• https://www.facebook.com/HFS-Mikrobiyoloji-278173669270053/
  • https://twitter.com/hfsmikrobioloji

Compact Dry SL (Salmonella Tespiti)

DAHA KOLAY BİR ÇÖZÜM YOLU MUTLAKA VARDIR !COMPACT DRY SL

SALMONELLA ANALİZİ- Salmonella, sadece iki (2) türden, S.enterica ve S. bongori'den oluşan gram-negatif bakterilerin bir cinsidir. Tarihsel gelişimine baktığımızda kümes hayvanlarında yaygın olarak bulunur. Ayrıca evcil hayvanlardan da sulara ve un gibi düşük su aktivitesi olan yiyeceklere bulaşabilirler.

- Türk Gıda Kodeksi tarafından belirlenen standartlara dayanarak, Salmonella'nın gıda ve çevre numunelerinde bulunmaması gerekir.

- Ölümcül hastalıklara yol açabilecek düşük enfektif bir doza sahip olduğu için tolere edilebilir bir seviye belirlenmemiştir. Özellikle kanatlı hayvancılık gibi endüstrilerde çevresel izleme prosedürü mevcut olmalıdır.

 


 UYGULAMA

Aseptik olarak 25 g veya pipet ile 25 ml numuneyi uygun steril bir kaba tartın


1:10 seyreltme elde etmek ve örneği homojenize etmek için 225 ml diluent (dilüsyon sıvısı) ekleyin

 

Ön zenginleştirme için 35°C`de 24 saat inkübatörde inkübe edin.

Ön zenginleştirilmiş numuneden 0.1 ml alın ve Compact Dry SL'nın kenarından yaklaşık 1 cm uzağına inoküle edin. Daha sonra bu inokulumun karşısına 1 ml steril distile su ekleyin. Kapağı kapatın.

 

Besiyerini ters çevirin ve belirtilen inkübasyon koşullarında inkübe edin
42°C – 24 saat


 Sonuç Yorumlama

Salmonella pozitif ise;

1. Siyahtan yeşile izole veya kaynaşmış koloniler

2. Kolonilerin etrafındaki orta sarıya döner

3. Hareketlilik özelliği ile dağılım


Salmonella negatif ise;

1. Plaka renginde değişiklik olmaz

2. Kırmızı veya kırmızımsı Mor  koloniler


NOT: Çok yüksek Salmonella sayısı - Plaka izole edilmiş koloniler olmadan tamamen sarıya döner; kaynaşmış siyah ve yeşil kolonilerin lekeleri var.