• https://www.facebook.com/HFS-Mikrobiyoloji-278173669270053/
  • https://twitter.com/hfsmikrobioloji

Compact Dry CF (Koliform Sayımı)


DAHA KOLAY BİR ÇÖZÜM YOLU MUTLAKA VARDIR ! 

COMPACT DRY CF

KOLİFORM ANALİZİ

          AOAC # 110402 – NordVal # 035 – MicroVal # MV0806 – 003 LR                                                                        Koliform, sıcak kanlı ve toprakta yaşayan hayvanların bağırsağında sıkça bulunan, çubuk şeklinde, gram negatif, fakültatif anaerob, spor yapmayan bakterilerdir.

- "Koliform" terimi, et ve kabuklu deniz ürünleri, kozmetik, farmasötik hammaddeler ve su örnekleri gibi gıda örneklerinde bulunan enterik bakterileri (hem laktoz hem de laktoz fermenterleri) belirtmek için kullanılır. Shigella, Salmonella, Yersinia, Citrobacter, Klebsiella ve Enterobacter gibi bakteriler koliform olarak kabul edilir, ancak en bilinen koliform Escherichia coli'dir.

- Koliform varlığının test edilmesi gıda endüstrisinde özellikle su kalitesinin izlenmesinde önemlidir.

 


 UYGULAMA

Aseptik olarak 1 g / 10 g veya pipet ile 1 ml / 10 ml numuneyi uygun steril bir kaba tartın


1:10 seyreltme elde etmek ve örneği homojenize etmek için 9 ml / 90 ml diluent (dilüsyon sıvısı) ekleyin

 

Gerekirse numuneyi seyreltin

Kapağı açın ve Compact Dry besiyerinin ortasına 1 ml seyreltilmiş numuneyi ilave edin

 

Besiyerini ters çevirin ve belirtilen inkübasyon koşullarında inkübe edin

AOAC / MicroVal ve NordVal: 35°C 24 saat


 Sonuç Yorumlama

Koliform: Mavi ve mavi-yeşil koloniler