• https://www.facebook.com/HFS-Mikrobiyoloji-278173669270053/
  • https://twitter.com/hfsmikrobioloji

Compact Dry YM (Maya-Küf Sayımı)

   
   COMPACT DRY YM
 (Yeast and Mold) (Küf ve Maya Sayımı) 


   Compact Dry YM, Küf ve Mayaların tanımlanabilmesi için kullanıma hazır halde bulunan kromojenik hazır besiyeridir.


   ÖRNEK HAZIRLAMA SÜRECİ

   • Sıvı Gıdalarda Uygulama; Compact Dry YM besiyerinin ortasına 1 ml. örnek aktarılır. (Gerekirse seyreltme yapılarak bu işlem gerçekleştirilir.)

   • Katı Gıdalarda Uygulama; Numune yeterli miktarda steril olarak alındıktan sonra seyreltme / ön hazırlık solüsyonuna konulur (buffered peptone, laktad v.b.) stomacher de  iyice parçalanır ve homojenize edilir. Compact Dry YM besiyerinin ortasına bu solüsyondan 1 ml. örnek aktarılır. (Gerekirse seyreltme yapılarak bu işlem gerçekleştirilir.)

   • Swab Testi için; Swab yüzeye uygulanır, bu swab tekrar haznenin içine konulur. Compact Dry YM besiyerinin ortasına 1ml solüsyon aktarılır. Compact Dry Swab kullanmanız tavsiye  edilir.


ÜRÜNE AİT BELGELER

                        


TEST BİLGİLERİ

• Compact Dry YM besiyerinin kapağı açılır ve içine 1 ml örnek aktarılır.
• Örnek kağıda otomatik olarak hızla difüze olur ve birkaç saniye içinde jele dönüşür.
• Kapak tekrar kapatılır ve bilgileri not edilir. İnkübasyon için inkübatöre yerleştirilir.
• İnkübasyondan sonra besiyerindeki renkli koloniler sayılır. Beyaz bir kağıt üzerinde sayım yapmak bu işlemi kolaylaştırır. Ayrıca,mayaların sayımını besiyerinin arkasından, küflerin sayımını da besiyerinin ön tarafından yapmanız önerilir.

  • İnkübasyon süresi : 3 – 7 gün
  • İnkübasyon sıcaklığı : 25 – 30 °C

!!! İnkübasyon zaman / sıcaklığını toplam bakterinin sayılabileceği değerde tavsiye edilen şekilde kullanınız.

SONUÇ ANALİZİ

Mayalar mavi koloniler olarak ürer. Küfler, pamuksu yapıda ve karakteristik renklerde koloni formlarıdır.

SAKLAMA KOŞULU ve RAF ÖMRÜ

Oda sıcaklığında (1°C – 30°C) saklayınız.
İmal tarihinden itibaren 12 - 18 ay raf ömrü vardır.

NOTLAR

• Bazı mayaların mavi koloni formları olmaz.
• Antibiyotikler, bakteri gelişimini engeller.
• Yoğun üremelerde besiyerinin alani kırmızı / pembe olur. Bu durumda sayım yapabilmek için örnek seyreltilmelidir.
• Büyüme alanı 20 cm², besiyerin altında 1 cm` lik kareler vardır. Çok bakteri kolonisi varsa karedeki yaklaşık miktarı 20 ile çarpılır ve yakın bir sonuç elde edilir.
• Compact Dry TC besiyerleri ISO 9001’ e uygun üretilmiştir.
• AOAC Approval No. 100401

Sayfa Başına Dön