• https://www.facebook.com/HFS-Mikrobiyoloji-278173669270053/
  • https://twitter.com/hfsmikrobioloji

Compact Dry X-BC (Bacillus Cereus Sayımı)
   COMPACT DRY X-BC (Bacillus Cereus Sayımı)

   Compact Dry X-BC, Bacillus cereus’un tanımlanabilmesi için kullanıma hazır halde bulunan kromojenik hazır besiyeridir.


   ÖRNEK HAZIRLAMA SÜRECİ

   • Sıvı Gıdalarda Uygulama için; Compact Dry X-BC Besiyerinin ortasına 1 ml örnek aktarılır. (Gerekirse seyreltme yapılarak bu işlem gerçekleştirilir.)

   • Katı Gıdalarda Uygulama için; Numune yeterli miktarda steril olarak alındıktan sonra seyreltme / ön hazırlık solüsyonuna konulur (buffered peptone, laktad v.b.) stomacher de iyice  parçalanır ve homojenize edilir. Compact Dry Dillution Rack (Dilisyon Sıvısı) kullanlacak ise stomacher gerekmez. Örnek numunenin Compact Dry Dillution Rack kabinda 15 saniye  karıştırılması ekim yapmak için yeterlidir. Compact Dry TC besiyerinin ortasına bu solüsyondan
 1 ml. örnek aktarılır. (Gerekirse seyreltme yapılarak bu işlem gerçekleştirilir.) 

   • Swab Testi için; Swab yüzeye uygulanır, bu swab tekrar haznenin içine konulur. Compact Dry X-BC besiyerinin ortasına 1 ml. solüsyon aktarılır. Compact Dry Swab kullanmanız tavsiye  edilir.ÜRÜNE AİT BELGELER
                        


TEST BİLGİLERİ

• Compact Dry X-BC besiyerinin kapağı açılır ve içine 1 ml. örnek aktarılır.
• Örnek kağıda otomatik olarak hızla difüze olur ve birkaç saniye içinde jele dönüşür.
• Kapak tekrar kapatılır ve bilgileri not edilir. İnkübasyon için inkübatöre yerleştirilir.
• İnkübasyondan sonra besiyerindeki yeşil/mavi renkli koloniler sayılır. Beyaz bir kağıt üzerinde sayım yapmak bu işlemi kolaylaştırır.

  • İnkübasyon süresi : 24 ± 2 saat
  • İnkübasyon sıcaklığı : 35 ± 2 °C

SONUÇ ANALİZİ

Yeşil / mavi koloniler B.cereus`dur. B.cereus dışındaki diğer bakteriler de besiyeri üzerinde üreyebilir ve beyaz koloniler olarak gözlemlenir. Ancak şu unutulmamalıdır ki,  B.thuringiensis, B.cereus türüne benzer biyokimyasal özellik gösterdiği için yeşil/mavi üreyebilir.

SAKLAMA KOŞULU ve RAF ÖMRÜ

Oda sıcaklığında (5°C – 30°C) saklayınız.
İmal tarihinden itibaren 12 ay raf ömrü vardır

Sayfa Başına Dön