• https://www.facebook.com/HFS-Mikrobiyoloji-278173669270053/
  • https://twitter.com/hfsmikrobioloji

Compact Dry X-BC (Bacillus Cereus Sayımı)

DAHA KOLAY BİR ÇÖZÜM YOLU MUTLAKAVARDIR !COMPACT DRY XBC

BACİLLUS CEREUS ANALİZİ

                                MicroVal # 2011LR41 - NordVal # 045                                                                        - Bacillus cereus, genellikle toprak kökenli sebzelerde yetişen gram-pozitif, aerobik, spor oluşturan bir bakteridir, çeşitli çiğ ve işlenmiş gıda ürünlerinde gelişebilir. Bacillus sporları olumsuz koşullara dayanabilir ve şartlar iyileşirse çimlenebilir.

- Çalışmalar, B.cereus'un bakteriyel popülasyonunun ≥ 106 kob/g değere ulaştığında toksin ürettiğini; bunun da bulantı, kusma ve karın ağrısına neden olabileceğini göstermiştir.

- B.cereus pişmiş et ve vejeteryan köfteleri, haşlanmış ve kızarmış pilav, vanilya sosu, kabuklular, çorbalar ve çiğ sebze filizleri için sayım parametresi olarak kabul edilir.

 

 UYGULAMA

Aseptik olarak 1 g / 10 g veya pipet ile 1 ml / 10 ml numuneyi uygun steril bir kaba tartın


1:10 seyreltme elde etmek ve örneği homojenize etmek için 9 ml / 90 ml diluent (dilüsyon sıvısı) ekleyin

 

Gerekirse numuneyi seyreltin

Kapağı açın ve Compact Dry besiyerinin ortasına 1 ml seyreltilmiş numuneyi ilave edin

 

Besiyerini ters çevirin ve belirtilen inkübasyon koşullarında inkübe edin

NISSUI Pharm: 35°C - 24 saat / MicroVal ve NordVal: 30°C - 48 saat


 Sonuç Yorumlama

Bacillus Cereus: Mavi - Yeşil koloniler