• https://www.facebook.com/HFS-Mikrobiyoloji-278173669270053/
  • https://twitter.com/hfsmikrobioloji

Compact Dry CF (Koliform Sayımı)


  COMPACT DRY CF ( Koliform Sayımı )

   Compact Dry CF, koliformlarin tanımlanabilmesi için kullanıma hazır halde bulunan kromojenik hazır besiyeridir.  


   ÖRNEK HAZIRLAMA SÜRECİ

   • Sıvı Gıdalarda Uygulama; Compact Dry CF besiyerinin ortasına 1 ml. örnek aktarılır. (Gerekirse seyreltme yapılarak bu işlem gerçekleştirilir.)

   • Katı Gıdalarda Uygulama; Numune yeterli miktarda steril olarak alındıktan sonra seyreltme / ön hazırlık solüsyonuna konulur (buffered peptone, laktad v.b.) stomacher de iyice  parçalanır ve homojenize edilir. Compact Dry Dilution Rack (Dilüsyon sıvısı) kullanılacak ise stomacher gerektirmez.Örnek numunenin Compact Dry Dilution Rack kabında 15 saniye  karıştırılması yeterlidir. Compact Dry CF besiyerinin ortasına bu solüsyondan 1 ml. örnek aktarılır. (Gerekirse seyreltme yapılarak bu işlem gerçekleştirilir.)

   • Swab Testi için; Swab yüzeye uygulanır, bu swab tekrar haznenin içine konulur. Compact Dry CF besiyerinin ortasına 1 ml. solüsyon aktarılır. Compact Dry Swab kullanmanız tavsiye  edilir.


ÜRÜNE AİT BELGELER

                        


TEST BİLGİLERİ

• Compact Dry CF besiyerinin kapağı açılır ve içine 1 ml. örnek aktarılır.
• Örnek kağıda otomatik olarak hızla difüze olur ve birkaç saniye içinde jele dönüşür.
• Kapak tekrar kapatılır ve bilgileri not edilir. İnkübasyon için inkübatöre yerleştirilir.
• İnkübasyondan sonra besiyerindeki renkli koloniler sayılır. Beyaz bir kağıt üzerinde sayım yapmak bu işlemi kolaylaştırır.

  • İnkübasyon süresi : 18 – 24 saat
  • İnkübasyon sıcaklığı : 35 ± 2 °C (Fekal koliformlar için 41 ± 1°C)

!!! İnkübasyon zaman / sıcaklığını toplam bakterinin sayılabileceği değerde tavsiye edilen şekilde kullanınız.


SONUÇ ANALİZİ

Gelişen koliform kolonileri mavi / mavi yeşil renktedir.

SAKLAMA KOŞULU ve RAF ÖMRÜ

Oda sıcaklığında (1°C – 30°C) saklayınız.
İmal tarihinden itibaren 18 ay raf ömrü vardır.

NOTLAR

• Koliformlar dışında diğer bakterilerin gelişimi çoğunlukla inhibe edilmiştir
• Mikroorganizmaların büyüme alanı 20 cm2`dir, Bu alan besiyerinin altında 1 cm2 lik karelere ayrılmıştır. Yoğun bakteri kolonisi var ise (sayım güçlüğü) bu 1 cm2`lik karelerden en az bir tanesinin içindeki üremiş koloniler sayılarak 20 ile çarpılır ve toplam koloni adedine ulaşılır. Bu uygulama ancak kolonilerin besiyerinde homojen dağılımı ile uygulanabilir.
• Compact Dry CF besiyerleri ISO 9001' e uygun üretilmiştir.
• AOAC Approval No.110401

Sayfa Başına Dön