektirmez. Compact Dry Dilution Rack kabinda 15 saniye karıştırılması yeterlidir. Compact Dry ETB Besiyerinin ortasına bu solüsyondan 1 ml örnek aktarılır. (Gerekirse seyreltme yapılarak bu işlem gerçekleştirilir.)

   • Swab Testi için; Swab yüzeye uygulanır, bu swab tekrar haznenin içine konulur. Compact Dry ETB besiyerinin ortasına 1 ml. solüsyon aktarılır. Compact Dry Swab kullanmanız tavsiye edilir.

   

ÜRÜNE AİT BELGELER

                        TEST BİLGİLERİ

• Compact Dry ETB besiyerinin kapağı açılır ve içine 1 ml örnek aktarılır.
• Örnek kağıda otomatik olarak hızla difüze olur ve birkaç saniye içinde jele dönüşür.
• Kapak tekrar kapatılır ve bilgileri not edilir. Inkübasyon için inkübatöre yerleştirilir.
• Inkübasyondan sonra besiyerindeki renkli koloniler sayılır. Beyaz bir kağıt üzerinde sayım yapmak bu işlemi kolaylaştırır.

  • İnkübasyon süresi : 24 - 48 saat
  • İnkübasyon sıcaklığı : 35 ± 2 °C

!!! Inkübasyon zaman / sıcaklığını Enterobacteriaceae familyasının sayılabileceği değerde tavsiye edilen şekilde kullanınız.

SONUÇ ANALİZİ

Koloniler genellikler kırmızı / mor olarak gelişir. Kırmızı ve Mor renklerde oluşan koloniler hep birlikte Enterobacteriaceae familyasını oluşturur.

SAKLAMA KOŞULU ve RAF ÖMRÜ

Oda sıcaklığında ( 1 °C – 30 °C) saklayınız.
İmal tarihinden itibaren 12 ay raf ömrü vardır.

NOTLAR

• Bazı koloniler tam kırmızı / mor oluşmayabilir.
• Yoğun üremelerde besiyerinin alanı kırmızı / mor olur. Bu durumda sayım yapabilmek için örnek seyreltilmelidir.
• Mikroorganizmaların büyüme alanı 20 cm2`dir. Bu alan besiyerinin altında 1 cm2`lik karelere ayrılmıştır. Yoğun bakteri kolonisi var ise (sayım güçlüğü) bu 1 cm2`lik karelerden en az 1 tanesinin içindeki üremiş koloniler sayılarak 20 ile çarpılır ve toplam koloni adedine ulaşılır. Bu uygulama ancak kolonilerin besiyerinde homojen dağılımı ile uygulanabilir.
• Compact Dry ETB besiyerleri ISO 9001' e uygun üretilmiştir.

Sayfa Başına Dön