• https://www.facebook.com/HFS-Mikrobiyoloji-278173669270053/
 • https://twitter.com/hfsmikrobioloji

Compact Dry YMR (Hızlı Maya-Küf Sayımı)

   

   
   COMPACT DRY YMR
 (Yeast and Mold Rapid)(Hızlı Maya-Küf Sayımı)

   Compact Dry YMR, Küf ve Mayaların hızlı bir şeklilde tanımlanabilmesi ve analizi yapılabilmesi için kullanıma hazır halde bulunan kromojenik hazırbesiyeridir.

   ÖRNEK HAZIRLANMA SÜRECİ

 •   Sıvı Gıdalarda Uygulama; Compact Dry YMR besiyerinin ortasına 1(bir) ml. örnek aktarılır. (Gerekirse seyreltme yapılarak bu işlem gerçekleştirilir.)
 •   Katı Gıdalarda Uygulama; Numune yeterli miktarda steril olarak alındıktan sonra seyreltme / ön hazırlık solüsyonuna konulur (buffered peptone, laktad v.b.) stomacher de iyice parçalanır ve homojenize edilir. Compact Dry YMR besiyerinin ortasına bu solüsyondan 1(bir) ml. örnek aktarılır. (Gerekirse seyreltme yapılarak bu işlem gerçekleştirilir.)
 •  Swab Testi için; Swab yüzeye uygulanır, bu swab tekrar haznenin içine konulur. Compact Dry YMR besiyerinin ortasına Compact Dry Swab (Kullanıma Hazır Swab) içerisinde yer alan 1(bir) ml. solüsyon aktarılır. Compact Dry Swab kullanmanız tavsiye edilir.

 

ÜRÜNE AİT BELGELER
                        

     TEST BİLGİLERİ

 • Compact Dry YMR besiyerinin kapağı açılır ve içine 1(bir) ml. örnek numune aktarılır.
 • Örnek numune kâğıda otomatik olarak hızla difüze olur ve birkaç saniye içinde jele dönüşür.
 • Kapak tekrar kapatılır ve analizi yapılan ürün bilgileri not edilir.
 • İnkübasyon için inkübatöre yerleştirilir.
 • İnkübasyondan sonra besiyerindeki renkli koloniler sayılır. Beyaz bir kağıt üzerinde sayım yapmak bu işlemi kolaylaştırır. Ayrıca, mayaların sayımını besiyerinin arkasından, küflerin sayımını da besiyerinin ön tarafından yapmanız önerilir.

İnkübasyon süresi: 2 -3 Gün (48 -72 Saat)

İnkübasyon sıcaklığı: 25 – 30 °C

!!! İnkübasyon zaman/sıcaklığını toplam bakterinin sayılabileceği değerde tavsiye edilen şekilde kullanınız.

SONUÇ ANALİZİ

Mayalar mavi koloniler olarak ürer.

Küfler, pamuksu yapıda ve karakteristik renklerde koloni formlarıdır

SAKLAMA VE RAF ÖMRÜ

Oda sıcaklığında (1°C – 30°C) saklayınız. İmal tarihinden itibaren 12 ay raf ömrü vardır.

 NOTLAR

 • Bazı mayaların mavi koloni formları olmaz.
 • Antibiyotikler, bakteri gelişimini engeller.
 • Yoğun üremelerde (˃300 CFU) besiyerinin alani yeşil / mavi olur. Bu durumda sayım yapabilmek için örnek seyreltilmelidir.
 • Büyüme alanı 20 cm², besiyerin altında 1 cm²`lik kareler vardır. Çok bakteri kolonisi varsa karedeki yaklaşık miktarı 20 ile çarpılır ve yakın bir sonuç elde edilir.
 • Compact Dry YMR besiyerleri ISO 9001’ e uygun üretilmiştir.

Sayfa Başına Dön