• https://www.facebook.com/HFS-Mikrobiyoloji-278173669270053/
  • https://twitter.com/hfsmikrobioloji

Compact Dry LS (Listeria Sayımı)

DAHA KOLAY BİR ÇÖZÜM YOLU MUTLAKA VARDIR !COMPACT DRY LS

LİSTERİA MONOCYTOGENES VE SPP. ANALİZİ- Listeria, gram-pozitif, hareketli (mezofilik şartlarda), altı (6) bilinen türe sahip psikotrofik bakterilerdir; L.monocytogenes, L.innocua, L.seeligeri, L.welshimeri, L.ivanovii ve L.grayi. Virülans aktiviteleri nedeniyle klinik öneme sahiptirler. Ancak altı Listeria türü arasında en yaygın olanı, sepsis, menenjit, ensefalit, kornealulcer, zatürree, rahim ağzı enfeksiyonu ve kürtaj olmak üzere listeryoza neden olan L.monocytogenes'tir.

- Yaşlı, bağışıklık sistemi zayıflamış, hamile kadınlar ve bebekler çok hassastırlar. Listeria salgınının artması nedeniyle, Listeria varlığını test etmek için bazı yüksek riskli yiyeceklerin kontrolü zorunlu hale gelmiştir.

- Yüksek riskli yiyecekler şunlardır; yemeye hazır deniz ürünleri, hazır meyve ve sebzeler, taze meyvelerden yapılan içecekler, daha fazla pişirme işlemine gerek kalmadan yenen şarküteri ürünleri, pastörize edilmemiş süt, dondurma, krem peynirler, salata sosları ve çiğ sebze garnitürleri.

 

 UYGULAMA

Aseptik olarak 25 g veya pipet ile 25 ml numuneyi uygun steril bir kaba tartın


1:10 seyreltme elde etmek ve örneği homojenize etmek için 225 ml diluent (dilüsyon sıvısı) ekleyin

 

Ön zenginleştirme için 20°C – 1 saat bekletin

Besiyeri kapağını açın, zenginleştirilmiş numuneden 1 ml alın ve Compact Dry LS 'nin ortasına inoküle edin

 

Besiyerini ters çevirin ve belirtilen inkübasyon koşullarında inkübe edin

NISSUI Pharm: 35°C 24 saat


 Sonuç Yorumlama

Listeria:Yaklaşık 1-2 mm çapında mavi veya açık mavi