• https://www.facebook.com/HFS-Mikrobiyoloji-278173669270053/
  • https://twitter.com/hfsmikrobioloji

Compact Dry YMR (Hızlı Maya-Küf Sayımı)

DAHA KOLAY BİR ÇÖZÜM YOLU MUTLAKA VARDIR ! 

COMPACT DRY YMR ( RAPID ! )

HIZLI KÜF VE MAYA ANALİZİ ( 48 SAATTE SONUÇ ! )

                                      NordVal # 050 – MicroVal # 2016LR61                                                                                 - Mayalar ve küfler spor oluşturan mikroorganizmalardır. Bu sporlar, pH, kuraklık ve aşırı sıcaklık gibi kötü koşullara dayanıklıdır.

- YM, farklı üretim tesislerinde çevresel biyoaerosolün temizliğinin endeksidir. YM'nin tolere edilebilir miktarda olmaması, üretim alanında gıda maddelerinin bozulmasına neden olur. YM çevre koşullarına karşı geniş toleransı nedeniyle gıdaları kolayca bozabilmektedir (örneğin, 0.85'ten düşük ve 0.30'dan düşük su aktivitesi).

- Yiyecekler ve içecekler için, hava örneklemesi yoluyla çevresel izleme sisteminin bir parçası olarak kullanılabilir. 
 UYGULAMA

Aseptik olarak 1 g / 10 g veya pipet ile 1 ml / 10 ml numuneyi uygun steril bir kaba tartın


1:10 seyreltme elde etmek ve örneği homojenize etmek için 9 ml / 90 ml diluent (dilüsyon sıvısı) ekleyin

 

Gerekirse numuneyi seyreltin

Kapağı açın ve Compact Dry besiyerinin ortasına 1 ml seyreltilmiş numuneyi ilave edin

 

Besiyerini ters çevirin ve belirtilen inkübasyon koşullarında inkübe edin

AOAC: 25°C 48 - 72 saat / MicroVal ve NordVal: 25°C - 3 gün


 Sonuç Yorumlama


Mayalar:Mavi ve Beyaz koloniler
Küfler:Kendilerine özgü karakteristik renkte pamuksu üremeler   
                               

Sayfa Başına Dön