• https://www.facebook.com/HFS-Mikrobiyoloji-278173669270053/
  • https://twitter.com/hfsmikrobioloji

Compact Dry VP (Vibrio Parahemolyticus Sayımı)

 

    COMPACT DRY VP (Vibrio Parahemolyticus Sayımı)

   Compact Dry VP, Vibrio parahemolyticus'un tanımlanabilmesi için kullanıma hazır halde bulunan kromojenik hazır besiyeridir.


   ÖRNEK HAZIRLAMA SÜRECİ

   • Sıvı Gıdalarda Uygulama; Compact Dry VP Besiyerinin ortasına 1 ml. örnek aktarılır. (Gerekirse seyreltme yapılarak bu işlem gerçekleştirilir.)

   • Katı Gıdalarda Uygulama; Numune yeterli miktarda steril olarak alındıktan sonra seyreltme / ön hazırlık solüsyonuna konulur (buffered peptone, laktad v.b.) stomacher de iyice parçalanır ve homojenize edilir. Compact Dry Dry Dilution Rack(dilüsyon sıvısı) kullanılacak ise Stomacher gerektirmez. Örnek numunenin Compact Dry Dilution Rack kabinda 15 saniye karıştırılması yeterlidir. Compact Dry VP Besiyerinin ortasına bu solüsyondan 1 ml. örnek aktarılır. (Gerekirse seyreltme yapılarak bu işlem gerçekleştirilir)

   • Swab Testi için; Swab yüzeye uygulanır, bu swab tekrar haznenin içine konulur. Compact Dry VP Besiyerinin ortasına 1 ml. solüsyon aktarılır. Compact Dry Swab kullanmanız tavsiye edilir.


ÜRÜNE AİT BELGELER
                        


TEST BİLGİLERİ

• Compact Dry VP besiyerinin kapağı açılır ve içine 1 ml. örnek aktarılır.
• Örnek kağıda otomatik olarak hızla difüze olur ve birkaç saniye içinde jele dönüşür.
• Kapak tekrar kapatılır ve bilgileri not edilir. Inkübasyon için inkübatöre yerleştirilir.
• Inkübasyondan sonra besiyerindeki renkli koloniler sayılır. Beyaz bir kağıt üzerinde sayım yapmak bu işlemi kolaylaştırır.

  • İnkübasyon süresi : 20 - 24 saat
  • İnkübasyon sıcaklığı : 35 ± 2 °C

!!! Inkübasyon zaman / sıcaklığını toplam bakterinin sayılabileceği değerde tavsiye edilen şekilde kullanınız.

SONUÇ ANALİZİ

Koloniler genellikler mavi / yeşil ya da mavi olarak gelişir. Diğer Vibrio'lar ise beyaz (Renksiz) koloniler oluşturur.

SAKLAMA KOŞULU ve RAF ÖMRÜ

Oda sıcaklığında (1°C – 30°C) saklayınız.
Imal tarihinden itibaren 12 - 18 ay raf ömrü vardır.

NOTLAR

• Yoğun üremelerde besiyerinin alanı mavi / yeşil olur. Bu durumda sayım yapabilmek için örnek seyreltilmelidir.
• Mikroorganizmaların büyüme alanı 20 cm2`dir. Bu alanın besiyerinin altında 1 cm2`lik karelere ayrılmıştır. Yoğun bakteri kolonisi var ise (sayım güçlüğü) bu 1 cm2`lik karelerden en az 1 tanesinin içindeki üremiş koloniler sayılarak 20 ile çarpılır ve toplam koloni adedine ulaşılır. Bu uygulama ancak kolonilerin besiyerinde homojen dağılımı ile uygulanabilir.
• Compact Dry VP besiyerleri ISO 9001' e uygun üretilmiştir.

Sayfa Başına Dön