• https://www.facebook.com/HFS-Mikrobiyoloji-278173669270053/
  • https://twitter.com/hfsmikrobioloji

Compact Dry X-SA (S.Aereus Sayımı)

DAHA KOLAY BİR ÇÖZÜM YOLU MUTLAKA VARDIR !COMPACT DRY X-SA

STAPHYLOCOCCUS AUREUS ANALİZİ

                    AOAC # 081001 – NordVal # 042 – MicroVal # 2008LR14                                                                        Staphylococcus aureus yaygın bir insan mikroflorasıdır, doğal olarak cilt, burun ve saçta bulunabilir. Bu nedenle, gıda işleyicilerinin kişisel hijyen endeksi olarak kullanılır ve gıda sistemindeki yüksek stafilokok popülasyonu, hijyen ve sanitasyonun kötü olduğunu gösterir.

Yüksek popülasyonda "staf" gıda zehirlenmesine yol açan endotoksinler oluşturmaya başlayabilirler. Düşük su aktivitesini tolere edebilirler ve yüksek şekerli gıdalarda fırsatçı olabilirler.

 


 UYGULAMA

Aseptik olarak 1 g / 10 g veya pipet ile 1 ml / 10 ml numuneyi uygun steril bir kaba tartın


1:10 seyreltme elde etmek ve örneği homojenize etmek için 9 ml / 90 ml diluent (dilüsyon sıvısı) ekleyin

 

Gerekirse numuneyi seyreltin

Kapağı açın ve Compact Dry besiyerinin ortasına 1 ml seyreltilmiş numuneyi ilave edin

 

Besiyerini ters çevirin ve belirtilen inkübasyon koşullarında inkübe edin

AOAC: 35°C 24 saat / MicroVal ve NordVal: 37°C 24 saat


 Sonuç Yorumlama

S.aureusMavi ve açık mavi koloniler