• https://www.facebook.com/HFS-Mikrobiyoloji-278173669270053/
  • https://twitter.com/hfsmikrobioloji

Compact Dry SL (Salmonella Tespiti)

HER ZAMAN DAHA İYİ BİR YOL VARDIR !COMPACT DRY SL

SALMONELLA ANALİZİ- Salmonella, sadece iki (2) türden, S.enterica ve S. bongori'den oluşan Gram-negatif bakterilerin bir cinsidir. Birlikte, çoğu patojenik olan 2.500'den fazla serotipi vardır. Tarihsel gelişimine baktığımızda kuşlar veya kümes hayvanlarıdır, ayrıca evcil hayvanlardan da su türlerine ve un gibi düşük su aktivitesi olan yiyeceklere bulaşabilirler.

- Türk Gıda Kodeksi tarafından belirlenen standartlara dayanarak, Salmonella'nın tüm gıda ve çevre numunelerinde bulunmaması gerekir. Ölümcül hastalıklara yol açabilecek düşük enfektif bir doza sahip olduğu için tolere edilebilir bir seviye belirlenmemiştir. Özellikle kanatlı hayvancılık gibi endüstrilerde çevresel izleme prosedürü mevcut olmalıdır.

 


 UYGULAMA

Aseptik olarak 25 g veya pipet ile 25 ml numuneyi uygun steril bir kaba tartın


1:10 seyreltme elde etmek ve örneği homojenize etmek için 225 ml diluent (dilüsyon sıvısı) ekleyin

 

Ön zenginleştirme için 35°C`de 24 saat inkübatörde inkübe edin.

Ön zenginleştirilmiş numuneden 0.1 ml alın ve Compact Dry SL'nın kenarından yaklaşık 1 cm uzağına inoküle edin. Daha sonra bu inokulumun karşısına 1 ml steril distile su ekleyin. Kapağı kapatın.

 

Besiyerini ters çevirin ve belirtilen inkübasyon koşullarında inkübe edin
42°C – 24 saat


 Sonuç Yorumlama

Salmonella pozitif ise;

1. Siyahtan yeşile izole veya kaynaşmış koloniler

2. Kolonilerin etrafındaki orta sarıya döner

3. Hareketlilik özelliği ile dağılım


Salmonella negatif ise;

1. Plaka renginde değişiklik olmaz

2. Kırmızı veya kırmızımsı Mor  koloniler


NOT: Çok yüksek Salmonella sayısı - Plaka izole edilmiş koloniler olmadan tamamen sarıya döner; kaynaşmış siyah ve yeşil kolonilerin lekeleri var.