• https://www.facebook.com/HFS-Mikrobiyoloji-278173669270053/
  • https://twitter.com/hfsmikrobioloji

Compact Dry VP (Vibrio Parahemolyticus Sayımı)

DAHA KOLAY BİR ÇÖZÜM YOLU MUTLAKA VARDIR !COMPACT DRY VP

VİBRİO PARAHAEMOLYTİCUS ANALİZİ- Vibrio, gram negatif, çubuk şeklinde bir bakteridir. Tek kutupsal flagellum nedeniyle genellikle hareketlidir.

- V.cholerae, V.parahaemolyticus ve V.vulniflcus bilinen üç patojenik Vibrio türüdür.

- Vibrio, deniz suyunda yüksek tuz konsantrasyonunu tolere edebildiği için yaygın olarak bulunur. Vibrio ile kontamine olmuş yiyecekler, ishal ile başlayan ve ölümle sonuçlanan sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, deniz ürünleri ve deniz ürünleri bazlı ürünler için sayım parametresi olarak kabul edilir.

 

 UYGULAMA

Aseptik olarak 1 g / 10 g veya pipet ile 1 ml / 10 ml numuneyi uygun steril bir kaba tartın


1:10 seyreltme elde etmek ve örneği homojenize etmek için 9 ml / 90 ml diluent (dilüsyon sıvısı) ekleyin

 

Gerekirse numuneyi seyreltin

Kapağı açın ve Compact Dry besiyerinin ortasına 1 ml seyreltilmiş numuneyi ilave edin

 

Besiyerini ters çevirin ve belirtilen inkübasyon koşullarında inkübe edin

NISSUI Pharm: 35°C 24 saat


 Sonuç Yorumlama

V. parahaemolyticus: Mavi ve mavi - yeşil koloniler