• https://www.facebook.com/HFS-Mikrobiyoloji-278173669270053/
  • https://twitter.com/hfsmikrobioloji

Compact Dry PA (Pseudomonas Aeruginosa Sayımı)

HER ZAMAN DAHA İYİ BİR YOL VARDIR !COMPACT DRY PA

PSEUDOMONAS AERUGİNOSA ANALİZİ- Pseudomonas, düşük sıcaklıkta hayatta kalabilen ve gelişebilen bir psikrotropik bakteridir; bu nedenle, kırmızı et, kümes hayvanları, balık, süt ve süt ürünleri gibi soğutulmuş ürünlerin bozulmalarına neden olan bilinen bir etkendir.

- Hayatta kalma yetenekleri su aktivitesi, tuz konsantrasyonu ve sıcaklık gibi çok çeşitli çevresel gereksinimlere dayanır. Bu nedenle, gıda ürünlerinin yanı sıra kozmetik ve farmasötik ürünlerin yanı sıra klinik ortamlarda olabileceği bilinmektedir. Bu gibi bakteri sayısındaki artış, yiyeceğin kalitesini ve güvenliğini azalttığı ve bunun karşılığında da hastalıklara yakalanma riskini arttırma eğilimindedir.

- Bazı türler patojenik aktivite ile bilinir, bazıları immünocom vaat eden bireyler için fırsatçı bakterilerdir. Ayrıca Pseudomonas aeruginosa, çok yönlü metabolik kapasitesi, kalıcılığı ve çoklu virülans faktörleri nedeni ile üretken bir biyofilm oluşumuna sebep olduğundan dolayı gıda ve ilaç endüstrisinde ortak hedeftir.

                                     

 UYGULAMA


Aseptik olarak 1 g / 10 g veya pipet ile 1 ml / 10 ml numuneyi uygun steril bir kaba tartın1:10 seyreltme elde etmek ve örneği homojenize etmek için 9 ml / 90 ml diluent (dilüsyon sıvısı) ekleyin

 

Ön zenginleştirme için 20°C – 1 saat bekletinGerekirse numuneyi seyreltin 

 

Kapağı açın ve Compact Dry besiyerinin ortasına 1 ml seyreltilmiş numuneyi ilave edinBesiyerini ters çevirin ve belirtilen inkübasyon koşullarında inkübe edin
NISSUI Pharm: 35°C 48 saat Sonuç Yorumlama


P. aeruginosa: Kırmızı kolonilerin etrafında yeşil halkalı koloniler